Avtalsförhandlingarna på förbundsnivå 2019–2020

Fackförbunden inom FFC har förhandlat om nya kollektivavtal hösten 2019 och våren 2020. Ett stort antal kollektivavtal har omförhandlat och här kan du följa med hur förhandlingarna har framskridit.

Sidan har uppdaterats 23.10.2020.

Sammanfattning av förhandlingsläget

FFC:s medlemsförbund har nått uppgörelser i nästan alla sina branscher. De branschvisa listorna över uppgörelser och pågående förhandlingar hittar du längre ner på sidan.

Bekanta dig också med avtalsterminologin: Vad menas med förlikning, lockout och stupstock? Kolla vår lista med viktiga ord som används under avtalsförhandlingarna

Servicefacket PAM har i oktober tecknat nya kollektivavtal inom branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster samt branschen för nöjes-, tema- och äventyrsparker. Förhandlingarna skulle ursprungligen ha förts på våren, men sköts fram till hösten på grund av krisen som orsakades av coronaviruset.

Också följande kollektivavtals giltighetstid förlängdes våren 2020, och de förhandlingarna fortsätter under hösten:

Servicefacket PAM

Servicefacket PAM samt Fackförbundet för teater och media Finland Teme

 • Teknisk personal på Finlands Nationalteater:
  Avtalsperioden har förlängts till 30.11.2020.

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

 • Teaterbranschen:
  Avtalsperioden har förlängts till 30.11.2020.

Dessutom har PAM i oktober godkänt nya löneuppgörelser inom skidcenterbranschen och sektorn för programtjänster.

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Airpro:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt tvåårigt kollektivavtal. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Bilmän inom livsmedelsbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt tvåårigt kollektivavtal. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Bilskollärare:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt knappt ettårigt kollektivavtal.  Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Busspersonal:
  AKT har 9.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Dessutom sker flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Busstationer:
  AKT har 9.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Dessutom sker flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Chaufförer inom handelsbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär att lönerna höjs med 31 euro i månaden i mars 2020 och 48 euro i månaden 2021, samt att tabellönerna höjs med 0,15 % i oktober 2020 och 0,15 % i oktober 2021. Dessutom höjs flera tillägg. Lönehöjningarna det tredje året följer den uppgörelse som nås i lastbilsbranschen. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Lagerterminal- och hamnarbetstagare inom speditionsbranschen:
  Parterna har 2.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % i mars 2020 och 1,9 % i mars 2021, samt en höjning av tabellönerna med 0,15 % i oktober 2020 och 0,15 % i oktober 2021. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Lastbilsbranschen:
  AKT har 9.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Dessutom sker flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Resebyråer:
  Parterna har nått en uppgörelse om den optionsperiod som fanns inskriven i kollektivavtalet. Kollektivavtalet löper ut den 30.4.2021. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Serviceverkstäder:
  AKT har 9.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Dessutom sker flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Tankbil- och oljeproduktbranschen:
  AKT har 31.1.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Taxitrafik:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär att lönerna höjs med 1,3 % i mars 2020 och 2,0 % i februari 2021, samt att tabellönerna höjs med 0,15 % i oktober 2020, oktober 2021 och oktober 2022. Lönehöjningarna det tredje året följer den uppgörelse som nås i biltrafikbranschen. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska)
 • Terminalverksamhet:
  AKT har 9.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Dessutom sker flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Viking Lines landtjänster:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att tabellönerna och tilläggen i euro höjs genom en allmän höjning med 1,3 procent det första året och 1,9 procent det andra året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Byggnadsförbundet

 • Asfaltbranschen:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. I avtalet ingår också en krisklausul med anledning av coronavirusepidemin. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Byggnadsbranschen:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. I avtalet ingår också en krisklausul med anledning av coronavirusepidemin. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Byggnadsproduktindustrin:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. I avtalet ingår också en krisklausul med anledning av coronavirusepidemin. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Golvbeläggningsbranschen:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. I avtalet ingår också en krisklausul med anledning av coronavirusepidemin. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Infrastrukturbranschen (tidigare jord- och vattenbyggnadsbranschen):
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. I avtalet ingår också en krisklausul med anledning av coronavirusepidemin. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Målningsbranschen:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. I avtalet ingår också en krisklausul med anledning av coronavirusepidemin. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Vattenisoleringsbranschen:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. I avtalet ingår också en krisklausul med anledning av coronavirusepidemin. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • VVS-sektorn inom husteknikbranschen:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. I avtalet ingår också en krisklausul med anledning av coronavirusepidemin. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).

