Blogg

Nurmi-Kokko Tiina

Tiina
Nurmi-Kokko
Socialpolitisk expert på Byggnadsförbundet

Tiina Nurmi-Kokko är socialpolitisk expert på Byggnadsförbundet. Hon är också ordförande för FFC:s svenska arbetsgrupp, som består av svenskspråkiga ombudsmän från FFC och dess medlemsförbund.

Tiina Nurmi-Kokko