FFC:s ordförande skrev öppet brev till statsministern – "Folk är oroliga och har anledning att vara det"

I ett öppet brev vädjar fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta till statsminister Petteri Orpo att inte genomföra de nedskärningar och försämringar som finns inskrivna i regeringsprogrammet och som skulle drabba de finländska arbetstagarna.
24.08.2023 10:13
LÖNTAGAREN

– I våras försäkrade ni att ingen behöver vara orolig. Jag har vägande skäl att skriva det här brevet. Folk är nu oroliga och har anledning att vara det, påpekar Jarkko Eloranta i sitt öppna brev till Petteri Orpo (på finska).

Han lyfter speciellt fram några av de försämringar som regeringsprogrammet innehåller:

 • Om det blir lättare att säga upp arbetstagare kommer osäkerheten att öka och färre vågar bilda familj eller ta bostadslån.
 • Fler kommer att gå till jobbet trots att de är sjuka om den första sjukdagen blir oavlönad.
 • Arbetsgivarna kommer att kunna diktera villkoren genom att kalla det för lokala avtal, vilket skadar avtalskulturen i arbetslivet.
 • De branscher som befinner sig i en lönegrop –ofta kvinnodominerade branscher – kommer aldrig att kunna ta sig ur gropen om regeringen bakbinder riksförlikningsmannens händer.

Eloranta påpekar att reformerna inte har någon märkbar inverkan på de offentliga finanserna.

– Ni skulle ge er på det ekonomiska underskottet, men i stället gav ni er på de finländska arbetstagarna, konstaterar Eloranta.

Han påpekar att också nedskärningarna som planeras inom den sociala tryggheten är stora och ofta drabbar samma människor och familjer.

Jarkko Eloranta påpekar att det ser speciellt illa ut att regeringen först tänker begränsa arbetstagarnas möjligheter att försvara sina rättigheter mot regeringens politik – för att därefter genomföra de försämringar som drabbar arbetstagarna.

Han betonar att Finland inte har något att vinna på en tudelning i samhället. I stället behövs enighet och att alla känner att de är delaktiga.

Läs hela Jarkko Elorantas brev till Petteri Orpo (på finska).

Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar

Försämrade anställningsvillkor

 • Ingen lön för den första sjukdagen
 • Alterneringsledigheten avskaffas
 • Det räcker med ”sakligt skäl” för att säga upp arbetstagare
 • Det ska bli möjligt att avvika från arbetslagstiftningen på arbetsplatserna genom att avtala om sämre villkor utan förtroendeman
 • Tidsbundna anställningar på ett år kräver ingen särskild motivering
 • Det blir svårare att lösa arbetskonflikter när riksförlikningsmannens möjligheter begränsas
 • Tidsfristen för varsel om permittering förkortas
 • Skyldigheten att återanställa gäller inte längre företag med färre än 50 anställda

Begränsningar av strejkrätten

 • Rätten till sympatistrejker och politiska strejker begränsas
 • Arbetstagare som deltar i en strejk kan få 200 € i böter om strejken konstateras vara olovlig
 • Strejkböterna höjs kraftigt

Nedskärningar av den sociala tryggheten

 • Barnförhöjningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa avskaffas
 • Den inkomstrelaterade dagpenningen minskar redan efter två månader
 • Självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa förlängs
 • Arbetsvillkoret som måste uppfyllas för att man ska få inkomstrelaterad dagpenning förlängs
 • Arbete med lönesubvention räknas inte in i arbetsvillkoret
 • Arbetsvillkoret blir inkomstbaserat
 • Bostadsbidraget skärs ner
 • Semesterersättning som betalas när anställningen tar slut hindrar utbetalning av arbetslöshetsförmån under periodiseringstiden
 • Det blir svårare att få utkomststöd
 • Den förhöjda föräldrapenningen som betalas för de första 16 vardagarna slopas
 • De skyddade beloppen inom utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget avskaffas
 • Vuxenutbildningsstödet avskaffas
 • Tryggheten för äldre arbetslösa försvagas

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.