När har du senast varit hos tandläkaren? Nu tar facket i bruk en ny tjänst som ska hjälpa dig att hållas frisk

Blogg 16.08.2019 12:58 Nurmi-Kokko Tiina
Tiina Nurmi-Kokko

Handen på hjärtat – hur länge har det gått sedan du senast besökte tandläkaren? Hmm, det är en bra fråga! Många av oss väntar länge med att gå till tandläkaren, och ofta beror det på att ett tandläkarbesök kan bli dyrt.

Samma sak gäller hälsoundersökningar. Vanligen besöker vi läkaren först när vi på riktigt är sjuka, och ofta är det i ett alltför sent skede. Då undersöker läkaren vilken akut sjukdom du råkar ha och sedan får du värkmedicin. Men det kanske finns något annat som ligger bakom hälsoproblemen, som du på det här sättet inte får hjälp med.

Enligt lagen borde alla arbetstagare ha tillgång till företagshälsovård. Vi borde alltså alla ha möjlighet att gå på hälsoundersökningar, men jag har märkt att det ofta fungerar bara vid större företag som har en stabil ekonomi och där samma anställda jobbar en längre tid. Det är väldigt många människor som saknar den här möjligheten.

Förbundskongressen beslöt att grunda en försäkringskassa.

Vad borde vi göra åt det här problemet? Vilken roll spelar fackförbunden? Kan facket påverka eller erbjuda någonting mer? Byggnadsförbundet har hittat på någonting nytt som vi hoppas att kan hjälpa våra medlemmar. För några månader sedan beslöt förbundskongressen att grunda en försäkringskassa. Okej, nu tänker du kanske att det inte är något speciellt med ett kassasystem. Vi har ju redan en arbetslöshetskassa. Låt mig berätta:

Förr i världen hade stora fabriker, företag och yrkesgrupper egna arbetsplatskassor som hjälpte sina medlemmar på olika sätt: Man kunde få tillgång till tandvård och olika operationer. Det finns fortfarande sådana kassor kvar och systemet går ut på att arbetsgivaren betalar en del av kostnaderna medan arbetstagarna betalar den resterande delen. Det är ett system som fungerar bra. Men arbetstagare som snuttjobbar eller som jobbar hos privatpersoner, till exempel som murare, har ingen företagshälsovård.

Därför blir det från början av nästa år möjligt för Byggnadsförbundets medlemmar att också gå med i Byggnads försäkringskassa. Det är de medlemmar som jobbar eller står till arbetsmarknadens förfogande – det vill säga också arbetslösa och personer med korta anställningsförhållanden – som kan ansluta sig till försäkringskassan. Genom att betala en årlig medlemsavgift får medlemmarna i försäkringskassan gå på en läkar- och laboratorieundersökning vart annat år, samt köpa tandläkar- och munhygienisttjänster för högst 300 euro vart annat år.

Vi vill göra våra medlemmars liv lättare och vi vill förbättra deras livskvalitet.

Vi vill hjälpa våra medlemmar att leva sitt liv på samma sätt som de personer som har massor med pengar och därför har möjlighet att köpa privata hälsovårdstjänster. Vi vill göra våra medlemmars liv lättare och vi vill förbättra deras livskvalitet. Vi vill förhindra att medlemmarna blir sjuka genom att se till att man kan upptäcka hälsorisker i ett så tidigt skede att det går att göra någonting.

Kanske våra medlemmar i framtiden kan svara så här på frågan som jag ställde i början: "I morgon har jag tid hos tandläkaren!"