Arbetslösheten fortsatte neråt i hela Svenskfinland utom på Åland

Trenden håller i sig. I oktober fortsatte arbetslösheten att minska i alla finlandssvenska kommuner på fastlandet. Endast i en del av de åländska kommunerna ökade arbetslösheten.
21.11.2017 13:15
LÖNTAGAREN
Allt fler har jobb. Foto: Marjaana Malkamäki/FFC

I hela landet fanns det i slutet av oktober 272 500 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna. Det är 56 400 färre än vid samma tidpunkt i fjol och 3 100 färre än månaden innan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Andelen långtidsarbetslösa är fortfarande hög, för i slutet av oktober fanns det 94 700 personer som hade varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år. Det innebär att var tredje arbetslös är långtidsarbetslös. Ju längre man är arbetslös, desto svårare är det att få jobb igen.

Samtidigt som antalet arbetslösa minskar så ökar antalet lediga jobb. I slutet av oktober fanns det sammanlagt 38 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket betyder att det fanns sju arbetslösa för varje ledigt jobb.

Åland har fortfarande minst arbetslösa

I Svenskfinland har trenden varit den samma hela hösten: arbetslöshetsgraden har sjunkit i alla eller nästan alla kommuner i Österbotten, Åboland och Nyland, medan den har stigit i flera av kommunerna på Åland.

Jämfört med samma tidpunkt i fjol sjönk arbetslöshetsgraden i 35 finlandssvenska kommuner, 32 på fastlandet och tre på Åland. I fem åländska kommuner hölls arbetslöshetsgraden oförändrad och i åtta åländska kommuner steg den. Trots utvecklingen har Åland fortfarande den lägsta arbetslösheten i Finland.

Högst arbetslöshetsgrad i Svenskfinland har fortfarande Åbo med 13,0 procent, Mörskom med 11,2 procent, Helsingfors med 10,2 procent och Hangö med 10,0 procent. Lägst är arbetslöshetsgraden i flera åländska kommuner, följt av Larsmo med 2,5 procent, Pedersöre med 2,9 procent, Närpes med 3,0 procent och Nykarleby med 4,2 procent.

Arbetslöshetsgraden i alla kommuner i Svenskfinland

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.