Förhandlingarna om företagsspecifika kollektivavtal 2021–2022

Här kan du läsa om de företagsspecifika kollektivavtal som fackförbunden inom FFC har ingått inom pappersindustrin och den mekaniska skogsindustrin.

Sidan har uppdaterats 16.8.2022.

På den här sidan har vi endast samlat information om de kollektivavtal som ingås på företagsnivå inom pappersindustrin och den mekaniska skogsindustrin hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022.

Här kan du följa de kollektivavtalsförhandlingar som förs på förbundsnivå 2021–2022.

Uppgörelser om företagsspecifika kollektivavtal

Elbranschernas fackförbund

Elektrikerförbundets företagsspecifika kollektivavtal inom den mekaniska skogsindustrin:

 • Stora Enso:
  Elektrikerförbundet har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • UPM Biocomposites (tillsammans med Industrifacket):
  Elektrikerförbundet har i december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den etablerade nivån inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet det tidigare allmänt bindande avtalet inom den mekaniska skogsindustrins. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • UPM Plywood (tillsammans med Industrifacket):
  Elektrikerförbundet har i december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den etablerade nivån inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet det tidigare allmänt bindande avtalet inom den mekaniska skogsindustrins. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Elektrikerförbundets företagsspecifika kollektivavtal inom pappersindustrin:

 • MM Kotkamills:
  Elektrikerförbundet och Kotkamills har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och fem månader (1.1.2022–31.5.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 16 cent och en lika stor lokal pott det första året, samt en allmän lönehöjning på 21 cent och en lika stor lokal pott det andra året. Det tredje avtalsåret är den allmänna lönehöjningen och den lokala potten vardera 9 cent. I övrigt bygger avtalet på det tidigare kollektivavtalet mellan Elektrikerförbundet och Skogsindustrin. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Stora Enso:
  Elektrikerförbundet och Stora Enso har i oktober 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och fyra månader (1.1.2022–30.4.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 17 cent och en lokal pott på 18 cent det första året samt en lika stor lönehöjning det andra året. Det tredje avtalsåret är storleken på både den allmänna lönehöjningen och den lokala potten 9 cent. I övrigt bygger avtalet på det tidigare kollektivavtalet mellan Elektrikerförbundet och Skogsindustrin. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • UPM:s massafabriker:
  Elektrikerförbundet har 23.4.2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal . Avtalsperioden är fyra år, men löneuppgörelsen är tvåårig och parterna förhandlar senare om lönerna för de två sista åren. Om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter två år. Uppgörelsen medför en helt ny lönemodell där periodlönen och andra element omvandlas till en timlön. Ändringen kompenseras genom en procentuellt förtjänsttillägg. Parterna avtalar lokalt på fabriksnivå om detaljerna. Vid massafabrikerna förblir årsarbetstiden oförändrad. Uppgörelsen innebär att Elektrikerförbundet avslutar sina stridsåtgärder. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • UPM:s pappersfabriker:
  Elektrikerförbundet har 23.4.2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal . Avtalsperioden är fyra år, men löneuppgörelsen är tvåårig och parterna förhandlar senare om lönerna för de två sista åren. Om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter två år. Uppgörelsen medför en helt ny lönemodell där periodlönen och andra element omvandlas till en timlön. Ändringen kompenseras genom en procentuellt förtjänsttillägg. Parterna avtalar lokalt på fabriksnivå om detaljerna. Vid pappersfabrikerna ökar arbetstiden i skiftarbete med ungefär 30 timmar per år. Uppgörelsen innebär att Elektrikerförbundet avslutar sina stridsåtgärder. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Industrifacket

Industrifackets företagsspecifika kollektivavtal inom bioindustrin:

 • Neova:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2022–28.2.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. I övrigt motsvarar avtalet bioindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.

