Avtalsförhandlingarna på förbundsnivå 2019–2020

Fackförbunden inom FFC förhandlar om nya kollektivavtal hösten 2019 och våren 2020. Ett stort antal kollektivavtal ska omförhandlas och här kan du följa med hur förhandlingarna framskrider.
Kollektivavtalsförhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologiindustrin utmynnade i ett förhandlingsresultat som parterna godkände i början av januari. Foto: Laura Ukkonen / Lehtikuva

Sidan har uppdaterats 20.1.2020 kl. 10.47.

Sammanfattning av förhandlingsläget

De FFC-anslutna fackförbund som just nu förhandlar om nya kollektivavtal är Industrifacket, Elektrikerförbundet, Servicefacket PAM, JHL, Pappersförbundet, Teme, Luftfartsunionen IAU och Järnvägsunionen RAU.

Industrifacket har varslat om strejker och sympatistrejker i flera branscher med start den 27 januari om parterna inte når en överenskommelse före det. Dessutom inledde förbundet ett övertidsförbud den 13 januari. Enligt Industrifacket verkar arbetsgivarna avtal sakna både vilja och förmåga att avtala om kollektivavtal där man slopar arbetstidsförlängningen från konkurrenskraftsavtalet och där arbetstagarnas köpkraft tryggas genom lönehöjningar.

Strejken gäller mer än 200 arbetsplatser inom gummiindustrin, olje- naturgas- och petrokemiska industrin, kemiska basindustrin, glaskeramiska industrin, plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin samt mekaniska skogsindustrin. Sympatistrejken gäller service- och uppehållsarbete vid de företag som berörs av strejken. Övertidsförbudet gäller alla arbetsplatser inom de branscher som berörs av strejken.

Industrifackets styrelse godkände den 4 januari förhandlingsresultatet om ett nytt kollektivavtal för teknologiindustrin. Avtalet innebär ett lönepåslag på 3,3 procent fördelat på två år. De extra arbetstimmarna som ingick i konkurrenskraftsavtalet försvinner. Därefter har Industrifacket nått uppgörelser om kollektivavtal för bil- och maskinbranschen, plåt- och industriisoleringsbranschen, malmgruvorna samt plantskolorna. Också i de här avtalen försvinner arbetstidsförlängningen.

Pappersförbundet har varslat om en två veckor lång strejk vid 67 företag som hör till arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin. Strejken inleds den 27 januari om parterna inte når en överenskommelse före det. Enligt Pappersförbundet har arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter träffats 34 gånger utan att nå resultat. Frågan om hur texterna i kollektivavtalet ska ändras har inte framskridit och diskussionen om lönehöjningarna har inte ens inletts. Parterna har inte heller kunnat komma överens om vad man ska göra med arbetstidsförlängningen på 24 timmar som ingick i konkurrenskraftsavtalet.

Elektrikerförbundet har föreslagit att dess medlemmar ska ha rätt att utse en egen förtroendeman eller annan representant vid de företag som hör till arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin, men arbetsgivarsidan har vägrat. Elektrikerförbundet inledde den 5 december en strejk vid tolv företag inom teknologiindustrin. Förbundet har förlängt strejken i flera repriser så att den nu gäller fram till den 27 februari. Den 2 januari utvidgades strejken till fyra kraftverk som producerar el för fabriker, och samtidigt inleds ett förbud mot att byta arbetsskift. Det övertidsförbud som inleddes den 7 november är fortfarande i kraft.

Luftfartsunionen IAU förhandlar om kollektivavtalet för lufttrafiktjänster, men förbundet är missnöjt med hur förhandlingarna har framskridit. Enligt IAU är det inte sannolikt att parterna når ett skäligt förhandlingsresultat som tar hänsyn till situationen i branschen. Därför har IAU varslat om övertidsförbud från den 1 februari om parterna inte lyckas nå en uppgörelse före det.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har den 14 januari inlett förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inom den kommunala sektorn. Dessutom pågår förhandlingarna inom flera anda branscher. Läs mer på JHL:s webbplats.

Servicefacket PAM och arbetsgivarorganisationen MaRa har nått ett förhandlingsresultat om nya kollektivavtal för arbetstagare inom skidcenter- och programservicebranscherna. PAM:s styrelse godkände de nya kollektivavtalen den 19 december. För tillfället förhandlar PAM inom flera branscher, bland annat handeln.

I postbranschen lyckades Finlands post- och logistikunion nå en uppgörelse om kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen. Samtidigt tryggades villkoren för de 700 paketsorterare som arbetsgivaren försökte flytta över till ett annat kollektivavtal med sämre villkor.

Bekanta dig också med avtalsterminologin: Vad menas med förlikning, lockout och stupstock? Kolla vår lista med viktiga ord som används under avtalsförhandlingarna

Branscher där parterna har nått uppgörelser

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Resebyråer:
  Parterna har nått en uppgörelse om den optionsperiod som fanns inskriven i kollektivavtalet. Kollektivavtalet löper ut den 30.4.2021. Läs mer på AKT:s webbplats.

