FFC, Akava och STTK: Sexuella minoriteter och könsminoriteter upplever fortfarande diskriminering i arbetslivet

En enkät som FFC, Akava och STTK har gjort bland sina medlemsförbund visar att ungefär en tredjedel av förbunden under det senaste året har kontaktats i ärenden som gäller mobbning, diskriminering eller annan osaklig behandling av sexuella minoriteter eller könsminoriteter. Antalet kontakter har hållits på samma nivå under de senaste åren.
28.06.2021 06:43
FFC, AKAVA och STTK
Illustration: Sanna Kallio

– Personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter är ofta osynliga i arbetslivet och kan vara försiktiga med att berätta till exempel om sin partner av samma kön eller sin könsidentitet på arbetsplatsen. Därför är det möjligt att många av dem inte vågar lyfta fram den diskriminering de har upplevt ens för fackförbunden, bedömer Miika Sahamies som är ledande expert på Akava.

Fackförbunden satsar alltmer på att bekämpa diskriminering på arbetsplatserna. Många förbund berättade i sina enkätsvar att de tar upp osaklig behandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter när de utbildar sina förtroendevalda.

– Att ingripa i diskriminering är en viktig del av personalrepresentanternas arbete. Också arbetsgivarna borde skärpa sig och ta sin skyldighet att främja likabehandling av arbetstagarna på allvar. Förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige har enligt lagen rätt att få information om arbetsgivarens plan för främjande av likabehandling, påpekar Anu-Tuija Lehto som är jurist på FFC.

Diskrimineringslagen slår fast att alla arbetsplatser med minst 30 anställda måste utarbeta en likabehandlingsplan. Också mindre arbetsplatser ska målinriktat främja likabehandling, även om de inte behöver göra upp en skriftlig plan.

– Arbetsgivarna måste klargöra att arbetstagare som hör till sexuella minoriteter, könsminoriteter och andra minoriteter är en del av arbetsgemenskapen. Man får gärna se den skriftliga likabehandlingsplanen som en process som hjälper arbetsplatsen att bli bättre. Planen underlättar också introduktionen av nya arbetstagare och resurseringen av arbetet med att förebygga diskriminering, säger Anja Lahermaa som är jurist på STTK.

På tisdag ordnar löntagarorganisationerna en diskussion om förebyggande av diskriminering

FFC, Akava och STTK ordnar under Prideveckan i Helsingfors en diskussion om metoder för att förebygga diskriminering i arbetslivet. Det finskspråkiga evenemanget sänds live via Facebook tisdagen den 29 juni 2021 kl. 10–11 på adressen https://www.facebook.com/events/523945628618914.

I diskussionen deltar

  • Jussi Aaltonen, överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå
  • Susanna Puustinen, expert (personalens mångfald, likabehandling och jämställdhet) vid Helsingfors stad
  • Heta Hölttä, sakkunnig i ungdomspolitisk påverkan på Seta

Diskussionen leds av Karoliina Huovila, expert på anställningsvillkor på FFC. 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.