Industrifackets företagsspecifika kollektivavtal inom den mekaniska skogsindustrin:

 • Adolf Lahti Yxpila:
  Industrifacket har i januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Akonkosken Saha:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Anaika Wood Group:
  Industrifacket har den 12 november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och avtalet motsvarar den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Arolan Höyläämö:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och åtta månader (1.4.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Aureskosken Jalostetehdas:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Binderholz Nordic:
  Industrifacket har den 5 januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Botnia Mill Service:
  Industrifacket har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalet gäller tills vidare och följer uppgörelsen inom den mekaniska skogsindustrin mellan Industrifacket och Metsä Fibre. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Cartera:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Elemenco:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Elementti Sampo:
  Industrifacket och Elementti Sampo har nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • ER-Saha:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • E.T. Listat:
  Industrifacket och E.T. Listat har nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Finland Laminated Timber:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • FM-Haus:
  Industrifacket har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • FM Timber:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (24.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Formica IKI:
  Industrifacket och Formica IKI har i januari 2022 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är fyra år (1.1.2022–31.12.2025). Uppgörelsen innebär att Industrifacket avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Haapajärven Ha-Sa:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (1.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Haka-Wood:
  Industrifacket har den 5 januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Iisalmen Sahat:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (1.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Iisveden Metsä:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (1.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Imex Wood:
  Industrifacket har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Isojoen Saha:
  Industrifacket och Isojoen Saha har i januari 2022 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Uppgörelsen innebär att Industrifacket avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Joutsenon Purupaali:
  Industrifacket har våren 2022 godkänt ett avtal om att Joutsenon Purupaali ska tillämpa kollektivavtalet mellan Industrifacket och Stora Enso. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • JPJ-Wood:
  Industrifacket har i januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • JT Timbertrucks:
  Industrifacket har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Jukajan Ristikko:
  Industrifacket har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Jukkatalo:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (1.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Junnikkala:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (1.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kaivospuu:
  Industrifacket har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och tio månader (1.3.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kannustalo:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.4.2022–31.3.2025) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Uppgörelsen uppnåddes med hjälp av medling och innebär att Industrifacket avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kartiopuu:
  Industrifacket har den 17 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Keitele Group:
  Industrifacket och Keitele Group har den 19 januari 2022 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen innebär att Industrifacket avbryter sina stridsåtgärder. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Keminmaan Puurakenne:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och elva månader (1.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kestopalkki LPJ:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (1.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kieppi Sawmill:
  Industrifacket har den 17 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kinnaskoski:
  Industrifacket har i januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kiurutimber:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kone Käkelät:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och tio månader (1.3.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kone-Lahtinen:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Koskisen:
  Industrifacket har den 17 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är fyra år (1.1.2022–31.12.2025) och avtalet bygger delvis på mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Avtalet innehåller ändå nya element, bl.a. en rörlig resultatpremie samt utökade möjligheter till avlönad familjeledighet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kotkamills Wood:
  Industrifacket har den 5 januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kouvolan Saha:
  Industrifacket har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • KPS Kuljetus:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kuhmo:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.4.2022–31.3.2025) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kumpuniemen Voima:
  Industrifacket har våren 2022 godkänt ett protokoll mellan Kumpuniemen Voima och Metsäliitto om att kollektivavtalet mellan Industrifacket och Metsäliitto ska tillämpas på anställda i arbetstagaruppgifter på Metsä Woods plywoodfabrik i Suolahti. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kuormaus Ursin:
  Industrifacket har våren 2022 godkänt ett avtal om att Kuormaus Ursin ska tillämpa kollektivavtalet mellan Industrifacket och Stora Enso. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kuormauspalvelu Paunonen:
  Industrifacket har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (21.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kurikka Timber:
  Industrifacket har den 10 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalet följer den linje som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kuusisto Wood:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två och ett halvt år (21.4.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Kärävä:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Lapuan Saha:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Lapwall:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.3.2022–29.2.2025) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigarmedlinge allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Late-Rakenteet:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.2.2022–31.1.2025) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Lauttaniemen Teollisuus:
  Industrifacket har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Uppgörelsen uppnåddes med hjälp av medling och innebär att Industrifacket avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Lujapuu:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och tio månader (1.3.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Lunawood:
