FFC:s styrelse: UPM måste avstå från kraven på försämrade anställningsvillkor – Situationen i Ukraina gör att vi måste se över Finlands försörjningsberedskap

FFC:s styrelse uppmanar skogsbolaget UPM att ställa upp på riktiga och genuina förhandlingar om anställningsvillkoren med Pappersförbundet och Elektrikerförbundet. Strejken har nu pågått i mer än nio veckor.
07.03.2022 14:23
FFC
Strejkvakter utanför UPM:s fabrik i Kouvola. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

De strejkande arbetstagarna står starkt enade. FFC och dess medlemsförbund ser i alla lägen till att Pappersförbundet och Elektrikerförbundet har möjlighet att fortsätta strejka så länge det behövs.

Pappersbristen i Europa har ytterligare förvärrats av Rysslands brutala attack, som strider mot internationell rätt. Nu om någonsin är det dags för UPM att komma överens med sina anställda om skäliga anställningsvillkor. FFC kräver att företaget avstår från sina oskäliga krav på försämrade anställningsvillkor och slutar med sina ogrundade försök att utöka arbetsgivarens bestämmanderätt.

FFC:s styrelse följer med oro avtalsförhandlingarna inom fastighetsservicebranschen och kommunsektorn. För att kunna trygga arbetstagarnas köpkraft och utkomst när levnadskostnaderna stiger måste anställningsvillkoren inom de lågavlönade branscherna utvecklas på ett gynnsamt sätt. Också bristen på arbetskraft kan man bekämpa genom rättvisa löner, skäliga anställningsvillkor samt goda arbetsförhållanden och ett gott ledarskap.

Att arbetsgivarna strikt samordnar anställningsvillkoren får inte hindra parterna från att hitta fungerande avtalsuppgörelser och lösa branschspecifika problem. Under avtalsrörelsen på förbundsnivå måste parterna kunna lösa de frågor som berör den egna branschen på ett rättframt sätt.

Vi måste stödja Ukraina och ukrainarna nu och i framtiden

FFC:s styrelse fördömer skarpt Rysslands aggression och attack mot Ukraina. Centralorganisationen och medlemsförbunden har bidragit med medel för att lindra den humanitära krisen. Ukraina och ukrainarna måste stödjas starkt nu och i framtiden. Krisen riskerar att bli långvarig och då kommer behovet av hjälp att finnas kvar under en lång tid.

Ukrainare som flyr kriget kommer säkert också att komma till Finland. Det är viktigt att vi välkomnar dem. På arbetsplatserna måste man se till att rasism inte förekommer och att ingen diskrimineras på grund av sitt ursprung. Det här gäller både gentemot dem som redan jobbar här, och dem som kommer hit på grund av kriget.

EU har aktiverat direktivet om tillfälligt skydd, som innebär att de ukrainare som anländer till EU automatiskt får uppehållstillstånd i ett år och också rätt att arbeta. I det här sammanhanget är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid att ge invandrarna detaljerad rådgivning så att de inte faller offer för arbetsmarknadsbrottslighet, såsom lönedumpning.

FFC och dess medlemsförbund står starkt bakom de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Sanktionerna och Rysslands motsanktioner drabbar olika europeiska länder och företag på olika sätt. Även om Rysslands betydelse för Finlands utrikeshandel har minskat, så är Ryssland fortfarande en betydande handelspartner.

I Finland och EU har man börjat diskutera hur man kan lindra de ekonomiska förluster som orsakas av sanktionerna och motsanktionerna. Då är det viktigt att värna om Finlands samt de finländska företagens och arbetstagarnas intressen inom EU. Bördan för de ekonomiska konsekvenserna måste fördelas rättvist både i Finland och inom EU.

Rysslands anfallskrig har visat hur viktigt det är att samhället fungerar, att det råder enighet och att försörjningsberedskapen är i skick. Försörjningsberedskapen kommer inte gratis för företagen eller samhället, men vi måste vara beredda att betala för beredskapen. Det billigaste alternativet är inte alltid det bästa alternativet. Vi måste säkerställa och stärka Finlands försörjningsberedskap inom centrala sektorer, såsom sjöfart, logistik, energi och livsmedelsförsörjning samt inom den offentliga sektorns funktioner.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.