Närpesdialekten, världens vackraste språk?

Blogg 06.09.2012 18:22 Holmblad Tommy
Harmaa salmiakkikuvio valkoisella taustalla

Shen foår ni e blågginlägg föcht åp männ dialekt, sedan ska ja övächett hitche ti föschtoåli svensk fö täi som itt fattar a.

Här får ni ett blogginlägg först på min dialekt, sedan ska jag översätta detta till förståelig svenska för den oinvigde!

E slåo me igoår tå ja va åp föräldramyöt ti fööskåolan, vi va trii me ryöträn froån Närpes där, shen i Kvievlax tiit ja ha hamna tå ja hitta tcheljän har fåltche in iegen dialekt som e ganska så olik Närpesdialektin. Tå di aar tvoå närpiesän presentiera se på myöte igoår så tala di finlandssvenskt, å ja presentiera me åp närpiesiskt vis som ja allti jier i hisin byjin.  Kva ja ha märkt je att så fåoth man öppnar monin shen i täichen traktän ij än fålksamling så foår man me letthäit fåltche ti dra åp tcheftan å flabb, men he je na ja bjuuder oåp fö ja var råoa oåv he!. E krievs in häil däil kuraach å vilja ti underhåll in publik fö ti voåg bejaak sett ursprung ij in aarin byj å voåg taal som man vort lärd me moodächmjöltchän! Ja säter opp in bild oåv Ytermartchän shen ti sist tier ja lärd me ti tal värdäns vackrast sproåk! Ti sist lete smöygreklaam, i häljän gaar ju slettens mystiik oåv staaplin i Niepon! Kåll: http://www.porten.fi/handelser.
Ps.Om ni läitar ett Lasse Eriksson, Närpes elå 1G3B på youtube så ska ni få hyör hande tåffa dialektin!

Tolkning till svenska

Det slog mej igår när jag var på föräldramöte till förskolan, vi var tre personer där med rötterna från Närpes. Här i Kvevlax dit jag hamnade då jag flyttade till min (numera) fru har dom en egen dialekt som är ganska olika Närpesdialekten. När de två andra med Närpesisk ursprung presenterade sej på mötet igår så pratade dom finlandsvenska, och jag presenterade mej på närpesiskt vis som jag alltid gör i den här byn. Vad jag har lagt märke till är att så fort jag öppnar munnen här i trakterna i en folksamling så får jag med lätthet folk att dra på munnen och skrattet är inte långt borta, men det roar mej och jag bjuder på det! Det krävs en hel del kurage och vilja att underhålla för att bejaka sitt ursprung i en annan by och våga prata den dialekt man fick med modersmjölken! Till slut ett flygfoto från min barndomsby där jag lärde mej världens vackraste dialekt! Till slut lite smygreklam, i helgen går slättens mystik av stapeln i Närpes, kolla: http://www.porten.fi/handelser.
PS.Sök på Lasse Eriksson, Närpes eller 1G3B på youtube så hör ni dialektmusik!