FFC har publicerat ett omfattande informationspaket om arbetslivet för dem som kommer till Finland från Ukraina

FFC har utvidgat innehållet på ukrainska och ryska på tjänsten Arbetslivetsspelregler.fi, så att ukrainare som flyr kriget ska ha tillgång till lättförståelig information om det finländska arbetslivet på sitt modersmål.
08.04.2022 12:06
FFC
Foto: FFC

EU:s direktiv om tillfälligt skydd gör det möjligt för ukrainare som flyr kriget att automatiskt få arbetstillstånd i Finland. Om de som har fått arbetstillstånd har svaga kunskaper om det finländska arbetslivet, löper de en risk att bli offer för arbetsrelaterat utnyttjande.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta påminner om att alla som jobbar i Finland ska omfattas av samma anställningsvillkor, oavsett om de är finländare eller utlänningar.

– De ukrainare som flyr kriget befinner sig i en mycket sårbar situation. Redan nu har vi hört exempel på hur vissa har försök utnyttja deras nödsituation. Vi vill se till att ukrainarna har tillgång till tillförlitlig information om arbetslivet.

Många ukrainare har också tidigare jobbat i Finland som säsongsarbetare eller byggnadsarbetare, men nu kommer vi troligtvis att få se allt fler ukrainska arbetstagare också i andra branscher. Enligt Migrationsverket kan upp till 80 000 personer som flyr undan Rysslands anfallskrig komma till Finland från Ukraina i år.

– Vi vill erbjuda tydlig och lättförståelig information om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter för dem som kommer till Finland från Ukraina. Därför beslöt vi att snabbt utvidga innehållet på ukrainska och ryska på tjänsten Arbetslivetsspelregler.fi, säger Jarkko Eloranta.

FFC lanserade tjänsten Arbetslivetsspelregler.fi i november. I tjänsten ingår informationspaketet Arbetslivet ABC, som är en omfattande guide om spelreglerna i arbetslivet på svenska, finska och engelska, samt nu också på ukrainska och ryska. Dessutom finns grundläggande information om det finländska arbetslivet på ytterligare 18 språk: estniska, somaliska, arabiska, kinesiska, thailändska, spanska, tyska, polska, franska, dari, farsi, nepali, lettiska, kurdiska (sorani), turkiska, vietnamesiska, burmesiska och tagalog.

FFC upprätthåller också en rådgivningstjänst i frågor som gäller spelreglerna i arbetslivet. Tjänsten riktar sig särskilt till unga och arbetstagare med utländsk bakgrund. Den avgiftsfria tjänsten är öppen för alla och man behöver inte höra till ett fackförbund för att ta kontakt. Rådgivningen betjänar på finska och engelska på telefonnumret 0800 414 004 eller per e-post på adressen tyosuhdeneuvonta@sak.fi. Telefontjänsten är öppen på måndagar kl. 14–17 samt på tisdagar och onsdagar kl. 9 –11 och 12–15.

Arbetslivetsspelregler.fi på ukrainska
Arbetslivetsspelregler.fi på ryska

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.