Blogg

Holmblad Tommy

Tommy
Holmblad
Huvudförtroendeman på Profiweld i Korsnäs

35-årig metallare från Kvevlax. Huvudförtroendeman på Profiweld i Korsnäs och sekreterare i Vasa svenska metall. Jagar och fotograferar på fritiden.

Työtä toistemme puolesta - Arbete för varandra - Working for one another