FFC:s Eloranta: De ungas pensioner måste tryggas, men det behövs inga förhastade åtgärder

Det finländska pensionssystemet är uppbyggt på ett sådant sätt att också unga kan lita på att de får de pensioner de har förtjänat. Den här principen är det viktigt att hålla fast vid, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.
19.03.2019 09:18
FFC
Pensionssystemets hållbarhet kan förbättras bland annat genom en hög sysselsättningsgrad. Foto: Marjaana Malkamäki

Jarkko Eloranta medger att den sjunkande nativiteten leder till att hela pensionssystemets hållbarhet sätts på prov, när antalet pensionärer ökar samtidigt som antalet barn och personer i arbetsför ålder minskar.

I den långsiktiga prognos som publicerades idag, bedömer Pensionsskyddscentralen att den sjunkande nativiteten börjar påverka pensionssystemets finansieringsbas på 2050-talet.

Jarkko Eloranta är ordförande för FFC.

– Det finns ingen orsak att ta till förhastade åtgärder på grund av prognosen, men det är skäl att noggrant följa med situationen, säger Jarkko Eloranta.

Pensionssystemet förnyades år 2017. I samband med reformen tog man hänsyn till att den förväntade livslängden ökar och att arbetskarriärerna därför måste förlängas.

Eloranta betonar att den reform som gjordes inte ensam kan rätta till den snedvridna försörjningskvoten, utan därtill behövs också en mångsidig verktygslåda för arbetslivet.

För att arbetskarriärerna ska kunna förlängas behövs framför allt satsningar på att utveckla arbetslivet och stärka kunnandet, samt fungerande arbetskraftstjänster. Det måste också bli lättare att kombinera arbete och familjeliv, och tryggheten i arbetslivet måste förbättras.

– Folk måste ha en möjlighet att fortsätta allt längre i arbetslivet och att hitta jobb snabbare, samt att bättre kunna kombinera jobb och familjeliv.

Det behövs i synnerhet åtgärder för hjälpa äldre arbetstagare att upprätthålla arbetsförmågan. De äldre arbetstagarna måste också erbjudas möjligheter att uppdatera sitt kunnande.

FFC anser att det behövs ett nationellt program för målinriktad arbetsrelaterad invandring, där man utgår från behovet av arbetskraft.

– Vi behöver kunnig arbetskraft från utlandet, men sysselsättningen måste också förbättras bland utländska examensstuderande och de invandrare som redan finns här.

Eloranta påpekar att invandringen har en positiv inverkan på försörjningskvoten endast om invandrarna sysselsätts.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.