FFC uppmuntrar till försök med fyra dagars arbetsvecka

I Storbritannien avslutades nyligen ett omfattande arbetstidsförsök där man fick positiva effekter av kortare arbetstid. FFC hoppas att man också i Finland vågar pröva nya sätt att utveckla arbetslivet.
22.02.2023 13:12
FFC
Foto: Folio (Gorilla)

– Resultaten var positiva, men inte överraskande. Man har också tidigare undersökt och prövat kortare arbetstid runt om i världen. Överallt har resultaten varit liknande: produktiviteten och antalet arbetstimmar går inte hand i hand, berättar Juha Antila som är utvecklingschef på fackcentralen FFC.

I Finland tror Antila att också företag skulle vara intresserade av kortare arbetstid.

Juha Antila är utvecklingschef på FFC

– I Storbritannien fick de arbetstagare som deltog i försöket samma lön som tidigare, men arbetstiden var kortare. Resultatet blev att arbetstagarna på de flesta arbetsplatserna åstadkom lika mycket på fyra arbetsdagar som på fem. Dessutom förbättrades den upplevda hälsan och personalomsättningen minskade.

Antila föreslår att man under nästa regeringsperiod genomför ett omfattande försök med 80 procents arbetstid också i Finland. Han påpekar att det inte skulle vara det första försöket i sitt slag i Finland. Till exempel utredde man åren 1996–1999 förkortad arbetstid, den så kallade 6+6-arbetstidsmodellen, som ett gemensamt projekt som finansierades av finska staten och EU.

– Resultaten var positiva också i Finland. Det har ändå gått nästan 25 år sedan försöket. Arbetslivet har förändrats. I dag är det ännu viktigare att arbetstagarna orkar i arbetslivet, eftersom det inte annars går att förlänga arbetskarriärerna. Under årens lopp har till exempel problemen med den psykiska hälsan ökat oroväckande bland personer i den bästa arbetsföra åldern. Det skulle vara mycket en mycket god idé att på nytt testa förkortad arbetstid.

Antila påpekar att man kan dra lärdom av det senaste försöket i Finland och nyare internationella försök, för att därigenom få mycket tillförlitliga och användbara resultat.

– Försöket kunde pågå under nästa regeringsperiod. När försöket har avslutats kan man föra en arbetstidspolitik som baserar sig på forskning och som beaktar folks hälsa och behovet av att förlänga arbetskarriärerna. Försöket kunde genomföras i samarbete mellan staten och arbetsmarknadsorganisationerna.

Enligt Antila kunde man på olika sätt stödja de företag som deltar i försöket. Det är viktigt att få med ett tillräckligt stort antal arbetstagare i olika åldrar och inom olika branscher, så att resultaten blir tillförlitliga.

Utöver att FFC föreslår ett försök med förkortad arbetstid, har FFC redan tidigare föreslagit att alla heltidsanställda arbetstagare som har fyllt 60 år ska ha möjlighet att förkorta sin arbetstid för en viss tid. Då skulle arbetstagarna ha möjlighet att övergå från heltidsarbete till en arbetstid på 80 procent under en period på 1–12 månader. Inkomstbortfallet skulle kompenseras genom en deltidspenning som skulle finansieras genom Sysselsättningsfonden. Här kan du läsa mer om förslaget.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.