FFC:s representantskaps budskap till regeringen: De försämrande arbetsvillkorens tid är förbi

FFC:s representantskap har ett klart budskap till landets regering: Lägg inte fram ett enda förslag till för riksdagen som försämrar arbetstagarnas och de arbetslösas ställning.
25.05. 12:37
FFC
Politiken behöver en ny riktining, säger FFC:s representantskap.

Representantskapet för Finlands största löntagarorganisation fördömer hårt försämringarna i arbetsvillkoren för unga. Representantskapet kräver att regeringen drar tillbaka förslaget som gavs vid ramförhandlingarna om möjligheten att utan grund ingå en visstidsanställning, när den som ska anställas är en ung person under 30 år som varit arbetslös i minst 3 månader.

– I ett land där befolkningen åldras i snabb takt och de unga åldersklasserna minskar är det huvudlöst att nagga ungdomarnas framtidstro i kanten.

FFC:s representantskap har sammanträtt på Kiljavainstitutet och efterlyser nu en ny politisk riktning. Den sittande regeringen har politiserat arbetsmarknadsfrågorna och strävar ensidigt efter att diktera riktningen för reformerna inom arbetslivet – med välvilligt stöd från arbetsgivarna. 

Nästa regerings politik måste grunda sig på fackföreningsrörelsens etiska värderingar: rättvisa, omsorg om de svagaste och gemensamma överenskommelser. FFC:s representantskap uppmanar arbetstagare att rösta för dessa värderingar i nästa val.

Representantskapet är FFC:s högsta beslutande organ. Representantskapet sammanträder två gånger per år.


Resolution från FFC:s representantskap den 25 maj 2018:

FFC:s representantskap: Nu får det vara nog med försämringar i arbetslivsvillkoren

Innevarande regeringsperiod har visat att man nu vill utveckla samhället på de starkastes villkor. Politiken har präglats av en nedskärningsfrenesi som särskilt riktar sig till utbildningen och till utkomsten och arbetsvillkoren för dem som är i den allra svagaste ställningen.

Framför allt unga har fått lida orimligt av denna frenesi. I och med att regeringen driver på ogrundade visstidsanställningar för arbetslösa under 30 år håller unga på att få arbetsvillkor som är sämre jämfört med andra löntagare.

FFC fördömer hårt regeringens planer på försämrade villkor för unga. De är en grov kränkning av människornas jämlikhet inför lagen. I ett land där befolkningen åldras i snabb takt och de unga åldersklasserna minskar är det huvudlöst att nagga ungdomarnas framtidstro i kanten.

FFC:s representantskaps budskap till regeringen: Lägg inte fram ett enda förslag till för riksdagen som försämrar arbetstagarnas och de arbetslösas ställning.

I och med utbildningsreformen har arbetsplatserna börjat axla ansvaret för yrkesutbildningen till unga. På arbetsplatserna känner man stark oro för hur man ska klara av ansvaret i praktiken: Hur ska man garantera en jämlik bedömning, får studerandena tillräckligt breda kunskaper och färdigheter, och hur klarar de andra arbetstagarna sig i rollen som ut bildare och utvärderare? Och hur tas detta i beaktande i arbetsplatshandledarnas löner och tidsdisponering?

Arbetstagarna måste bära det sociala ansvaret för sina arbetstagare under hela tiden i arbetslivet. Man måste se till arbetstagarna har den kunskap de behöver. Äldre personer och personer med partiell arbetsförmåga måste ha förutsättningar att fortsätta i arbetslivet genom stärkt ledning av arbetsförmågan.

Politiken behöver en ny riktning

Regeringen har politiserat arbetsmarknadsfrågorna och strävar ensidigt efter att diktera riktningen för reformerna inom arbetslivet – med välvilligt stöd från arbetsgivarna. FFC:s representantskap anser att det är dags för en omriktning: en överenskommelsens väg.

Nästa regerings politik måste grunda sig på fackföreningsrörelsens etiska värderingar: rättvisa, omsorg om de svagaste och gemensamma överenskommelser. FFC:s representantskap uppmanar arbetstagare att rösta för dessa värderingar i nästa val.

Regeringens ringaktning för arbetstagarna har skapat en god jordmån för avsikterna att rubba fackföreningsrörelsens ställning. Inom politiken och företagarorganisationerna slängs det ständigt fram nya vettlösa förslag, det ena värre än det andra, som syftar till att tränga undan löntagarorganisationerna från de bord där man avtalar om lagstiftningen kring arbetsvillkor. Förslagen syftar till att skrota den finländska, överenskommelsebaserade arbetsmarknadsmodellen och övergå till en modell där arbetsgivarna dikterar ensidigt.

Fackföreningsrörelsens styrka bottnar i gemensamma krafter. Under de kommande kollektivavtalsrundorna förtätar vi samarbetet ytterligare och ökar samordnandet mellan FFC och fackförbunden. 

Förtroende är även i fortsättningen en av hörnstenarna i det finländska samhället. FFC vill bygga upp ett nytt och positivt Finland där människorna får hjälp och uppmuntras framåt i livet.

Läs också: Jarkko Eloranta: Omställningsskyddet kräver påtagliga förbättringar för att sysselsättningsmålet ska uppnås

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.