Elbranschernas fackförbund

 • Byggnadsproduktindustrin:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är 22 månader. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Elektrifierings- och elinstallationsbranchen:
  Elektrikerförbundet har 12.5.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna med sammanlagt 3,2 %. Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar den 1 juni. I avtalet ingår också en krisklausul med anledning av coronavirusepidemin. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL):
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 1,2 % det första året, samt en allmän höjning på 1,4 % och en lokal pott på 0,6 % det andra året. Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Försvarsministeriets elektriker:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt tvåårigt kollektivavtal. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Glaskeramiska industrin:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Pappers- och trämassaindustrin:
  Elektrikerförbundet har 11.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 procent. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna avslutas. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Elmontörernas ställning inom kollektivavtalet för teknologiindustrin:
  Parterna har godkänt uppgörelser till lokala avtal vid alla 13 berörda företag. Enligt avtalen har Elektrikerförbundet rätt att utse en egen representant, en kontaktperson, på arbetsplatserna inom teknologiindustrin. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Kemiska industrin och gummiindustrin:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Mekaniska skogsindustrin:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Parterna avtalar i första hand lokalt om hur lönehöjningarna verkställs. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men den avlönade arbetstiden kan i vissa situationer förlängas. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Service- och underhållsbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,5 % det första året och 1,7 % det andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men arbetsgivaren har rätt att ordna 16 timmar avlönad utbildning. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Veikkaus (tillsammans med Servicefacket PAM):
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,5 % det första året och 1,7 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats.

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

 • Livsmedelsbranscherna (bagerier, bryggerier och läskedrycksfabriker, köttbranschen, livsmedelsbranschen, mjölkförädlingsbranschen):
  Parterna har nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2020. Lönerna stiger med 1,2 %. Läs mer på SEL:s webbplats.