  Industrifacket och Lunawood har i januari 2022 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Uppgörelsen innebär att Industrifacket avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Luopajärven Saha:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år och tio månader (9.3.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Luvian Saha:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två år (1.1.2022–31.1.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Lännen Painepuu:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två och ett halvt år (21.4.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Mahogany:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett år och nio månader (22.3.2022–31.12.2023) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Mantsisen Group:
  Industrifacket och Mantsisen Group har i juni 2022 avtalat om ett företagsspecifikt kollektivavtal som tillämpas på anställda inom produktionen på Stora Ensos sågverk i Uimaharju. Avtalsperioden är drygt två år och åtta månader (21.1.2022–30.9.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • MCM Timber:
  Industrifacket har i januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Meri Porin Saha:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Metsä Group:
  Industrifacket har den 5 januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalet gäller tills vidare och följer den linje som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Misawa Homes of Finland:
  Industrifacket och Misawa Homes of Finland har i januari 2022 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.1.2022–31.12.2023) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • MM-Wood:
  Industrifacket har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och elva månader (1.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Multian Saha:
  Industrifacket har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Muurametalot:
  Industrifacket har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Nerkoon Höyläämö:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett år (1.1.2022–31.1.2023) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Noormarkun Saha:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Nord-Finnhaus:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Nykarleby Ekopaint:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Oiwa Wood Solutions:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (1.4.2022–28.2.2025) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Parmaco Production:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och tio månader (1.3.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Primatimber:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två år (1.1.2022–31.1.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Pyhännän Puujalostus:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två och ett halvt år (21.4.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Pölkky:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och tio månader (1.3.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Uppgörelsen uppnåddes med hjälp av medling och innebär att Industrifacket avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Riga Wood Finland:
  Industrifacket och Riga Wood Finland har nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Sahakuutio:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett år och tio månader (18.4.2022–31.1.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Uppgörelsen uppnåddes med hjälp av medling och innebär att Industrifacket avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Scanpole:
  Industrifacket har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Sepa:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Uppgörelsen uppnåddes med hjälp av medling och innebär att Industrifacket avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Simons Element:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och åtta månader (1.5.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Siparila:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (1.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Sivuhonka:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och nio månader (1.4.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Sjöbloms Infra:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Stora Enso:
  Industrifacket och Stora Enso har i januari 2022 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två och ett halvt år (21.1.2022–30.9.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Suomen Kodikas-Talot:
  Industrifacket har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och åtta månader (1.5.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Suomen Kuitulevy:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.4.2022–31.3.2025) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Suomen Rakennustuote:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • SWM-Wood:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt tre år (1.2.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Södra Wood:
  Industrifacket har i januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.1.2022–31.12.2023) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Tarkkalan Kuljetus:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och åtta månader (1.5.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Tervolan Saha ja Höyläämö & VK Timber:
  Industrifacket har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Tiaisen Saha:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Teri-Hus:
  Industrifacket har i juni 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.1.2022–31.12.2023) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Turun Rakennustuote:
  Industrifacket har den 10 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalet följer den linje som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • UPM Biocomposites (tillsammans med Elektrikerförbundet):
  Industrifacket har den 10 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • UPM Plywood (tillsammans med Elektrikerförbundet):
  Industrifacket har den 10 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • UPM Timber:
  Industrifacket har den 10 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Varkauden Puu:
  Industrifacket har den 12 november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och avtalet motsvarar den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Veljekset Vaara och Vaaran Palkki:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.2.2022–31.1.2025) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Veljet Kuusisto:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två och ett halvt år (21.4.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Uppgörelsen uppnåddes med hjälp av medling och innebär att Industrifacket avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Versowood:
  Industrifacket har i februari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och tio månader (1.3.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Vieskan Elementti:
  Industrifacket har den 5 januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Viitala Forest:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Vuokila Wood:
  Industrifacket och Vuokila Wood har nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Westas Group, Westas Raunio och Westas Pihlava:
  Industrifacket har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år (1.1.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under hösten har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Ålands Skogsindustrier:
  Industrifacket har i april 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och nio månader (1.4.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Älvsbytalo:
  Industrifacket har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och tio månader (1.3.2022–31.12.2024) och lönehöjningarna följer den nivå som under den pågående avtalsrörelsen har etablerats inom skogsindustrin. I övrigt motsvarar avtalet den mekaniska skogsindustrins tidigare allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.

