Fackligt aktiva vill få finländarna att göra gärningar för klimatet – "Vi kan garanterat tackla klimatförändringen"

FFC:s kampanj #klimatgärningNU fortsätter trots coronavirusepidemin, men de ursprungliga planerna har ändrats en aning. Tre fackföreningsaktiva berättar varför de deltar i kampanjen och vad de anser om klimatförändringen.
23.03.2020 07:51
LÖNTAGAREN
Katja Kohvakka från Servicefacket PAM är en av dem som samlar klimatgärningar på arbetsplatserna. Hon är själv intresserad av återvinning och anser att det är viktigt att sopsortera.

– Man har börjat fästa uppmärksamhet vid nya saker i sin vardag. Folk kör sträckor på några hundra meter med bil, eller låter bli att sortera soporna.

Det konstaterar Pauli Karvinen som jobbar som idrottsanläggningsskötare på Hollola kommun. Han hör till dem som så småningom har insett det hot som klimatförändringen innebär.

Karvinen har avstått från sin bil och promenerar nu till ishallen där han jobbar. Han är en av de många fackföreningsaktiva som har engagerat sig i FFC:s kampanj #klimatgärningNU, och som vice huvudförtroendeman för de JHL-anslutna medlemmarna på arbetsplatsen har han också fått arbetsgivaren att bli intresserad av kampanjen.

Pauli Karvinen promenerar numera till ishallen där han jobbar.

Pauli Karvinen och de andra som har engagerat sig i klimatkampanjen talar om klimatförändringen med folk på de egna arbetsplatserna, och lockar arbetskamraterna att delta i kampanjen genom att bidra med en klimatgärning.

Trots coronavirusepidemin kommer kampanjen att kulminera den 1 april – dock i lite mindre form än planerat. Den dagen kommer alla de som deltar i kampanjen att utföra en valfri gärning för klimatet. För många betyder det vegetarisk mat eller att arbetsresan sker med cykel eller till fots.

– Jag anser att facket kan vara mycket än bara anställningsvillkor. Vi har en roll i många andra frågor också. Det är viktigt att engagera medlemmarna och fråga dem vad de är intresserade av, säger Pauli Karvinen. 

Engagemanget överraskade

FFC:s kampanj lanserades eftersom medlemmarna i fackförbunden tydligt visade att de vill att centralorganisationen ska agera i frågor som gäller klimatet. En medlemsundersökning visar att 83 procent är bekymrade över klimatförändringen och 77 procent anser att det är viktigt att facket deltar i kampen mot klimatförändringen.

FFC:s organisationschef Eija Harjula blev glad över resultatet. 

– Det var första gången vi frågade medlemmarna om klimatet. Det var fint att inse att också de vanliga arbetarna har engagerat sig i klimatfrågan.

Eija Harjula är organisationschef på FFC.

Harjula blev också väldigt positivt överraskad när aktiva inom FFC:s regionala verksamhet på olika håll i landet – ovetande om undersökningsresultaten – i början av året beslöt att starta en kampanj för att påminna folk om klimatfrågor.

Alla väljer själv sin klimatgärning

Försäljaren Katja Kohvakka från S:t Michel var en av dem som var med om att ta initiativ till kampanjen. Hon är aktiv inom Servicefacket PAM och har själv börjat fundera på återvinning och konsumtion: "hur vi är här och lever".

– Jag sorterar plasten för sig, och då märks det hur ofattbara mängder plast det används till allt.

Katja Kohvakka har fem arbetsgemenskaper inom handelslaget Osuuskauppa Suur-Savo, där hon försöker locka med folk att utföra klimatgärningar. Deltagarna fyller i en blankett där de skriver ner sin egen klimatgärning. 

– Hos oss är det rätt många som antingen cyklar till jobbet eller äter vegetarisk mat den 1 april.

Kampanjen #klimatgärningNU har samlat stödförklaringar och klimatgärningar på arbetsplatser runt om i landet. Även om det är många som regelbundet cyklar till jobbet, går upp för trappor i stället för att åka hiss, eller äter klimatvänlig lunch, så är förhoppningen att kampanjen också ska locka med personer som inte brukar fästa så stor uppmärksamhet vid klimatet i sin vardag. Coronaepidemin har ändå gjort att kampanjdagen den 1 april inte blir lika storslagen som man ursprungligen hade tänkt.

Köttstyckare för klimatet

Man kunde tänka sig att en köttstyckare får höra en del kommentarer om sitt yrkesval av klimataktivister. Men några sådana kommenterar har inte österbottningen Asko Peltola fått höra. Peltola är aktiv inom Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL och huvudförtroendeman på heltid på Snellmans köttförädling i Jakobstad, där han ivrigt lockar arbetstagarna att delta i kampanjen och fundera på sina egna klimatgärningar.

– Hos oss är det många som väljer att äta närmat, det vill säga inhemska livsmedel – också kött, berättar Asko Peltola.

Pedersöre Livsmedelsarbetares Fackavdelning stöder kampanjen #klimatgärningNU. Asko Peltola (andra fr.h.) är huvudförtroendeman på Snellmans köttförädling i Jakobstad.

– Som köttman tror jag inte att man helt behöver lämna bort köttet från sin kost. Det finns också forskning som stöder det här, så det handlar inte om att jag bara bevakar mina egna intressen.

Asko Peltola anser att det är nödvändigt för facket att satsa på att bekämpa klimatförändringen.

– I Finland håller tekniken, utbildningen och arbetsmoralen en hög nivå. Därför kan vi garanterat tackla klimatförändringen. 

Asko Peltola, Katja Kohvakka och Pauli Karvinen anser att det finns goda möjligheter att göra klimatvänliga val på de vanliga arbetsplatserna runt om i landet – och på många arbetsplatser tar man redan i dag hänsyn till klimatet. 

Karvinen kör ismaskin i sitt arbete och han har funderat på miljöbelastningen i den egna närmiljön.

– De köldmedier som används under isen är rätt skadliga för miljön. På vår arbetsplats har vi också funderat på ersättande ämnen. Här spelar de kommunala tjänstemännen och framför allt de politiska beslutsfattarna en viktig roll – ska man välja det billigaste alternativet eller ett dyrare och mer ekologiskt alternativ.

Sini Saaritsa
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.