Jarkko Eloranta fortsätter som ordförande för FFC

Jarkko Eloranta omvaldes i dag som ordförande för FFC:s styrelse. Eloranta har varit ordförande för den fackliga centralorganisationen sedan 2016 och fortsätter på posten också perioden 2024–2028.
04.06. 16:37
FFC
Miikka Kortelainen (JHL), Annika Rönni-Sällinen (PAM), Jarkko Eloranta, Katja Syvärinen och Arto Liikanen (Industrifacket).

Till utbildningen är Jarkko Eloranta politices magister. Innan han blev ordförande för FFC var han ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Vid FFC:s representantmöte valdes i dag också FFC:s nya styrelse. Därtill utsågs representantskapets ordförande och vice ordföranden samt vice ordförande för FFC:s styrelse.

Filosofie magister Katja Syvärinen fortsätter som vice ordförande för FFC:s styrelse. Hon har haft uppdraget sedan 2020.

Till ordförande för FFC:s representantskap valdes Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen. Till första vice ordförande valdes Arto Liikanen från Industrifacket och till andra vice ordförande Miikka Kortelainen från JHL.

Läs fler nyheter från FFC:s representantskap

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.