FFC:s nya strategi betonar fackcentralens roll som expert och påverkare inom många områden

FFC:s nya strategi preciserar centralorganisationens roll och förnyar dess verksamhetssätt så att de motsvarar förändringarna på arbetsmarknaden och i samhället.
04.06. 15:50
FFC
FFC:s representantskap godkände centralorganisationens nya strategi på sitt möte i Helsingfors. Representantskapet är FFC:s högsta beslutande organ.

FFC:s nya strategiperiod sträcker sig över riksdagsvalet 2027 och ända till år 2028. I praktiken infaller största delen av strategiperioden medan den kraftigt högervridna regeringen Orpo-Purra viftar med taktpinnen.

FFC:s och hela fackföreningsrörelsens verksamhetsmöjligheter påverkas inte bara av regeringens åtgärder, utan också av utvecklingstrender på längre sikt. Mer direkt påverkas facket av arbetsgivarnas långvariga motvilja att förhandla och de förändringar som har skett inom förhandlingssystemet, när man har gått från att förhandla på förbundsnivå till att i allt högre grad förhandla på arbetsplatserna.

Det har också skett förändringar i sätten att arbeta och bland dem som arbetar. Nu framhävs individualitet, och åsikterna och värderingarna polariseras. De yngre generationerna upplever inte nödvändigtvis att jobbet är en lika central del av det egna livet och den egna identiteten som äldre generationer.

FFC är också i fortsättningen beredd att förhandla såväl direkt med arbetsgivarna som på trepartsbasis med arbetsgivarna och den regering som sitter vid makten. FFC förlitar sig dock inte lika mycket på att det går att förhandla fram lösningar som tidigare.

I den nya strategin sätter man större fokus på arbetet med att påverka det politiska beslutsfattandet i Finland och Europeiska unionen. Expertis och kommunikation har också en framträdande roll.

– EU-lagstiftningen och de internationella avtalen har blivit en allt viktigare del av FFC:s intressebevakning och deras roll kommer att öka i framtiden, eftersom de beslut som fattas i Finland allt oftare verkar försvaga arbetstagarnas rättigheter, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta

Han betonar att FFC:s grundläggande uppgift består, även om metoderna för att genomföra uppgiften förändras.

– Vårt mål är att göra arbetslivet rättvist för arbetstagarna och påverka det finländska samhällets utveckling på ett sätt där vi kan främja jämställdheten, ta hand om alla och trygga välfärdsstaten överlag.

I strategin beaktas också de utmaningar som digitaliseringen och klimatförändringen medför för arbetstagarna. Omställningen mot en ekologiskt hållbar ekonomi måste genomföras på ett rättvist sätt.

Jarkko Eloranta påminner om att fackföreningsrörelsen inom FFC är en stark del av medborgarsamhället och demokratin. Under sin långa historia har FFC varit med och byggt upp samhällsfred, stabilitet, välstånd och välfärd för alla som bor i Finland. Organisationen vill fortsätta att agera för de här frågorna också i framtiden.

FFC:s representantskap godkände den nya strategin vid sitt möte i dag. Läs mer om strategin (på finska).

Läs fler nyheter från FFC:s representantskap

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.