FFC-enkät: Det är sällan arbetstagarna får säga sitt när arbetsgivaren skaffar ny teknologi till arbetsplatsen

Det är ovanligt att arbetstagarna inom FFC:s branscher får delta i planeringen eller beslutsfattandet när ny teknologi tas i bruk på den egna arbetsplatsen.
04.05.2018 11:54
FFC
Ny teknologi ger både fler och färre arbetstillfällen – men på de flesta arbetsplatser sker ingen förändring i personalstyrkan. Det visar en enkät som FFC har låtit göra. Foto: Jaakko Lukumaa

Mindre än var fjärde förtroendevald (23 %) inom FFC:s branscher uppger att arbetstagarna har fått delta i planeringen av hur ny teknologi ska tas i bruk på den egna arbetsplatsen. Ännu mer ovanligt är det att arbetstagarna får vara med och fatta beslut om att skaffa den nya teknologin – det är endast var tionde förtroendevald (11 %) som uppger att arbetstagarna har deltagit i anskaffningsskedet.

Juha Antila är utvecklingschef på FFC.

FFC:s utvecklingschef Juha Antila hoppas att arbetsgivarna skulle ge sina anställda mer inflytande.

– En förutsättning för att man ska lyckas när man tar i bruk smart teknologi på arbetsplatserna är att arbetstagarna har tillräckliga påverkningsmöjligheter.

De som känner sig delaktiga upplever inte att kontrollen ökar

På de arbetsplatser där man har tagit i bruk ny teknologi uppger 62 procent av de förtroendevalda att kontrollen och övervakningen av arbetstagarna har ökat. Inom transportbranschen är andelen rentav 82 procent.

Enligt Juha Antila kan man motverka känslan av ökad kontroll genom att ge arbetstagarna inflytande när man på arbetsplatserna fattar beslut om att ta i bruk ny teknologi.

– Den nya teknologin för ofta med sig nya mätinstrument och uppföljningssystem, som man kan använda för att mäta hur arbetstagarna presterar. När arbetstagarna får delta i planeringen av de här mätinstrumenten kan man göra dem mer ändamålsenliga och då är det lättare för arbetstagarna att acceptera dem.

Den nya teknologin har inte lett till att jobben försvinner

Det verkar inte som om antalet arbetstillfällen skulle minska på grund av ny teknologi. Av de förtroendevalda som svarade på FFC:s enkät uppger 72 procent att den nya teknologin inte har haft någon effekt på antalet arbetstillfällen. Det är framför allt inom industrin som den nya teknologin har påverkat antalet arbetstillfällen – där uppger 18 procent av de förtroendevalda att jobben har blivit fler och 12 procent att jobben har blivit färre. 

– En del av arbetsuppgifterna försvinner när teknologin går framåt, men inte nödvändigtvis hela jobbet. Om det handlar om tunga eller farliga arbetsuppgifter kan det här också vara en bra sak, konstaterar Juha Antila.

Enkäten skickades till de förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som ingår i FFC:s förtroendemannapanel. Sammanlagt 1 030 förtroendevalda svarade på enkäten i mars. Av dessa svarade 621 jakande på frågan ”Har man under de senaste åren tagit i bruk ny teknologi på din arbetsplats?" Resten av frågorna ställdes endast till dem som svarade ”ja” på den frågan.

Enkäten om hur arbetsplatserna har tagit i bruk ny teknologi genomfördes som en del av projektet Möjligheternas tid. Inom ramarna för det fyraåriga projektet utreder FFC vad digitaliseringen, globaliseringen och de tynande naturresurserna får för följder för arbetslivet och löntagarnas vardag. Den här våren ligger fokus på artificiell intelligens och annan ny teknologi. Tidigare har man tittat närmare på vuxenutbildningen och plattformsekonomin. Senare i år kommer man att ta upp utkomsten för ströjobbare och inhoppare.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.