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Finlands Musikers Förbund

Finlands post- och logistikunion PAU

 • Informationslogistikbranschen:
  PAU har 18.3.2019 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 0,8 % plus en företagsspecifik pott på 0,5 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1 % plus en företagsspecifik pott på 0,9 % under andra året. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen:
  Parterna har 27.11.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna följer den nivå som bestäms av teknologiindustrin och den kemiska industrin. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
  Parterna har kommit överens om lönehöjningarna. Lönerna stiger med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Paketsorterarna vid Posti Palvelut:
  Parterna har 27.11.2019 nått en uppgörelse som innebär att villkoren vid Posti Palvelut huvudsakligen följer villkoren i kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen. Avtalsperioden är drygt två år. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
  Parterna har kommit överens om lönehöjningarna. Lönerna stiger med 1,4 % det första året och 2,2 % det andra året. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Åland Post:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär för personalkategorierna A och B en allmän lönehöjning på 1,3 % under det första året, samt en allmän lönehöjning på 1,5 % plus en pott på 0,5 % i samband med lönerevisionen under det andra året. Dessutom har en pott avsatts för att fördelas till personal som ligger under eller lågt i intervallet. Läs mer på PAU:s webbplats.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Airpro (tillsammans med Luftfartsunionen IAU):
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är i kraft ända till våren 2024 och innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % det första året. Åren 2021–24 tas ett nytt lönesystem i bruk. Löneuppgörelsen är föremål för årliga lokala förhandlingar med huvudförtroendemannen. Ifall ingen lokal uppgörelse nås höjs lönerna enligt motsvarande princip som tillämpas för arbetstagarna inom teknologiindustrins kollektivavtal. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar upphävs senast 31.10.2020, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Arbetscentraler och sociala företag:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är ettårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,3 %. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från 1.6.2020. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Arbetshälsoinstitutet:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt ettårigt kollektivavtal. Uppgörelsen är tvåårig och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från 1.1.2021. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Avainta-arbetsgivarna:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 26 euro eller minst 1,22 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,0 % plus en lokal pott på 0,8 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar den 17 augusti 2020. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Campusta:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 1,0 % och en lokal pott på 0,3 % det första året, samt en allmän höjning på 1,3 % och en lokal pott på 0,7 % det andra året. Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Destia:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det företagsspecifika kollektivavtalet är det första i sitt slag. Tidigare följde Destia Paltas kollektivavtal för arbetstagare i infrastrukturbranschen. Avtalet är av modellen 12+12 månader och innebär att lönerna det första året höjs genom en allmän höjning på 1,0 % och en lokal pott på 0,3 %. Parterna förhandlar senare om lönejusteringarna för det andra året och om de inte enas löper avtalet ut. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar upphävs, men ersätts med vissa flexibla arbetstidsarrangemang. Uppgörelsen innehåller också vissa specialvillkor på grund av den undantagssituation som coronaviruset förorsakar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Elbranschernas fackförbund):
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 1,2 % det första året, samt en allmän höjning på 1,4 % och en lokal pott på 0,6 % det andra året. Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Energibranschens tjänstemän (JHL är med genom ett anslutningsprotokoll):
  Parterna har 12.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,3 % per år, plus en lokal pott på 0,7 % under andra året. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Finnvera:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 1,2 % och en lokal pott på 0,4 % det första året, samt en allmän höjning på 1,3 % och en lokal pott på 0,4 % det andra året. Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Färjetrafiken (tillsammans med Sjömansunionen):
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 12+12 månader och innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönejusteringarna för det andra året och om de inte enas löper avtalet ut. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar upphävs, men ersätts med vissa flexibla arbetstidsarrangemang. Uppgörelsen avviker från den allmänna linjen till följd av den undantagssituation som coronaviruset förorsakar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Hamnbranschen:
  JHL och arbetsgivarorganisationen Palta har nått en uppgörelse om ett helt nytt kollektivavtal för hamnbranschen. Avtalet börjar tillämpas 1.4.2020 och är tvåårigt. Personalen anställningsvillkor förblir i stort sett de samma som tidigare. Avtalet följer den allmänna linjen och innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % det första året. Parterna förhandlar klart om löner och arbetstiden före 30.10.2020. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Helsingfors universitets fastighetstjänster:
  JHL har 2.4.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen genast i början av avtalsperioden. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Hälsovårdsbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är 25 månader. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Idrottsorganisationerna:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,2 % under första året och en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lönepott på 0,7 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Instituten för arbetartradition:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom inleder man försök där arbetstagarna har rätt till en dags avlönad frånvaro om en familjemedlem eller nära släkting plötsligt insjuknar eller råkar ut för en allvarlig olycka. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Järnvägsbranschen:
  JHL har 5.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt, med option för ett tredje år, och innebär en allmän lönehöjning på 2 % under första året och en allmän lönehöjning på 1 % plus en lokal lönepott på 0,3 % under andra året. Också tilläggen höjs på samma sätt. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar under år 2020. Uppgörelsen innebär att förbudet mot att arbeta övertid och byta arbetsskift avslutas. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Kommunsektorns avtal (AKTA, TS, TIM-AKA):
  Parterna har 28.5.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 26 euro eller minst 1,22 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,0 % plus en lokal pott på 0,8 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar den 31 augusti 2020. Nedskärningen i semesterpenningen, som också ingick i konkurrenskraftsavtalet, var tidsbunden och upphörde vid utgången av år 2019. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal:
  Parterna har 10.6.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är knappt tvåårig och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Nationalgalleriet:
  JHL har 2.4.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,2 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,2 % plus en lokal pott på 0,8 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar den 1 september 2020. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Paltas specialbranscher:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,0 % plus en företagsspecifik pott på 0,3 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,3 % plus en företagsspecifik pott på 0,7 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Personliga assistenter:
  Parterna har 21.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är 15 månader och avtalet innebär allmänna lönehöjningar på minst 2,1 % samt flera förbättringar av villkoren i kollektivavtalet. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Privata socialservicebranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är drygt tvåårig och innebär en allmän lönehöjning på 2,8 % under avtalsperioden. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar i augusti 2020. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Privata undervisningssektorn:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är tvåårig och innebär en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar i augusti 2020. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Ramavtalet för rådgivningsbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 0,9 % och en lokal pott på 0,4 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,0 % och en lokal pott på 1,0 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Seure:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Sjömansservicebyrån:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Hur mycket lönerna höjs beror på uppgift. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal:
  JHL har 2.4.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,1 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 0,97 % eller minst 20,37 euro under andra året. Under andra året tillkommer också en så kallad ämbetsverkspott på 1 %. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka arbetstiden mot en ersättning som motsvarar mertidsersättningen. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Trafikskyddet:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Universiteten:
  JHL har 26.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,1 % och en lokal pott på 0,5 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,1 % och en lokal pott på 0,5 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar i augusti 2020. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är tvåårig och innebär en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar i augusti 2020. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

 • Förmän inom detaljhandeln (tillsammans med Servicefacket PAM):
  Parterna har 14.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 2,0 % det första året och 1,3 % det andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar avskaffas, och genom att justera systemet för årsledighet så att arbetstagarna i fortsättningen tjänar in högst 9 dagar i stället för nuvarande 7. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på KEY:s webbplats (på finska).

