FFC:s styrelse: UPM undergräver förtroendet på arbetsmarknaden – De arbetstagare som har drabbats av coronakrisen behöver nu mer stöd

Avtalsrörelsen på arbetsmarknaden har visat att avtalsuppgörelser fortfarande är det bästa sättet att främja båda parternas mål. UPM är ändå ett sorgligt exempel på hur ideologin kan gå före de andra målen.
24.01.2022 13:15
FFC
Strejkvakter utanför UPM:s fabrik i Kouvola. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

FFC:s styrelse är nöjd med att avtalsrörelsen på arbetsmarknaden hittills har gått bättre än väntat och att parterna har kunnat ingå många avtal såväl på riksomfattande nivå som på företagsnivå. Genom avtalen har man uppnått det som man har eftersträvat: att trygga både arbetstagarnas inkomstnivå och företagens konkurrenskraft.

Avtalsrörelsen fortsätter ändå och FFC:s styrelse är mycket bekymrad över situationen vid UPM. Strejken är nu inne på sin fjärde vecka. UPM har avvisat Pappersförbundets försök att lösa spänningarna genom dialog. Inte heller Pappersförbundets förslag till underlag för förhandlingarna gav ens upphov till ett motförslag.

Bolaget har inte heller synts till vid riksförlikningsmannens bord, trots att lagen slår fast att parterna ska infinna sig till medling. Det är viktigt att riksförlikningsmannen fortsätter att kraftigt sträva efter att få till stånd medling i arbetskonflikten, så att konflikten inte avspeglar sig på arbetsmarknaden i övrigt. FFC:s styrelse stöder den blockad som Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT har utlyst för att få UPM att inleda förhandlingar.

– UPM går i värsta fall miste om 20 miljoner euro i vinst per vecka på grund av strejken. Hur länge kan investerarna se på när företagets ledning av ideologiska skäl orsakar störningar på arbetsmarknaden och slösar med ägarnas pengar? frågar sig FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

De övriga skogsbolagen har redan ingått kollektivavtal med Pappersförbundet och de avtalen innehåller inget sådant som borde vara speciellt svårt att smälta för arbetsgivarna.

– De som lider mest av det här är UPM:s personal, när arbetsgivaren inte verkar värdesätta personalens kunnande och arbete på det sätt som personalen har gjort sig förtjänt av. Vd:n för det globala börsbolaget hotar hellre med att stänga fabriker och ge sparken åt personalen, än att försöka få i gång förhandlingarna och lösa tvisten. UPM:s anseende som arbetsgivare och ansvarsfullt bolag får sig en långvarig och allvarlig törn på grund av det här.

Stödåtgärder för arbetslösa behövs snabbt

Riksdagen behandlar som bäst de stödåtgärder som har vidtagits på grund av coronarestriktionerna. Utkomsten för permitterade arbetstagare stöds genom att självriskdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas under januari och februari. Självriskdagarna slopades i början av coronapandemin på förslag av arbetsmarknadsorganisationerna, men de återinfördes redan i slutet av år 2020.

– Vi vädjar till beslutsfattarna att förlänga undantaget så att ingen självrisktid inom utkomstskyddet för arbetslösa tillämpas fram till slutet av juni. Permitteringarna och osäkerheten på grund av coronapandemin har fortsatt inom många branscher under snart två års tid och har försvagat utkomsten för tusentals arbetstagare, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Dessutom föreslår FFC att regeringen snabbt ska bereda nya stödåtgärder för de arbetstagare som på grund av restriktionerna är förhindrade att arbeta.

– Samtidigt bör också statens betalningsandel av arbetslöshetsdagpenningarna under permitteringstiden förverkligas. Nu blir arbetsgivarna och arbetstagarna tvungna att bekosta de undantagsåtgärder som regeringen har fattat beslut om gällande finansieringen av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.