FFC och EK visar sitt stöd för Ukraina på landets nationaldag – gör en gemensam donation på 40 000 euro till krigets offer

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC och Finlands Näringsliv EK har kommit överens om att gemensamt donera 40 000 euro till offren för kriget i Ukraina på landets nationaldag den 24 augusti. Genom sin donation vill de båda centralorganisationerna på arbetsmarknaden påminna om att det anfallskrig som Ryssland inledde fortfarande pågår och att Ukraina behöver vårt stöd.
24.08.2022 06:00
FFC
En banderoll om Ukrainas självständighetsdag är upphängd på ytterväggen av FFC:s centralkontor. Foto: FFC

Ukraina firar sin nationaldag i dag den 24 augusti. Samtidigt har det gått exakt ett halvår sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina. Kriget innebar en omvälvning av hela den utrikes- och säkerhetspolitiska arkitektur som Finland och resten av Europa har värnat om sedan det kalla kriget, och både Finland och Sverige har i snabb takt ansökt om medlemskap i Nato.

Men i motsats till vad den ryska ledningen föreställde sig var kriget inte över på några dagar. FFC:s ordförande Jarkko Eloranta uppmanar finska staten, medborgarsamhället och medborgarna i Finland att fortsätta stödja Ukraina.
 
– Européerna har under hela krisen gett sitt orubbliga stöd åt Ukraina och dess medborgare, som envist och modigt har försvarat sin självständighet. Vi anser att det är viktigt att vi inte blir avtrubbade av de ständiga nyheterna om alla tragiska händelser som kriget medför, utan att vi fortsätter att stödja Ukraina.

Av FFC:s understöd på 20 000 euro går 10 000 euro till världsfacket ITUC:s solidaritetsfond, 5 000 euro till FN:s barnorganisation Unicef och 5 000 euro till Finlands Röda Kors. Redan tidigare, i februari, donerade FFC sammanlagt 15 000 euro till samma organisationer.

För att hedra Ukrainas nationaldag hissar FFC idag den ukrainska flaggan utanför sin centralbyrå.

FFC utvidgade i våras innehållet på ukrainska och ryska på tjänsten Arbetslivetsspelregler.fi, så att ukrainare som flyr kriget ska ha tillgång till lättförståelig information om det finländska arbetslivet på sitt modersmål.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.