Industrifacket

 • Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen (gäller också utskriftsbranschen, där Servicefacket PAM tidigare har förhandlat om ett kollektivavtal):
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopades redan i slutet av år 2019 och ingår inte i det nya avtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på svenska längre ner på sidan).
  Industrifacket och Servicefacket PAM har 25.2.2020 kommit överens om att kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen också ska gälla de arbetstagare som tidigare har omfattats av PAM:s kollektivavtal för utskriftsbranschen. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Bil- och maskinbranschen:
  Parterna har 10.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 2,0 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Bildäcksbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 2,6 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Bioproduktindustrin:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott under andra året. Dessutom slopas den oavlönade arbetstiden från konkurrenskraftsavtalet genom att förkorta den genomsnittliga veckoarbetstiden med 0,5 timmar och höja ersättningen för arbetstidsförkortningen med 1,3 %. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Borst- och penselbranscherna:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Båtbyggnadsindustrin:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Direktutdelning:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Fiskars Finland:
  Industrifacket har 10.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Försvarsministeriets arbetsplatser:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 2,0 % under andra året. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Glaskeramiska industrin:
  Industrifacket har 10.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen:
  Industrifacket har 14.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är fyraårigt. Lönerna stiger med sammanlagt 3,3 % de första två åren och parterna förhandlar senare om lönehöjningarna under de två följande åren. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Grön- och miljöbyggnadsbranschen:
  Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Gummiindustrin:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kemiska basindustrin:
  Parterna har 6.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Landsbygdsnäringar:
  Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Malmgruvorna:
  Parterna har 16.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär samma lönehöjningar som i teknologiindustrin, d.v.s. 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Mekaniska skogsindustrin och skogsindustrins verkstäder:
  Parterna har 23.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det drygt tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men den avlönade arbetstiden kan i vissa situationer förlängasUppgörelsen innebär att stridsåtgärderna avslutas. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin:
  Parterna har 6.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plantskolebranschen:
  Industrifacket har 17.1.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär två allmänna lönehöjningar på 1,5 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin:
  Parterna har 6.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plåt- och industriisoleringsbranschen:
  Parterna har 10.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär samma lönehöjningar som i teknologiindustrin, d.v.s. 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Pälsproduktionsbranschen:
  Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Sko- och läderindustrin:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 0,6 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet finns inte med i det nya kollektivavtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Skogsbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,5 % under första året och en allmän lönehöjning på 1,5 %. Läs mer på Industrifackets webbplats (pdf, på finska).
 • Skogsmaskinsbranschen:
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 3,2 % under två år. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Snickeriindustrin:
  Parterna har 23.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det drygt tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmarUppgörelsen innebär att stridsåtgärderna avslutas. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Teknisk service och tekniskt underhåll:
  Industrifacket har 27.1.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Teknologiindustrin:
  Parterna har 4.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Textil- och modebranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (pdf, på finska).
 • Textilservicebranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (pdf, på finska).
 • Tjänstemän inom kommunikationsbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopades redan i slutet av år 2019 och ingår inte i det nya avtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på svenska längre ner på sidan).
 • Torvproduktionsbranschen:
  Parterna har nått ett förhandlingsresultat om optionsåret i kollektivavtalet. Parternas beslutande organ ska ännu ta ställning till förhandlingsresultatet inom oktober månad. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Trädgårdsbranschen:
  Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Utdelare:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopades redan i slutet av år 2019 och ingår inte i det nya avtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på svenska längre ner på sidan).
 • Ädelmetallbranschen:
  Industrifacket har 10.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).

Järnvägsunionen RAU

 • Kundtjänst, trafikskötsel, trafikledning samt administration och andra kontorsuppgifter:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på RAU:s webbplats (på finska).
 • Lokmannauppgifter inom järnvägstrafiken:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och följer den allmänna linjen. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på RAU:s webbplats (på finska).