Pappersförbundet

Pappersförbundets företagsspecifika kollektivavtal inom pappersindustrin:

 • Adara Pakkaus:
  Pappersförbundet har den 14 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och anställningsvillkoren bygger på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • BillerudKorsnäs Finland:
  Pappersförbundet har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och avtalet bygger på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Botnia Mill Service:
  Pappersförbundet har den 14 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och anställningsvillkoren bygger på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • DS Smith Packaging Finland:
  Pappersförbundet och DS Smith har den 1 november 2021 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och fyra månader (1.1.2022–30.4.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 17 cent och en lokal pott på 18 cent det första året samt en lika stor lönehöjning det andra året. Det tredje avtalsåret är storleken på både den allmänna lönehöjningen och den lokala potten 9 cent. I övrigt bygger avtalet på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Essity Finland:
  Pappersförbundet har den 14 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och anställningsvillkoren bygger på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Huhtamäki Foodservice Finland:
  Pappersförbundet har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och anställningsvillkoren bygger på det tidigare separatavtalet mellan Pappersförbundet och Huhtamäki Foodservice Finland. Lönehöjningarna följer modellen 1+1 år, vilket betyder att lönerna det första året stiger enligt tvåprocentslinjen och att parterna förhandlar senare om lönehöjningarna för nästa år. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Insta Automation:
  Pappersförbundet har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Jujo Thermal:
  Pappersförbundet har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Konvertia Group (verksamheten i Valkeakoski och Forsby):
  Pappersförbundet har i maj 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Metsä Group:
  Pappersförbundet har den 14 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och anställningsvillkoren bygger på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • MM Kotkamills:
  Pappersförbundet och Kotkamills har den 1 november 2021 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Mondi Powerflute:
  Pappersförbundet har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Paccor Finland Oy:
  Pappersförbundet har den 20 januari 2022 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Pankakoski Mill:
  Pappersförbundet har den 14 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och anställningsvillkoren bygger på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Sappi Finland:
  Pappersförbundet har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och avtalet bygger på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Schaefer Kalk:
  Pappersförbundet har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Sonoco-Alcore:
  Pappersförbundet har den 14 december 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och anställningsvillkoren bygger på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Stora Enso:
  Pappersförbundet och Stora Enso har i oktober 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och fyra månader (1.1.2022–30.4.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 17 cent och en lokal pott på 18 cent det första året samt en lika stor lönehöjning det andra året. Det tredje avtalsåret är storleken på både den allmänna lönehöjningen och den lokala potten 9 cent. I övrigt bygger avtalet på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Tervakoski:
  Pappersförbundet har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Pulp, UPM Raflatac och UPM Specialty Papers:
  Pappersförbundet har 22.4.2022 godkänt förlikningsmannens medlingsbud om företagsspecifika kollektivavtal för UPM:s fem affärsområden. Avtalsperioden är fyra år (22.4.2022–21.4.2026) och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Löneuppgörelsen är tvåårig och parterna förhandlar senare om lönerna för de två sista åren. Om de inte lyckas enas kan avtalet sägas upp efter två år. Uppgörelsen innebär att Pappersförbundet avslutar sina stridsåtgärder. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).

Servicefacket PAM

PAM:s företagsspecifika kollektivavtal inom hårbranschen: