Avtalsförhandlingarna på förbundsnivå 2019–2020

Fackförbunden inom FFC förhandlar om nya kollektivavtal hösten 2019 och våren 2020. Här kan du följa med hur förhandlingarna framskrider.
Foto: Laura Ukkonen / Lehtikuva

På den här berättar vi när kollektivavtalen inom FFC:s branscher löper ut och hur förhandlingarna framskrider. Vi berättar också i vilka branscher parterna har utlyst stridsåtgärder.

Listan har uppdaterats 15.11.2019 kl. 14.40.

På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.

Branscher där avtalen har löpt ut eller där parterna har meddelat om stridsåtgärder

  Elektrikerförbundet

  Finlands post- och logistikunion PAU

   Postanställda demonstrerar utanför Postis huvudkontor den 12 november. Foto: Juha Pöyry / PAU

   Industrifacket

   Servicefacket PAM

    Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

    • Förhandlingar om anställningsvillkoren vid fastighets- och kosthållsbolaget Arkea, som ägs av Åbo stad:
     JHL:s strejk (6–8.11) är slut och parterna har återgått till förhandlingsbordet. Läs mer på JHL:s webbplats.
    • Förhandlingar om Raumo stads planer på att lägga ut social- och hälsovårdens kosthålls- och rengöringstjänster:
     Efter JHL:s strejk (1.11 och 7–8.11) har stadsfullmäktige beslutat att tjänsterna behålls som egen verksamhet. Läs mer på JHL:s webbplats.

    Avtal som löper ut den 30 november 2019

    Elektrikerförbundet

    • Kemi- och gummiindustrin (avtalet löper ut 30.11.2020, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 30.11.2019)
    • Mekaniska skogsindustrin
    • Pappers- och trämassaindustrin

    Fackförbundet för teater och media Finland Teme

    • Frilansare vid Yle

    Finlands musikers förbund

    • RSO – medlemmar i Radions symfoniorkester
    • RSO – tillfälliga medarbetare och vikarier vid Radions symfoniorkester

    Industrifacket

    Pappersförbundet

    Avtal som löper ut den 31 december 2019

    Fackförbundet för teater och media Finland Teme

    • Film- och tv-produktion

    Finlands musikers förbund

    • Orkestern vid Operafestivalen i Nyslott

    Finlands post- och logistikunion PAU

    • Åland Post

    Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

    • Ramavtalet för rådgivningsbranschen (avtalet löper ut 31.12.2020, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.12.2019)

      Industrifacket

      Vi uppdaterar och kompletterar listan efter hand. Ytterligare drygt hundra kollektivavtal inom FFC löper ut eller kan sägas upp så att de slutar att gälla i januari–juni 2020.