Avtalsförhandlingarna på förbundsnivå 2019–2020

Fackförbunden inom FFC förhandlar om nya kollektivavtal hösten 2019 och våren 2020. Ett stort antal kollektivavtal ska omförhandlas och här kan du följa med hur förhandlingarna framskrider.
Kollektivavtalsförhandlingar mellan Industrifacket och Teknologiindustrin. Foto: Laura Ukkonen / Lehtikuva

Sidan har uppdaterats 9.12.2019 kl. 15.00.

Sammanfattning av förhandlingsläget

Just nu förhandlar bland annat Industrifacket inom flera avtalsbranscher. Arbetsgivarna har föreslagit flera försämringar av anställningsvillkoren och därför har Industrifacket utlyst strejk på utvalda arbetsplatser den 9–11 december. Det övertidsförbud som Industrifacket tidigare hade utlyst upphörde den 24 november.

Inom teknologiindustrin gav riksförlikningsmannen ett medlingsbud, men det förkastades av Industrifacket den 2 december. Medlingsbudet skulle ha inneburit att lönerna höjs med 0,5 procent det första året, och enligt Industrifacket är det för lite.

Elektrikerförbundet deltar i Industrifackets strejk inom teknologiindustrin och mekaniska skogsindustrin. Också Byggnadsförbundet har utlyst en sympatistrejk. Inom mekaniska skogsindustrin har arbetsgivarorganisationen utlyst lockout den 12–18 december. Lockouten innebär att de arbetstagare som hör till Industrifacket inte släpps in på de berörda arbetsplatserna och att löneutbetalningen avbryts.

Elektrikerförbundet inledde den 5 december en fyra veckor lång strejk vid tolv företag inom teknologiindustrin. Det övertidsförbud som inleddes den 7 november är fortfarande i kraft. Elektrikerförbundet vill att dess medlemmar ska ha rätt att utse en egen förtroendeman eller annan representant vid de företag som hör till arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin, men arbetsgivarsidan har vägrat.

I postbranschen lyckades Finlands post- och logistikunion nå en uppgörelse om kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen. Samtidigt tryggades villkoren för de 700 paketsorterare som arbetsgivaren försökte flytta över till ett annat kollektivavtal med sämre villkor.

Också Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL lyckades förhindra avtalsshopping i Åbo, där stadens fastighets- och kosthållsbolag Arkea försökte byta till ett billigare kollektivavtal. Konflikten löstes den 5 december när arbetsgivaren drog tillbaka sina planer.

Läs mer om bakgrunden: Alla löntagares anställningsvillkor kan vara hotade när arbetsgivarna avtalsshoppar – Därför är facket tvunget att ta till sympatistrejker

Branscher där parterna har meddelat om stridsåtgärder

  Byggnadsförbundet

  Elbranschernas fackförbund

  Industrifacket

  • Försvarsministeriets arbetsplatser:
   Kollektivavtalet har löpt ut 31.10.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Övertidsförbudet för tiden 4–24.11.2019 har avslutats. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Glaskeramiska industrin:
   Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Gummiindustrin:
   Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Kemiska basindustrin:
   Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Malmgruvorna:
   Kollektivavtalet har löpt ut 31.10.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Övertidsförbudet för tiden 4–24.11.2019 har avslutats. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Mekaniska skogsindustrin och skogsindustrins verkstäder:
   Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   Skogsindustrin har utlyst lockout 12–18.12.2019.
  • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin:
   Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin:
   Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Plåt- och industriisoleringsbranschen:
   Kollektivavtalet har löpt ut 31.10.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Teknisk service och tekniskt underhåll:
   Kollektivavtalet har löpt ut 31.10.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Övertidsförbudet för tiden 4–24.11.2019 har avslutats. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Teknologiindustrin:
   Kollektivavtalet har löpt ut 31.10.2019.
   Industrifacket har utlyst strejk 9–11.12.2019. Övertidsförbudet för tiden 4–24.11.2019 har avslutats. Läs mer på Industrifackets webbplats.

  Andra branscher där avtalsperioderna har löpt ut eller där förhandlingar pågår

  Elbranschernas fackförbund

  • Pappers- och trämassaindustrin:
   Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.

  Fackförbundet för teater och media Finland Teme

  • Frilansare vid Yle:
   Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.

  Finlands musikers förbund

  • RSO – medlemmar i Radions symfoniorkester:
   Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
  • RSO – tillfälliga medarbetare och vikarier vid Radions symfoniorkester:
   Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.

  Industrifacket

  Pappersförbundet

  Servicefacket PAM

  Branscher där parterna har nått uppgörelser

  Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

  • Förhandlingar om anställningsvillkoren vid fastighets- och kosthållsbolaget Arkea, som ägs av Åbo stad:
   Efter strejker i två omgångar (6–8.11 och 27–29.11) har parterna nått en uppgörelse som innebär att Arkea återgår till att vara medlem i AVAINTA-arbetsgivarna. Läs mer på JHL:s webbplats.
  • Förhandlingar om Raumo stads planer på att lägga ut social- och hälsovårdens kosthålls- och rengöringstjänster:
   Efter JHL:s strejk (1.11 och 7–8.11) har stadsfullmäktige beslutat att tjänsterna behålls som egen verksamhet. Läs mer på JHL:s webbplats.

  Finlands post- och logistikunion PAU

  • Kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen:
   Parterna har nått ett förhandlingsresultat och alla stridsåtgärder har avslutats. Finlands post- och logistikunion PAU och arbetsgivarorganisationen Palta har 27.11.2019 godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud. Arbetstagarna har återgått till arbetet. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
  • Paketsorterarna vid Posti Palvelut Oy:
   Parterna har nått ett förhandlingsresultat och alla stridsåtgärder har avslutats. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).

     Branscher där avtalen löper ut den 31 december 2019

     Fackförbundet för teater och media Finland Teme

     Finlands musikers förbund

     • Orkestern vid Operafestivalen i Nyslott

     Finlands post- och logistikunion PAU

     • Åland Post

     Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

     • Ramavtalet för rådgivningsbranschen (avtalet löper ut 31.12.2020, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.12.2019)

       Industrifacket

       Vi uppdaterar och kompletterar listan efter hand. Ytterligare drygt hundra kollektivavtal inom FFC löper ut eller kan sägas upp så att de slutar att gälla i januari–juni 2020. På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.