Finlands post- och logistikunion PAU

 • Kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen:
  Parterna har 27.11.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna följer den nivå som bestäms av teknologiindustrin och den kemiska industrin. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Paketsorterarna vid Posti Palvelut Oy:
  Parterna har 27.11.2019 nått en uppgörelse som innebär att villkoren vid Posti Palvelut huvudsakligen följer villkoren i kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Anställningsvillkoren vid fastighets- och kosthållsbolaget Arkea, som ägs av Åbo stad:
  Efter strejker i två omgångar (6–8.11 och 27–29.11) har parterna nått en uppgörelse som innebär att Arkea återgår till att vara medlem i AVAINTA-arbetsgivarna. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Raumo stads planer på att lägga ut social- och hälsovårdens kosthålls- och rengöringstjänster:
  Efter JHL:s strejk (1.11 och 7–8.11) har stadsfullmäktige beslutat att tjänsterna behålls som egen verksamhet. Läs mer på JHL:s webbplats.

  Industrifacket

  • Bil- och maskinbranschen:
   Parterna har 10.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 2,0 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Malmgruvorna:
   Parterna har 16.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär samma lönehöjningar som i teknologiindustrin, d.v.s. 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Uppgörelsen innebär att strejkhotet och övertidsförbudet hävs för malmgruvornas del. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Plantskolebranschen:
   Industrifacket har 17.1.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär två allmänna förhöjningar på 1,5 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Plåt- och industriisoleringsbranschen:
   Parterna har 10.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär samma lönehöjningar som i teknologiindustrin, d.v.s. 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Teknologiindustrin:
   Parterna har 4.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.

  Servicefacket PAM

  • Skidcenterbranschen:
   Parterna har 19.12.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt men löneuppgörelsen är ettårig och lönehöjningarna bestäms i första hand genom lokala förhandlingar. Läs mer på PAM:s webbplats.
  • Programservicebranschen:
   Parterna har 19.12.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt men löneuppgörelsen är ettårig och lönehöjningarna bestäms i första hand genom lokala förhandlingar. Läs mer på PAM:s webbplats.

  Branscher där parterna har meddelat om stridsåtgärder

   Elbranschernas fackförbund

   • Elmontörernas ställning inom kollektivavtalet för teknologiindustrin:
    Elektrikerförbundets strejk fr.om. 5.12.2019 pågår. Förbundet har förlängt strejken så att den pågår fram till 27.2.2020. Dessutom har förbundet utlyst förbud mot att arbeta övertid och byta arbetsskift. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

   Industrifacket

   • Glaskeramiska industrin:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
    Industrifacket har varslat om strejk 27.1–9.2 och övertidsförbud 13.1–9.2. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Gummiindustrin:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
    Industrifacket har varslat om strejk 27.1–9.2 och övertidsförbud 13.1–9.2. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Kemiska basindustrin:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
    Industrifacket har varslat om strejk 27.1–9.2 och övertidsförbud 13.1–9.2. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Mekaniska skogsindustrin och skogsindustrins verkstäder:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
    Industrifacket har varslat om strejk 27.1–9.2 och övertidsförbud 13.1–9.2. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
    Industrifacket har varslat om strejk 27.1–9.2 och övertidsförbud 13.1–9.2. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
    Industrifacket har varslat om strejk 27.1–9.2 och övertidsförbud 13.1–9.2. Läs mer på Industrifackets webbplats.

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   • Energibranschens tjänstemän (JHL är med genom ett anslutningsprotokoll):
    JHL, Fackförbundet Pro och Finlands Maskinbefälsförbund har varslat om strejk 1.2–8.2. Strejken berör 11 företag i Helsingfors, Tammerfors, Vanda och Åbo. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).

   Luftfartsunionen IAU

   Pappersförbundet

   • Pappersindustrin:
    Kollektivavtalet har löpt ut 31.10.2019.
    Pappersförbundet har varslat om en två veckor lång strejk 27.1–10.2. Strejken berör 67 företag som hör till arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin, och hotar att stoppa bland annat cellulosa- och masafabriker samt kartong- och pappersfabriker. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).

   Andra branscher där avtalsperioderna har löpt ut

   Elbranschernas fackförbund

   • Mekaniska skogsindustrin:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
    Strejken (9–11.12) har avslutats.
   • Pappers- och trämassaindustrin:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.

   Fackförbundet för teater och media Finland Teme

   • Film- och tv-produktion:
    Kollektivavtalet har löpt ut 31.12.2019.
    Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har avbrutits. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
   • Frilansare vid Yle:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.

   Finlands musikers förbund

   • Orkestern vid Operafestivalen i Nyslott:
    Kollektivavtalet har löpt ut 31.12.2019.
   • RSO – medlemmar i Radions symfoniorkester:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.
   • RSO – tillfälliga medarbetare och vikarier vid Radions symfoniorkester:
    Kollektivavtalet har löpt ut 30.11.2019.

   Finlands post- och logistikunion PAU

   • Åland Post:
    Kollektivavtalet har löpt ut 31.12.2019.

