Donarstipendiet till en förnyare och aktiv kock

FFC har premierat restaurangkocken och huvudförtroendemannen Niina Ruutinen från Esbo med Donarstipendiet.
23.11.2017 14:08
FFC
Niina Ruutinen fick i år ta emot Donarstipendiet. Foto: FFC / Patrik Lindström

I motiveringarna konstateras att Donarstipendiaten genom sitt eget agerande har förnyat fackföreningsrörelsen och har gjort sitt för det gemensamma bästa. För henne är det viktigt att utveckla turism- och restaurangbranschen och att lyfta dess anseende.

Den 28-åriga huvudförtroendemannen Niina Ruutinen, som nyligen omvaldes för en ny period, representerar ungefär 850 arbetstagare vid turism- och restaurangföretaget Sokotel. Hon är aktiv och har många förtroendeuppdrag. Bland annat är hon medlem i FFC:s representantskap och Servicefacket PAM:s fullmäktige.

Ruutinen nominerades till stipendiet av PAM:s ungdomsutskott med motiveringen att hon representerar en ny generation av fackliga aktörer, som utmanar till förnyelse och skapar en positiv anda av att arbeta tillsammans både inom FFC:s och det egna fackförbundets verksamhet.

Ruutinen har aktivt varit med och påverkat och förnyat bland annat rutinerna på den egna arbetsplatsen.

– Jag har gått runt med den högsta företagsledningen på våra arbetsplatser. Jag har lyft fram missförhållanden, kommit med utvecklingsförslag och berättat vad som fungerar hos oss. På det sättet har vi gjort personalens röst hörd i beslutsfattandet som berör dem, säger Ruutinen.

Donarstipendiet beviljas årligen till en ung person som har visat prov på donaranda och är samhälleligt aktiv. Genom stipendiet vill FFC, som representerar nästan en miljon arbetstagare, stärka yrkeskunnandets anseende.

– Jag är en donare som inte ger efter och jag är mycket stolt över mitt yrke. Det känner jag genast när jag drar på mig kockrocken, arbetsskorna och förklädet. Arbetets salt är arbetskamraterna och kunderna. Det bästa som huvudförtroendeman är att möta arbetstagarna på arbetsplatserna och diskussionerna jag har fört med dem.

Stipendiet överräcktes till Ruutinen på FFC:s representantskapsmöte i Helsingfors. Donarstipendiet delades nu ut för tolfte gången. I fjol gick stipendiet till teaterproffset Aino Kivi.

Johannes Waris

Läs mer från representantskapet hösten 2017:

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.