Arbetsgivaren kan inte fritt bestämma att arbete ska flyttas till natten – FFC-jurist svarar på tre frågor om nattarbete

De stigande elpriserna har fått en del arbetsgivare att fundera på att flytta arbete till natten då elen är billigare. Vad säger lagen och kollektivavtalen om det här och vad kan man komma överens om lokalt på arbetsplatsen? Juristen Anu-Tuija Lehto från fackcentralen FFC svarar på tre frågor om nattarbete.
15.09.2022 08:30
LÖNTAGAREN
Bevakning hör till de arbeten som enligt arbetstidslagen får utföras på natten. Foto: Patrik Lindström

Nattarbete regleras av arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv. Dessutom finns det internationella avtal som innehåller bestämmelser om nattarbete. Därför kan arbetsgivaren inte fritt besluta att ett visst arbete ska utföras på natten.

Nattarbete är enligt arbetstidslagen arbete som utförs klockan 23–06. Om minst tre timmar av ett arbetspass infaller under den här tiden är det är fråga om ett nattpass.

1. Vilka bestämmelser om nattarbete finns inskrivna i lagen?

– Det är tillåtet att utföra nattarbete endast i de arbeten som räknas upp i arbetstidslagen. Enligt lagen kan nattarbete utföras i skiftarbete och i sådant arbete som får utföras som periodarbete. Periodarbete är tillåtet till exempel inom hälsovård och omsorg, bevakning och övervakning samt räddningsarbete, transport, inkvartering och motsvarande tjänster. Möjligheterna att utföra skiftarbete har inte begränsats i lagen, men skiften ska bytas på det sätt som arbetstidslagen förutsätter, säger Anu-Tuija Lehto som är jurist på FFC.

– Nattetid får man också utföra underhålls- och reparationsarbeten som är nödvändiga för att upprätthålla verksamheten samt sådant arbete som inte kan utföras samtidigt med det regelbundna arbetet på arbetsplatsen. Dessutom får till exempel underhåll av trafikleder, arbetet i bagerier och brådskande jordbruksarbeten utföras nattetid.

Anu-Tuija Lehto är jurist på FFC.

– I andra situationer är det enligt lagen bara tillåtet att tillfälligt utföra nattarbete. Då sker arbetsgivarens normala verksamhet dagtid, men det uppstår ett sporadiskt behov av att utföra vissa arbeten på natten. Det tillfälliga behovet ska alltid bedöma skilt för varje arbetstagare. Det är inte tillåtet att låta utföra arbete nattetid bara för att arbetsgivaren på det sättet ska få ändamålsenliga arbetsskift. Det måste alltid handla om sådant arbete som nämns i arbetstidslagen för att man ska kunna utföra nattarbete.

– Om arbetsgivaren regelbundet vill låta utföra nattarbete i andra fall än de som nämns i arbetstidslagen, måste arbetsgivaren ansöka om tillstånd hos regionförvaltningsverket. Arbetstidslagen innehåller inte heller några bestämmelser om vilken ersättning arbetsgivaren ska betala dem som utför nattarbete. Det här har parterna ofta kommit överens om i kollektivavtalen.

2. Kan parterna avtala om nattarbete i kollektivavtalen?

– Ja, om kollektivavtalet är riksomfattande. Kollektivavtalen innehåller vanligen bestämmelser om arbetstiden. Då kan kollektivavtalen tillåta nattarbete också i andra arbeten än de som räknas upp i arbetstidslagen. De här kollektivavtalen har förhandlats fram mellan en arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund och ett fackförbund som representerar arbetstagarna på riksnivå.

3. Kan man lokalt på arbetsplatsen avtala om att utföra nattarbete på ett annat sätt än vad lagen och kollektivavtalet slår fast?

– För att man ska kunna avtala lokalt om att utföra nattarbete i större utsträckning än vad som bestäms i arbetstidslagen, måste arbetsplatsen omfattas av ett riksomfattande kollektivavtal där den här möjligheten finns inskriven. När man ingår ett lokalt avtal ska man följa bestämmelserna i kollektivavtalet och det lokala avtalet är då en del av kollektivavtalet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.