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   • Ramavtalet för rådgivningsbranschen:
    Avtalet löper ut 31.12.2020, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.12.2019.
    Förhandlingarna om ett nytt ramavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.

   Industrifacket

    Servicefacket PAM

    Även om giltighetstiden för ett kollektivavtal har löpt ut, så tillämpas i allmänhet bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tills ett nytt kollektivavtal har undertecknats. 

         Branscher där avtalen löper ut den 31 januari 2020

         Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

         • Airpro:
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Bilmän inom livsmedelsbranschen:
          AKT har sagt upp optionsåret. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Bilskollärare:
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Busspersonal:
          AKT har sagt upp optionsåret. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Busstationer (Matkahuolto):
          AKT har sagt upp optionsåret. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Chaufförer inom handelsbranschen:
          AKT har sagt upp optionsåret. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Lagerterminal- och hamnarbetstagare inom speditionsbranschen:
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Lastbilsbranschen:
          AKT har sagt upp optionsåret. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Serviceverkstäder:
          AKT har sagt upp optionsåret. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Tankbil- och oljeproduktbranschen:
          AKT har sagt upp optionsåret. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Taxitrafik:
          AKT har sagt upp optionsåret. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.
         • Terminalverksamhet:
          AKT har sagt upp optionsåret. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inleds inom kort. Läs mer på AKT:s webbplats.

         Elbranschernas fackförbund

         Fackförbundet för teater och media Finland Teme

         Finlands musikers förbund

         • Finlands nationalopera, konstnärliga och andra grupper (kontorsarbetstagare, orkester, kör, sångsolister och andra konstnärliga grupper) (avtalet löper ut 31.1.2020, men för körens del 31.1.2019)
         • Musiker, sångare och kapellmästare i tjänst hos skivproducentbolag (studiomusiker)

         Finlands post- och logistikunion PAU

         • Informationslogistikbranschen

         Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

         • Arbetscentraler och sociala företag:
          Kollektivavtalet har sagts upp så att det upphör att gälla 31.1.2020.
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
         • Finnvera (avtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020):
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
         • Färjetrafiken (tillsammans med Sjömansunionen) (avtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020).
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
         • Idrottsorganisationerna (avtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020):
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
         • Inrättningarna för arbetartradition:
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
         • Järnvägsbranschen (avtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020):
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
         • Paltas allmänna avtal (avtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020):
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
         • Paltas ramavtal (avtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020):
          Förhandlingarna om ett nytt ramavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
         • Personliga assistenter:
          Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
         • Sjömansservicebyrån:
          Kollektivavtalet har sagts upp så att det upphör att gälla 1.2.2020. Läs mer på JHL:s webbplats.
         • Trafikskyddet:
          Kollektivavtalet har sagts upp. Läs mer på JHL:s webbplats.

         Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

         • Förmän inom detaljhandeln (tillsammans med Servicefacket PAM)

         Industrifacket

         Järnvägsunionen RAU

          Pappersförbundet

          • Coveris Rigid Finland (avtalet löper ut 31.1.2021, men kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.1.2020)
          • Huhtamäki Foodservice Nordic
          • Kartong- och pappersförädlingsbranschen
          • Pappersinsamling

          Servicefacket PAM

          Branscher där avtalen löper ut den 29 februari 2020

          Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

          • Viking Lines landtjänster

          Servicefacket PAM

          Branscher där avtalen löper ut den 31 mars 2020

           Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

           Elbranschernas fackförbund

           • Elektrifierings- och elinstallationsbranchen
           • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL)
           • Försvarsministeriets elektriker
           • Service- och underhållsbranschen

           Fackförbundet för teater och media Finland Teme

           • Teaterbranschen
           • Teknisk personal på Finlands Nationalteater (tillsammans med Servicefacket PAM)

           Finlands musikers förbund

           • Privata teatrar – ordinarie och tillfälliga teatermusiker
           • Stadsorkestrarna – ordinarie och tillfälliga musiker
           • UMO – medverkande
           • UMO – ordinarie och tillfälliga musiker
           • Vanda underhållningsorkester

           Luftfartsunionen IAU

           • Airpro (avtalet löper ut 20.3.2010)

           Servicefacket PAM

           • Apoteken
           • Branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare
           • Branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän
           • Nöjes-, tema- och äventyrsparker
           • Teknisk personal på Finlands Nationalteater (tillsammans med Fackförbundet för teater och media Finland Teme)
           • Tågservicepersonal på Avecra

           Branscher där avtalen löper ut den 30 april 2020

           Byggnadsförbundet

           • Asfaltbranschen
           • Byggnadsbranschen
           • Byggnadsproduktindustrin
           • Golvbeläggningsbranschen
           • Jord- och vattenbyggnadsbranschen
           • Målningsbranschen
           • Vattenisoleringsbranschen
           • VVS-sektorn inom husteknikbranschen

           Elbranschernas fackförbund

           • Byggnadsproduktindustrin

           Servicefacket PAM

           • Bevakningsbranschen

           Branscher där avtalen löper ut den 30 juni 2020

           Luftfartsunionen IAU

           • Luftfartsdatatekniker

           På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.