Gemensamt dialoginitiativ från arbetsmarknadens centralorganisationer om digitaliseringens effekter på arbetsplatserna

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden har tillsammans utarbetat ett initiativ för en digitaliseringsdialog på arbetsplatserna. I initiativet, som också finns på svenska, föreslås fyra diskussionsteman med inledande frågor.
24.03.2022 11:02
ORGANISATIONERNA PÅ ARBETSMARKNADEN
Foto: iStock

Diskussionerna handlar bl.a. om hur digitaliseringen förändrat arbetet och kundernas beteende och hurdan digital kompetens var och en på arbetsplatsen behöver.

Centralorganisationerna uppmanar arbetsgivarna och arbetstagarna att tillsammans se till att det finns kompetens och entusiasm på arbetsplatserna så att de kan dra nytta av digitaliseringen.

FFC:s utvecklingschef Juha Antila betonar att digitaliseringen i bästa fall innebär en möjlighet att göra arbetet bättre för arbetstagarna.

– Det här påverkas dock av på vilket sätt systemet tas i bruk. Det är viktigt att arbetstagarna får möjligheter att påverka sitt arbete och att ledningen lyssnar på arbetstagarnas synpunkter när den fattar beslut, säger Juha Antila.

Han betonar att digitaliseringen ska stödja människornas vardag, inte begränsa eller kontrollera.

Om arbetsplatserna lyckas utnyttja digitaliseringen framgångsrikt kan produktiviteten, de privata och offentliga tjänsterna, arbetskollektiven och välbefinnandet på arbetsplatserna förbättras betydligt.

Under de kommande åren och årtiondena kommer en del arbetsuppgifter att försvinna eller utföras på andra sätt. Men samtidigt uppstår nya uppgifter, arbetsområden och yrken. Det är viktigt att arbetsplatserna är väl förberedda.

Arbetsmarknadscentralorganisationerna publicerade samtidigt ett gemensamt ställningstagande riktat till beslutsfattarna och arbetslivsutvecklarna om åtgärder som behövs för att främja digitaliseringen. Teserna betonar samarbete, satsningar på lärande, skydd mot överbelastande meddelandeflöden, etiska spelregler för algoritmer och utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.  

Initiativet och ställningstagandet har tagits fram av Fackförbunds Centralorganisation FFC, Akava, Tjänstemannacentralorganisationen STTK, Finlands Näringsliv EK, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Finlands Företagarna i Finland och Statens arbetsmarknadsverk

Bekanta dig med dialoginitiativet och organisationernas ställningstagande:

 


 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.