FFC ger ut information om rättigheterna i arbetslivet på tre samiska språk

FFC har gett ut Arbetslivets spelregler, som är ett informationspaket om rättigheterna och skyldigheterna i arbetslivet, på tre nya språk. De nya språken nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska publicerades i samband med samernas nationaldag den 6 februari.
06.02. 13:06
LÖNTAGAREN
Samiska flaggan. Foto: iStock/Fotonen

I arbetslivet finns många lagar, bestämmelser och förfaringssätt som man måste känna till. Arbetslivets spelregler är ett informationspaket som i synnerhet riktar sig till unga som tar sina första steg i arbetslivet. Arbetslivets spelregler kan användas inom undervisningen eller som en konkret handbok av dem som börjar jobba.

I Arbetslivets spelregler går man igenom vad som ska ingå i arbetsavtalet samt var och hur arbetstiden, lönen och tilläggen fastställs. Det finns också information om hur man ska gå till väga om man blir sjuk eller säger upp sig eller blir uppsagd.

Fackcentralen FFC är en expert på arbetslivet, som är med och utvecklar arbetslivet och arbetslagstiftningen i en mer arbetstagarvänlig riktning. Fackförbunden ingår också kollektivavtal, där man på ett mer detaljerat plan slår fast de gemensamma spelregler som arbetstagarna och arbetsgivarna ska följa på arbetsplatserna samt hur man ska lösa konfliktsituationer.

– Vi arbetar för att unga ska få positiva erfarenheter när de tar sina första steg i arbetslivet. En viktig arbetslivsfärdighet är att du känner till dina egna rättigheter och skyldigheter. Det är också något du har nytta av under hela din tid i arbetslivet, säger Katja Syvärinen som är vice ordförande för FFC:s styrelse.

När de samiska versionerna har publicerats finns Arbetslivets spelregler på 26 språk. Materialet på de samiska språken kan hittas via språkmenyn på www.arbetslivetsspelregler.fi. De samiska versionerna innehåller grundläggande information, medan den mer omfattande helhet finns på svenska, finska, engelska, ryska och ukrainska. Till exempel lärare samt elev- och studiehandledare kan avgiftsfritt beställa tryckta exemplar av Arbetsgivets spelregler. Läroanstalterna samt olika organisationer som betjänar unga och invandrare kan också utnyttja webbtjänsten som en del av sitt undervisningsmaterial eller som informationskälla i samband med rådgivning.

Arbetstagare som råkar ut för problem på jobbet kan kontakta förtroendemannen på den egna arbetsplatsen eller det egna fackförbundet. FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet ger råd åt i synnerhet unga och invandrare per telefon på numret 0800 414 004 och per e-post på adressen tyosuhdeneuvonta@sak.fi. Rådgivningen betjänar på finska och engelska. Tjänsten är öppen på måndagar kl. 14–17 samt på tisdagar och onsdagar kl. 9–11 och 12–15.

Här hittar du de samiska språkversionerna av tjänsten Arbetslivets spelregler.

Här hittar du broschyren Arbetslivets spelregler på nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.