Fackcentralen FFC och Byggnadsindustrin RT vill ha smidigare planläggning i kommunerna

Det är viktigt att reformen av markanvändnings- och bygglagen leder till smidigare planläggning och gör det lättare att åstadkomma tillväxt, arbetstillfällen och tillräckligt många nya bostäder. Om regleringen ökar, kan slutresultatet bli det motsatta. Det säger fackcentralen FFC och arbetsgivarorganisationen Byggnadsindustrin RT i ett gemensamt pressmeddelande.
14.01. 13:48
LÖNTAGAREN
Foto: Patrik Lindström

Fackcentralen FFC och Byggnadsindustrin RT anser att den pågående totalreformen av markanvändnings- och bygglagen (MBL) är ett av de viktigaste lagstiftningsprojekten under den pågående regeringsperioden. 

– För att jobben och arbetskraften ska mötas, behövs mångsidig bostadsproduktion i våra tillväxtcentrum. När utbudet är tillräckligt stort, stiger inte bostadspriserna och -hyrorna så snabbt. Det är befogat att framför allt bygga nya bostäder kring den nuvarande bebyggelsen, där det redan finns tjänster och goda kollektivtrafikförbindelser, säger Hannu Jouhki som är direktör för FFC:s avdelning för tillväxt och påverkan.

Hannu Jouhki är direktör på FFC.

Därför vill FFC och RT att lagstiftningen ändras på några punkter så att planläggningen blir smidigare. Organisationerna föreslår att markägare ska få rätt att ta initiativ till att göra upp av en detaljplan, och lägga fram initiativet för kommunen. På det här sättet kunde man få fler kompletterande detaljplaner och utöka utbudet av tomter.

Den nya lagen borde också göra det möjligt för kommunen att ge markägare i uppdrag att göra upp ett förslag till detaljplan, eller göra ändringar i en befintlig detaljplan, i enighet med kommunens riktlinjer och målsättningar. FFC och RT påpekar att det här skulle ge planläggningen mer resurser och styra resurserna till de projekt som har bäst förutsättningar att förverkligas.

FFC och RT betonar ändå att kommunens planläggningsmonopol ska bevaras. Det är alltså alltid kommunen som fattar besluten.

Organisationerna påpekar också att det går att göra processerna smidigare genom att digitalisera planläggningen, byggnadstillstånden och databaserna. Samtidigt kan man ge invånarna större påverkningsmöjligheter, vilket leder till färre besvär.

FFC och RT påpekar att det är viktigt att reformen av markanvändnings- och bygglagen stärker regionernas konkurrenskraft och gör att arbetsmarknaden fungerar bättre. Samtidigt ska lagen svara på de utmaningar som klimatförändringen och urbaniseringen innebär. 

– Vi är bekymrade över innehållet i lagprojektet, för under resans gång har fokus splittrats och ambitionsnivån har sjunkit i de relevanta frågor som gäller produktionen av detaljplaner. Ju snabbare förändringarna i samhället är, desto mer flexibel måste också planläggningen vara, säger Aleksi Randell som är vd för Byggnadsindustrin RT.

Den parlamentariska beredningen av lagreformen inleddes år 2018. Målet är att beredningen av den nya markanvändnings- och bygglagen ska bli klar i slutet av år 2021.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.