Nordens Fackliga Samorganisation: Ett forum för trepartsdialog behövs för att främja rättvis omställning i Norden

Det finns starka kopplingar mellan en rättvis omställning och den nordiska modellen, påpekar Nordens Fackliga Samorganisation NFS i ett uttalande.
15.12.2021 10:26
FFC
Foto: Unsplash / Melissa Bradley

Enligt NFS har de nordiska länderna en möjlighet att vara världsledande inom klimatomställningen, med målet att bli världens mest hållbara område. Det här kan göras utan att ge avkall på hög konkurrenskraft och jämlikhet.

NFS föreslår att Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna tar initiativ till ett årligt nordiskt forum för trepartsdialog, mellan de nordiska regeringarna, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna.

Uttalande från styrelsen i Nordens Fackliga Samorganisation

Vad innebär rättvis omställning för Norden?
– Klimatpolitiken, arbetsmarknaden och den nordiska modellen

Norden ska senast 2030 vara världens mest hållbara och integrerade region. Så lyder de nordiska statsministrarnas gemensamma målsättning för det nordiska regeringssamarbetet och vår region som helhet, en vision som Nordiska ministerrådet återupprepade i ett uttalande på klimattoppmötet i Glasgow (10 november).

Vi välkomnar visionen såväl som uttalandet. Vi står bakom det internationella samfundets strävan att begränsa klimatförändringarna. I detta perspektiv vill vi sätta fokus på det som i Parisavtalet kallas för Just Transition (s.k. rättvis omställning), vilket också nämndes i uttalandet från ministerrådet. Men vad betyder Just Transition för statsministrarnas vision och Nordens förmåga att minska utsläppen?

I rapporten "The road towards a carbon-free society" (2020) konstaterar vi att det genom ILO:s Decent Work Agenda finns starka kopplingar mellan Just Transition och den nordiska modellen: Dessa handlar båda om trygghet i förändring och omvandling samt om att klimatpolitiken driver på en strukturomvandling av våra ekonomier och följaktligen våra arbetsmarknader, vilket kan vara utmanande för löntagare och arbetsliv – även i Norden.

Norden har med sitt gynnsamma utgångsläge likväl möjlighet att gå i bräschen i klimatomställningen, utan att ge avkall på hög konkurrenskraft och jämlikhet i vår egen region. Genom detta kan vi öka integrationen och närma oss målet om att bli världens mest hållbara region.

För att detta ska lyckas krävs att Norden tar ett samlat krafttag i klimatomställningen och använder den fulla potential som den nordiska modellens tre pelare kan innebära (partsmodellen, välfärdsstaten och den ekonomiska politiken) under åren som kommer.

Vi föreslår därför att Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna tar initiativ till ett årligt nordiskt forum för trepartsdialog, mellan de nordiska regeringarna, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Syftet med forumet ska vara att driva på strukturomvandlingen och den gröna omställningen genom att:

  • stimulera nordiska dialoger i tvärsnittet mellan klimat-, närings- och arbetsmarknadspolitik
  • stimulera det gröna perspektivet i nationella och sektoriella två- och trepartsförhandlingar
  • belysa vikten av investeringar för att skapa god sysselsättning i nya gröna sektorer
  • belysa vikten av utbildnings- och fortbildningsfrågor utifrån perspektivet av framtidens arbetsliv
  • belysa vikten av social trygghet och rättigheter i arbetslivet som en drivkraft i sig för nödvändig omställning i perspektivet av klimatförändringarna
  • lära av varandras goda exempel, såväl som från den internationella arenan

Med vänliga hälsningar
NFS styrelse genom:

Danmark
Lizette Risgaard, formand, FH
Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne

Finland
Jarkko Eloranta, ordförande, FFC
Antti Palola, ordförande, STTK, Finland och ordförande NFS

Färöarna
Jan Højgaard, formaður, SAMTAK

Grönland
Jess G. Berthelsen, formand, SIK

Island
Drífa Snædal, forseti, ASÍ
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður, BSRB
Friðrik Jónsson, formaður, BHM

Norge
Peggy Hessen Følsvik, leder, LO
Ragnhild Lied, leder, Unio
Erik Kollerud, leder, YS

Sverige
Susanna Gideonsson, ordförande, LO
Therese Svanström, ordförande, TCO
Göran Arrius, ordförande, Saco

NFS
Magnus Gissler, generalsekreterare, NFS

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.