Luftfartsunionen IAU

 • Airpro (tillsammans med JHL):
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är i kraft ända till våren 2024 och innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % det första året. Åren 2021–24 tas ett nytt lönesystem i bruk. Löneuppgörelsen är föremål för årliga lokala förhandlingar med huvudförtroendemannen. Ifall ingen lokal uppgörelse nås höjs lönerna enligt motsvarande princip som tillämpas för arbetstagarna inom teknologiindustrins kollektivavtal. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar upphävs senast 31.10.2020, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Flygtrafiktjänster:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt. Inom företagen som producerar tekniska tjänster höjs lönerna genom en allmän höjning på 1,35 % det första året och en allmän höjning på 2,1 % det andra året. Inom företagen som producerar marktjänster höjs lönerna genom en allmän höjning på 30 euro det första året och en allmän höjning på 30 euro det andra året. Läs mer på Luftfartsunionens webbplats (på finska).

Pappersförbundet

 • Huhtamäki Foodservice Nordic:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Kartong- och pappersförädlingsbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Båda åren görs en allmän förhöjning på 20 cent per år. Dessutom höjs normtimlönerna med 20 cent och tilläggen med 1,3 % det första året, samt normtimlönerna med 30 cent och tjänsteårstilläggen med 2,0 % det andra året. Det andra året höjs också timlönerna genom en lokal pott på i genomsnitt 10 cent. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Pappersindustrin:
  Parterna har 10.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det nya kollektivavtalet gäller i knappt två år. Avtalet innebär att lönerna höjs med 23 cent det första året och med 34 cent det andra året. Båda åren sker höjningen dels genom en allmän förhöjning, dels genom lokala potter. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna avslutas. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).

Servicefacket PAM

 • Apoteken:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna och arbetstidstilläggen höjs med 1,5 % det första året och 1,9 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Bevakningsbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 3,1 % i mars 2021. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Bingobranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Också villkoren för löneutbetalning för sjuktiden när arbetstagare råkar ut för arbetsolycksfall förbättras. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Biografer:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Avtalet innehåller också undantag för den tid som coronavirusepidemin varar. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet gäller ett och ett halvt år. På grund av de osäkra framtidsutsikter som coronakrisen medför slår avtalet inte fast storleken på lönehöjningarna, utan löneförhandlingarna kommer att hållas separat i januari och september 2021. Om ingen överenskommelse nås upphör kollektivavtalet att gälla. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet gäller ett och ett halvt år. På grund av de osäkra framtidsutsikter som coronakrisen medför slår avtalet inte fast storleken på lönehöjningarna, utan löneförhandlingarna kommer att hållas separat i januari och september 2021. Om ingen överenskommelse nås upphör kollektivavtalet att gälla. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Butiksanställda på Alko
  Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet innebär att lönerna höjs med 1,9 % plus en företagsspecifik andel på 0,1 % det första året, samt 1,2 % plus en företagsspecifik andel på 0,1 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Golfbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Också villkoren för löneutbetalning för sjuktiden när arbetstagare råkar ut för arbetsolycksfall förbättras. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Finlands Nationalopera och Nationalbalett – tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Handeln:
  Parterna har 14.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 2,0 % det första året och 1,3 % det andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar avskaffas, och genom att justera systemet för årsledighet så att arbetstagarna i fortsättningen tjänar in högst 9 dagar i stället för nuvarande 7. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på PAM:s webbplats.
  PAM har 18.3 godkänt undantag från kollektivavtalet för den tid som coronavirusepidemin varar. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Fastighetsservicebranschen:
  Parterna har 17.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 2,0 % det första året och 1,3 % det andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar avskaffas i början av år 2021, och arbetstidssystemet justeras så att arbetstagarna i fortsättningen i regel har minst 12 lediga veckoslut under ett kalenderår. Uppgörelsen innebär att stridsåtgärderna ställs in. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Flyttservicebranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Avtalet innehåller också undantag för den tid som coronavirusepidemin varar. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Fotoproducenter:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Avtalet innehåller också undantag för den tid som coronavirusepidemin varar. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Kundservice- och telemarketingbranschen:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Dessutom förbättras villkoren för löneutbetalning under sjuktiden när arbetstagare råkar ut för arbetsolycksfall. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska)
 • Nöjes-, tema- och äventyrsparker:
  Servicefacket PAM har 20.10.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet gäller knappt ett och ett halvt år. Parterna förhandlar separat om löneuppgörelserna i februari och oktober 2021. Om ingen överenskommelse nås upphör kollektivavtalet att gälla. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar 1.1.2021 och det sker förbättringar gällande arbetstagarnas välbefinnande i arbetet. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Programservicebranschen:
  Parterna har 19.12.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt men löneuppgörelsen är ettårig och lönehöjningarna bestäms i första hand genom lokala förhandlingar. Läs mer på PAM:s webbplats.
  Parterna har i oktober 2020 enats om att ingen allmän löneförhöjning till följd av coronaepidemins inverkan. Arbetstidsförlängningen inom ramen för konkurrenskraftsavtalet kommer att avskaffas 1.1.2021. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Skidcenterbranschen:
  Parterna har 19.12.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt men löneuppgörelsen är ettårig och lönehöjningarna bestäms i första hand genom lokala förhandlingar. Läs mer på PAM:s webbplats.
  Parterna har i oktober 2020 nått en löneuppgörelse inom det gällande kollektivavtalet. Tabellöner, personliga löner samt tillägg och ersättningar i euro eller cent höjs med 1,2 % i mars 2021. Arbetstidsförlängningen slopas 1.1.2021. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomater:
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Utskriftsbranschen:
  Anställningsvillkoren bestäms i fortsättningen genom Industrifackets kollektivavtal för medie- och tryckeribranschen. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Veikkaus (tillsammans med Elektrikerförbundet):
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,5 % det första året och 1,7 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Veikko Virtanens orgelbyggeri:
  Servicefacket PAM har 30.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på PAM:s webbplats.

