Kommer mina pengar att räcka och hur hittar jag rätt dagsrytm? – Det är klokt att förbereda sig på hur livet förändras vid pensioneringen

Många blir förvånade över hur liten pension de får. Experterna uppmanar alla att redan i god tid före pensionsåldern fundera på den egna ekonomin och innehållet i livet.
04.06.2021 06:30
LÖNTAGAREN
Det kan vara bra att i god tid fundera på vad man vill göra med sin tid som pensionär. Vissa väljer att studera. Foto: iStock

Vad är det som väntar vid pensioneringen? Hurdan blir vardagen när man slutar jobba och får pension i stället för lön? Det här är några av de saker som det är klokt att fundera på när den egna yrkeskarriären börjar närma sig slutet.

Det finns olika kurser och coachningar som hjälper arbetstagare att förbereda sig för pensionen. Många stora arbetsgivare, i synnerhet inom kommunsektorn, erbjuder sina äldre arbetstagare den här typen av frivilliga kurser som ofta är några timmar långa.

Dessutom finns kurser som är öppna för alla intresserade oberoende av arbetsplats. Kurserna ordnas av olika föreningar och företag.

– Ekonomi, välbefinnande, dagsrytm, sociala relationer, parförhållande, egna värderingar och känslor samt drömmar inför framtiden. Bland annat sådana frågor diskuterar vi på kurserna, berättar Auli Aaltonen som håller pensioneringskurser för kommunanställda.

Kurserna ordnas av Finlands röda kors och information om kurserna kan fås via organisationens lokalavdelningar.

Auli Aaltonen är själv pensionär. Hon jobbade som barnskötare och arbetarskyddsfullmäktig vid Nokia stad, och hon är fortfarande medlem i fackförbundet JHL.

Utgifterna ska anpassas enligt inkomsterna

"Jag kunde inte föreställa mig att pensioneringen skulle innebära en så stor förändring", lyder enligt Auli Aaltonen en vanlig kommentar efter kurserna. Känslan av den stundande friheten gör att få funderar på mer vardagliga saker.

Den kanske mest konkreta förändringen är att inkomsterna minskar. Pensionen är inte alls i samma storleksklass som lönen.

Som pensionär har man inte heller tillgång till företagshälsovård och arbetsolycksfallsförsäkring. Och om man samtidigt avslutar sitt medlemskap i facket måste man också fundera på det övriga försäkringsskyddet. Som medlem i ett fackförbund har man ofta automatiskt en rese- och olycksfallsförsäkring som också gäller på fritiden.

– En väldigt liten del av dem som är i arbetsför ålder vet ens hurdan pension de kommer att få. Att pensionen är liten kommer som en överraskning för många. Alla kan ändå kontrollera sitt arbetspensionsutdrag via det egna pensionsförsäkringsbolaget, påpekar Teija Jerkku som är direktör på Marttaliitto och ansvarar för förbundets rådgivning.

Marttaliitto erbjuder tillsammans med Garantistiftelsen en gratis webbkurs som fokuserar på den egna ekonomin för dem som närmar sig pensionsåldern (på finska).

Också Finlands svenska Marthaförbund har samlat information och tips om hur du kan förbereda dig ekonomiskt inför pensionen.

Teija Jerkku säger att det är en god idé att fundera på sin egen ekonomi under pensionstiden redan i god tid innan man går i pension. Redan fem till tio år före pensioneringen kan det vara klokt att fundera på till exempel vilka skulder man har.

– Klarar man av att betala av en eventuell skuld när inkomsterna minskar? Hur kan den egna konsumtionen anpassas till de minskande inkomsterna? Det är inte dumt att bokföra sina egna utgifter under ett par månader eller försöka leva några månader på samma summa som man kommer att få i pension, tipsar Teija Jerkku.

Vad ersätter arbetsgemenskapen?

Det är inte bara ekonomin som påverkas av att man går i pension. Också för dagsrytmen och det sociala livet innebär pensionen en stor förändring.

– Vissa tycker att det är jobbigare än andra när dagsrytmen förändas och arbetsgemenskapen går förlorad. Det kan vara bra att på förhand fundera på om man har tillräckligt mycket socialt umgänge med vänner och bekanta och hur man ska utforma sin dag, säger Auli Aaltonen.

Om det egna sociala livet till stor del har kretsat kring jobbet, kan man fundera på nya hobbyer eller på att till exempel delta i frivilligarbete. Någon kan också få välkommen variation i pensionsdagarna genom att jobba lite eller hoppa in som vikarie.

Auli Aaltonen säger att en regelbunden dagsrytm underlättar anpassningen. Om man har en känsla av tomhet på morgnarna kan man till exempel ta som vana att gå ut på en tidig promenad.

Aaltonen uppmanar dem som lever i ett parförhållande att redan på förhand diskutera hur till exempel hushållsarbetet ska fördelas, vad man gör tillsammans och hur båda ska få tillräckligt med tid för sig själva.

– Om man inte har funderat på de här frågorna och sedan plötsligt är tillsammans hela tiden, kan det bli en prövosten för parförhållandet, säger Auli Aaltonen.

Många missförstånd om pensionsfrågor

Också många fackförbund, till exempel JHL och Byggnadsförbundet, erbjuder sina medlemmar olika pensionsrelaterade kurser och coachningar.

Också Industrifacket ordnar korta pensionskurser på ett par timmar för sina fackavdelningar. Innehållet kan skräddarsys beroende på vem som deltar.

– Ofta består publiken av folk i mycket olika åldrar, så innehållet måste vara mångsidigt. De som snart ska gå i pension får tips om vardagen som pensionär, medan yngre får information om hur vårt pensionssystem är utformat och hur den egna pensionen växer, berättar Marjut Lumijärvi som är expert på arbetsmiljö och sociala frågor på Industrifacket.

Enligt henne är det vanligt att folk har felaktiga uppfattningar om pensionerna.

– Många föreställer sig till exempel att pensionen bestäms enligt inkomsterna under de sista arbetsåren, men i själva verket tjänar man in pension under hela den tid man är i arbetslivet.

Sinikka Näätsaari är chef för pensionspolitik på fackcentralen FFC och hon anser att det är bra att det finns kurser som förbereder arbetstagarna inför pensionen.

För en betydande del av dem som jobbar inom FFC:s branscher kan de här kurserna bli aktuella tidigare än för den genomsnittliga löntagaren, eftersom tungt fysiskt arbete och treskiftsarbete kan leda till att yrkeskarriären måste avslutas i förtid.

En kortare yrkeskarriär leder också till att pensionen blir mindre, och då blir det ännu viktigare att planera den egna ekonomin.

Tackbrev till dig själv

Under Auli Aaltonens kurser får deltagarna skriva ett tackbrev till sig själva, där de tackar för alla sina arbetsår. Alternativt kan man be en arbetskamrat skriva brevet.

– Sällan tackar och berömmer vi oss själva. Vi har ändå förtjänat ett tack för alla de år vi har jobbat, säger Aaltonen.

Anu Vallinkoski
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.