Arbetslösheten fortsatte att minska i september

I september sjönk arbetslöshetsgraden i samtliga finlandssvenska kommuner på fastlandet. Endast i några åländska kommuner ökade arbetslösheten.
24.10.2017 12:19
LÖNTAGAREN
Trenden håller i sig – andelen arbetslösa sjunker i nästan hela Svenskfinland. Foto: Marjaana Malkamäki/FFC.

I hela landet fanns det i slutet av september 275 600 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna. Det är 53 900 personer färre än vid samma tidpunkt i fjol – alltså en nedgång med sexton procent.

Också antalet långtidsarbetslösa har minskat det senaste året. Trots det är långtidsarbetslösheten fortfarande ett stort problem. Mer än en tredjedel av dem som är arbetslösa är nämligen långtidsarbetslösa. Som långtidsarbetslösa räknas de som har varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år. I slutet av september fanns det 98 200 sådana personer i Finland.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Högst arbetslöshet i Åbo, lägst på Åland

Precis som i övriga delar av landet har arbetslösheten den senaste tiden minskat i Svenskfinland. Undantaget är Åland där arbetslösheten har hållits oförändrad eller rentav stigit i en del kommuner. Trots det har Åland fortfarande landets klart lägsta arbetslöshetsgrad.

Den kommun i Svenskfinland med högst andel arbetslösa är Åbo med 13,3 procent. Därefter följer Mörskom med 11,6 procent, Helsingfors med 10,6 procent och Hangö med 10,2 procent.

Lägst är arbetslöshetsgraden i flera av de åländska kommunerna. I Fastlandsfinland är det Larsmo som har den lägsta andelen arbetslösa med 2,5 procent. Därefter kommer Pedersöre med 3,1 procent, Närpes med 3,2 procent och Nykarleby med 4,1 procent.

Arbetslösheten i samtliga kommuner i Svenskfinland

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.