FFC-undersökning: Strejkberedskapen är stor över hela löntagarfältet

En stor del av löntagarna är beredda att strejka för att förbättra sin egen lön. Orsaken är oron över hur man ska klara sig när priserna stiger.
31.01.2023 07:59
FFC
Arbetstagarna vid flera skidcenter strejkade i december. Foto: Aku Häyrynen / Lehtikuva

Hela 68 procent av löntagarna håller helt eller delvis med om att strejkrätten är en grundläggande rättighet som inte får begränsas. Det visar en undersökning (på finska) som Kantar Public har gjort på uppdrag av fackcentralen FFC. När man ser närmare på vilket parti folk stöder, finns det största stödet för strejkrätten bland Vänsterförbundets och SDP:s anhängare.

Jyrki Konola är direktör på FFC

– Det finns ett starkt stöd för strejkrätten, till och med bland de samlingspartistiska löntagare som har den mest kritiska inställningen. Av dem anser knappt hälften, alltså 44 procent, att strejkrätten under inga omständigheter får begränsas, berättar Jyrki Konola som är direktör på FFC.

Löntagarna är också beredda att delta i konkreta åtgärder. När de fick frågan om de är beredda att strejka för att förbättra sin lön svarade hela 56 procent av arbetstagarna jakande.

Om man ser närmare på de löntagare som är medlemmar i facket, får strejkrätten stöd inom alla centralorganisationer. Bland dem som hör till den FFC-anslutna fackföreningsrörelsen verkar strejkberedskapen vara lite större än bland andra: 74 procent är beredda att delta i en strejk om det handlar om att förbättra den egna lönen.

– Det här har man kunnat se mycket tydligt under de senaste månaderna, när fackförbunden inom FFC beslöt att samordna kollektivavtalsverksamheten för att säkerställa löneförhöjningar som tryggar köpkraften för alla medlemmar, säger Jyrki Konola.

En av de viktigaste orsakerna till strejkberedskapen är att löntagarna är mycket oroade över sin utkomst när priserna stiger. 59 procent av löntagarna uppger att de är bekymrade över det egna hushållets försörjning på grund av de stigande priserna. Bland personer i arbetstagarställning är det speciellt många (67 %) som är oroade över det här.

– Ju lägre de egna inkomsterna är, desto större är oron över den egna utkomsten när priserna stiger. Sällan är siffrorna dock så här förkrossande, bedömer Ari-Matti Näätänen som är forskningsexpert på FFC.

I undersökningen, som gjordes av Kantar Public, utredde man vad löntagarna anser om sin utkomst, hur de förhåller sig till strejkrätten, hur många som accepterar strejker som ett redskap för att höja lönerna och i vilken utsträckning löntagarna själva är beredda att delta i strejker. De som svarade på enkäten fick också bedöma sin egen ekonomiska situation när priserna stiger. Enkäten besvarades av 1 504 personer under perioden 20-23.1.2023. Felmarginalen är 2,5 procent i båda riktningarna.

Läs mer om undersökningen om vad löntagarna anser om strejker (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.