"Många har blivit tvungna att sälja sin bostad eller ta snabblån" – Den utdragna coronakrisen har fått allvarliga följder för Servicefacket PAM:s medlemmar

Den långvariga coronapandemin har lett till stora ekonomiska svårigheter för arbetstagarna inom speciellt hotell- och restaurangbranschen. Tyvärr kommer situationen ytterligare att förvärras när restaurangerna igen har blivit tvungna att stänga. Det säger Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen som föreläste på ett svenskspråkigt webbinarium som FFC ordnade.
12.03.2021 11:49
LÖNTAGAREN
Restaurangerna har blivit tvungna att stänga, men får fortfarande sälja hämtmat. Foto: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

– Det är sorgliga berättelser vi har fått höra. Många av våra medlemmar har blivit tvungna att sälja till exempel sin bostad. Unga som har bott på hyra i huvudstadsregionen har blivit tvungna att säga upp hyreslägenheten och flytta hem till föräldrarna. Och en sak som också gör mig väldigt ledsen och oroad är att många har känt sig tvungna att ta snabblån.

Det säger Annika Rönni-Sällinen som är ordförande för Servicefacket PAM. Hon berättade om coronapandemins inverkan på servicebranscherna på ett webbinarium som ordnades av FFC.

Rönni-Sällinen hänvisar till de enkäter som PAM har gjort bland medlemmarna inom hotell- och restaurangbranschen. Av de medlemmar som svarade på den senaste enkäten i början av mars i år, har mer än var tredje (37 %) tagit emot ekonomiskt stöd av närstående för att klara av de nödvändiga utgifterna. Nästan var fjärde (22 %) blivit tvungen att sälja egendom och nästan var femte (17 %) har tagit snabblån eller banklån.

Långt över hälften (57 %) av medlemmarna i hotell- och restaurangbranschen har blivit tvungna att sparat in på utgifter för mat. Oroväckande är att nästan var tredje (31 %) har sparat in på hälso- och sjukvård och mer än var femte (21 %) har sparat in på mediciner.

Efterlyser stöd till dem som förlorat jobbet

Nästan hälften (47 %) av de medlemmar i hotell- och restaurangbranschen som svarade på PAM:s enkät i mars berättade att de är permitterade eller arbetslösa. Av dem som berättade att de jobbar, uppgav två tredjedelar (73 %) att de har varit permitterade eller arbetslösa i något skede sedan början av år 2020.

Annika Rönni-Sällinen är ordförande för Servicefacket PAM.

Annika Rönni-Sällinen påpekar att situationen troligen förvärras ytterligare, eftersom regeringen igen har fattat beslut om att stänga restaurangerna. För att underlätta situationen för dem som har permitterats eller förlorat jobbet har Servicefacket PAM efterlyst konkreta stödåtgärder.

– Vi har föreslagit att staten ska rikta lönestöd till företagen, så att företagen inte ska behöva permittera sin personal. Men nu är det för sent för det, för nu är många redan permitterade.

PAM har också föreslagit att de som har varit permitterade eller arbetslösa länge på grund av coronapandemin ska få förhöjd inkomstrelaterad dagpenning.

– Nu är det dags att ge stöd också till arbetstagarna och inte bara till arbetsgivarna. Det har varit ett långt och tungt år för alla, säger Rönni-Sällinen.

Det är hotellverksamheten som har drabbats allra hårdast av coronakrisen, och också restaurangerna har det ytterst svårt. Däremot är situationen inom detaljhandeln väldigt varierande – till exempel kläd- och skobutiker har drabbats hårt, medan dagligvaruhandeln har gått bra. 

– Många andelslag har kunnat undvika att permittera restaurangpersonal genom att i stället sysselsätta dem inom handeln. Det är en fin sak.

Finländarna har också semestrat flitigt inom landets gränser det senaste året. Annika Rönni-Sällinen säger att det har varit till stor hjälp för många hotell, i synnerhet på mindre orter. Men i Lappland och Helsingforsregionen är antalet utländska gäster normalt så stort, att de inhemska turisterna inte har kunnat ersätta bortfallet.

Antalet ansökningar ökade med 1300 procent

När krisen slog till för ett år sedan kom parterna på arbetsmarknaden överens om att bland annat försnabba samarbetsförfarandet i samband med permittering. Under april i fjol fick Servicebranschernas arbetslöshetskassa in 18 400 första ansökningar om dagpenning, när antalet i april året innan var 1300. Det är en ökning med häpnadsväckande 1300 procent.

– Vi öppnade också en separat telefonlinje för förtroendevalda, för att så snabbt som möjligt kunna svara på deras frågor och stötta dem under samarbetsförhandlingarna. Det har vi fått mycket tack för. Många förtroendemän hade aldrig tidigare gått igenom samarbetsförhandlingar – och det samma gäller många arbetsgivare. Så det var mycket som var nytt, konstaterar Annika Rönni-Sällinen.

PAM:s enkäter visar att samarbetsandan inom hotell- och restaurang har utvecklats till det bättre på en del arbetsplatser, medan motsättningarna har ökat på andra arbetsplatser. Rönni-Sällinen påpekar ändå att samarbetet på förbundsnivå – mellan PAM och arbetsgivarförbundet MaRa har fungerat bra.

– Pandemin bröt ut vid en svår tidpunkt, när vi var mitt i kollektivavtalsförhandlingarna. Vi kom snabbt överens om att förlänga kollektivavtalet med fem månader, och därefter har vi samarbetat bra och lobbat tillsammans för att göra till exempel ministerierna uppmärksamma på de frågor som berör branschen. Jag tror att vi aldrig tidigare har samarbetat så här mycket, säger PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Jonny Smeds

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.