Sjömans-unionen

 • Färjetrafiken (tillsammans med JHL):
  Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är av modellen 12+12 månader och innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året. Parterna förhandlar senare om lönejusteringarna för det andra året och om de inte enas löper avtalet ut. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar upphävs, men ersätts med vissa flexibla arbetstidsarrangemang. Uppgörelsen avviker från den allmänna linjen till följd av den undantagssituation som coronaviruset förorsakar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Utrikesfartens handelsfartyg och småtonnage i utrikesfart:
  Parterna har nått en uppgörelse om lönejusteringarna. Lönerna stiger med 1,65 %. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
 • Utrikesfartens passagerarfartyg:
  Parterna har nått en uppgörelse om lönejusteringarna. Lönerna stiger med 1,65 %. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.

   Branscher där avtalsperioden har löpt ut

   Fackförbundet för teater och media Finland Teme

    • Frilansare vid Yle:
     Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.

    Finlands musikers förbund

    Järnvägsunionen RAU

    • Fenniarail
     Kollektivavtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020.

    Luftfartsunionen IAU

    Pappersförbundet

    • Coveris Rigid Finland:
     Kollektivavtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020.
    • Pappersinsamling:
     Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2020.

    Servicefacket PAM

    • Nöjes-, tema- och äventyrsparker:
     Avtalsperioden har förlängts till 30.9.2020 på grund av krisen som orsakas av coronaviruset. Parterna har nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Parternas beslutande organ ska ännu ta ställning till förhandlingsresultatet. Läs mer på PAM:s webbplats
    • Tågservicepersonal på Avecra:
     Avtalsperioden har förlängts till 30.9.2020 på grund av krisen som orsakas av coronaviruset. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts igen i september. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
    • Hårbranschen:
     Branschorganisationen Suomen Hiusyrittäjät har 31.10.2018 sagt upp kollektivavtalet för hårbranschen, och därmed förlorade avtalet sin allmänt bindande verkan. PAM strävar efter att ingå ett nytt kollektivavtal för branschen. Läs mer på PAM:s webbplats.

    Även om giltighetstiden för ett kollektivavtal har löpt ut, så tillämpas i allmänhet bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tills ett nytt kollektivavtal har undertecknats.

    Branscher där avtalsperioden löper ut i slutet av oktober

    Pappersförbundet

    • Amcor Flexilbles Finland

    Branscher där avtalsperioden löper ut i slutet av november

    Fackförbundet för teater och media Finland Teme

     • Teaterbranschen:
      Avtalsperioden har förlängts till 30.11.2020. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
     • Teknisk personal på Finlands Nationalteater (tillsammans med Servicefacket PAM):
      Avtalsperioden har förlängts till 30.11.2020.

     Finlands musikers förbund

     • Privata teatrar – ordinarie och tillfälliga teatermusiker

     Servicefacket PAM

     • Teknisk personal på Finlands Nationalteater (tillsammans med Fackförbundet för teater och media Finland Teme):
      Avtalsperioden har förlängts till 30.11.2020.

     På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.