Kontinuerligt behov av digitalt kunnande – Google stöder utbildning tillsammans med FFC och Arbetarnas Bildningsförbund

Google, FFC och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) ordnar utbildning i digital kompetens för arbetstagare. Googles välgörenhetsorganisation Google.org donerar 220 000 euro till utbildningsprogrammet SkillPlus. Målet är att utbilda tusen arbetstagare under två år.
11.05.2021 13:00
Google, FFC och ABF
Foto: Arbetarnas Bildningsförbund ABF

Inom SkillPlus-programmet lär man ut digitala färdigheter till arbetstagare i branscher som förändras på grund av ny teknologi. Sådana branscher är till exempel industri-, service-, byggnads- och transportbranscherna. Dessutom riktas utbildning till personer som har blivit uppsagda och permitterade på grund av coronasituationen.

Enligt Jarkko Eloranta, som är ordförande för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, vill fackcentralen genom samarbetet med Google erbjuda människor, oberoende av bakgrund eller livssituation, lättillgängliga möjligheter att lära sig de arbetslivsfärdigheter som behövs i den digitala tidsåldern. 

– Enligt FFC:s färska arbetslivsbarometer upplever mer än en fjärdedel av arbetstagarna att de i sitt jobb är mer eller mindre utlämnade åt teknologin. När arbetstagarna har tillräcklig digital kompetens känner de starkare engagemang och orkar bättre i arbetet. Det har stor betydelse också för arbetstagarnas sysselsättning i fortsättningen.

Utbildningsperioderna är en till fyra dagar långa och 12–20 arbetstagare eller arbetslösa kan delta i varje period. På grund av coronaläget ordnas största delen av utbildningarna via webben. Planen är att en del av utbildningarna ska genomföras som närundervisning på arbetsplatserna och senare också som webbkurser som deltagarna kan genomföra självständigt.

– En utbildningsperiod består av några moduler där deltagarna bekantar sig med till exempel smarta enheter, appar, molntjänster, datasäkerhet och artificiell intelligens. Också studier i användningen av sociala medier och kommunikationsteknologi som används på arbetsplatserna har lyfts fram vid kartläggningen av arbetstagarnas behov, berättar Kim Katainen från ABF som är projektchef för SkillPlus-programmet.

Utbildningarna inom SkillPlus-programmet är avgiftsfria för både arbetstagarna och arbetsgivarna. Innehållet i varje utbildningsperiod skräddarsys enligt deltagarnas behov. De första utbildningarna har ordnats för Byggnadsförbundet och förtroendevalda inom olika branscher. Det går att delta i utbildningsperioderna via programmets samarbetspartner och fackförbunden.

Googles landschef Antti Järvinen anser att FFC och ABF är naturliga samarbetspartner för att främja digitala färdigheter i Finland.

– Digitaliseringen förändrar alla branscher och under pandemin har utvecklingen varit snabbare än tidigare. Genom att förstå betydelsen av digitala verktyg kan var och en hänga med i med utvecklingen och främja sin egen karriär. Vi på Google vill dela med oss av vårt kunnande och våra erfarenheter, och stödja finländarna på vägen ut ur pandemin.

Programmet för att främja arbetstagarnas digitala kompetens genomförs förutom i Finland också i Sverige och Danmark. För Googles donation står bolagets välgörenhetsorganisation Google.org.

Google.org stöder utbildningarna med sammanlagt cirka en miljon euro, varav Finlands andel är 220 000 euro. Programmet SkillPlus, som inleddes i början av det här året, är en fortsättning på det tvååriga projektet FutureFit som inleddes 2019 och genomfördes av FFC, ABF och Demos Helsinki. Under projektet utbildade ABF omkring 230 arbetstagare på olika håll i Finland. Också det projektet finansierades av Google.org.

Läs mer om programmet SkillPlus (på finska):
skillplus.fi

Google.org är en icke-vinstdrivande organisation som Google grundade år 2005. Den stöder organisationer som löser samhälleliga och miljömässiga utmaningar samt organisationer som främjar tillgången till högklassiga läromedel. Google.org delar ut bidrag till icke-vinstdrivande organisationer och sociala företag till ett värde av 200 miljoner dollar per år.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.