FFC:s styrelse är bekymrad över att köpkraften krymper

Fackcentralen FFC:s styrelse anser att inflationstakten och bedömningarna av hur långvarig inflationen kommer att bli är oroväckande för de finländska löntagarna.
06.06.2022 15:45
FFC
Foto: Patrik Lindström

– Det här drabbar särskilt låginkomsttagare som inte har någon ekonomisk buffert för att ta emot prisökningar. Inflationen och dess konsekvenser måste tas på allvar, kräver FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

De finländska löntagarnas köpkraft minskade med 2,7 procent i januari–mars. Det en betydande och historisk förändring. Senast realinkomsterna minskade så här mycket under ett kvartal, jämfört med samma tidpunkt året innan, var år 1977.

– Det är viktigt att lösa problemet snabbt. Det är ändå ingen som vinner på en löneinflation. Därför är det nödvändigt att trygga löntagarnas köpkraft också med andra metoder än genom lönehöjningar. Hur lönehöjningarna genomförs är också av stor betydelse. I den här situationen skulle det passa bra med höjningar i euro, som hjälper låginkomsttagare mest och är det bästa sättet att hålla ekonomins hjul i rullning, konstaterar Jarkko Eloranta.

Eloranta påpekar också att lönehöjningar i euro minskar löneskillnaderna.

– Höjningar i euro betyder att inkomsterna för lågavlönade relativt sett stiger mer. När låginkomsttagarnas köpkraft ökar går pengarna direkt till konsumtion i stället för att sparas. En betydande del av jobben i Finland finns vid små företag som är verksamma på hemmamarknaden. Genom att värna om i synnerhet låginkomsttagarnas köpkraft kan man trygga de här företagens förmåga att sysselsätta.

Som en del av konkurrenskraftsavtalet överfördes år 2016 socialförsäkringsavgifter på två procentenheter från arbetsgivarna till arbetstagarna. Nu måste man fatta beslut om att överföra de här avgifterna tillbaka till arbetsgivarna, så att arbetsgivarna deltar i tryggandet av finländarnas köpkraft. På det här sättet kan man stödja sysselsättningen.

Eloranta anser att en överföring av socialförsäkringsavgifterna också under de kommande åren kunde vara ett element inom anpassningen till olika konjunkturer. Den aktuella utmaningen kunde man enligt Eloranta lösa genom en större helhet, som förutom lönehöjningar också kunde bestå av den nämnda överföringen av socialförsäkringsavgifter samt måttliga skattesänkningar.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.