Våld på arbetsplatserna

Blogg 24.10.2016 16:56 Nykänen Anita

Jag tänkte ta upp ett ämne som vi diskuterade med några kompisar en vacker höstdag. Det handlar om våld på arbetsplatserna, ett ämne som man av någon orsak inte tänker på eller pratar om innan det händer någon bekant eller till och med dig själv. Nu hade det tyvärr hänt en gemensam kompis till oss.

Vi jobbar inte alla i samma bransch men med kundservice i alla fall. Vi konstaterade att det kan hända var som helst, oberoende av var du jobbar eller var du rör dig.

Vi jämförde olika händelser som vi hade hört om från olika arbetsplatser under åren eller som hänt oss själva. Vi konstaterade att servicebranschen har blivit mer krävande under senaste 10 år. Bland annat har det verbala våldet ökat otroligt.

När företagen dessutom förlänger öppethållningstiderna och håller bara en eller två arbetare på plats så ökar det tyvärr risken för våldsamma situationer.

En av damerna hade läst på sociala medier att varje år blir över 100 000 personer utsatta för någon typ av fysiskt våld eller hotelser på arbetsplatserna.

Det låter inte bra, eller hur? Vi satt och tänkte på saken och till slut var vi tvungna att googla och titta närmare på ämnet.

Vi hittade Arbetshälsoinstitutets sida där det fanns en hel del med fakta som gick hand i hand med olika händelser som vi hade diskuterat. Flera bekanta har råkat ut för någon typ av arbetsrelaterat våld.

Där kom det även fram att antalet personer som har råkat ut för hot eller fysiskt våld under det senaste året var drygt 110 000 personer (statistik från 7.7.2010).

På sidan talar man om ”Arbetsrelaterat våld som innebär att arbetaren kränks verbalt, hotas eller misshandlas i samband med arbetet så att hans/hennes säkerhet, välmående och hälsa utsätts för direkt eller indirekt risk. Våld eller hot med våld kan komma från kunder eller från själva arbetsgemenskapen. Objekt för våldet kan vara arbetaren själv eller indirekt arbetarens familj eller vänner. ”

Vi satte och funderade på texten som vi läste och konstaterade att arbetsplatsen borde vara ett tryggt ställe oberoende var du jobbar. Men tyvärr så är det inte så längre. Världen har ändrats och med det också arbetslivet.

På sidan fanns en lista över olika situationer i olika yrken. Händelserna har rapporterats av Olycksfallsförsäkringscentralen:

  • Hälsovårds- och sjukvårdsarbete: patienten gick till anfall
  • Socialbranschen: bostadsinnehavaren började härja, och när man försökte lugna ner honom grep han i handen och vred
  • Barndagvård: Barnet härjade vid påklädning och slog på kinden
  • Undervisningsbranschen: Läraren ingrep i elevernas slagsmål och blev själv slagen
  • Bevaknings- och skyddsarbete: kunden avlägsnades och slog då väktaren
  • Inkvartering, storhushåll, restaurangarbete: medarbetaren försökte lugna ner kunden som då slog med ölstop
  • Försäljningsarbete: Expediten försökte ta fast en tjuv som då slog

När vi läste igenom listan konstaterade vi att när vi var unga och funderade över vad vi skulle studera kunde vi inte ens tänka på att arbetsmiljön i dessa yrken skulle kunna bli så orolig med åren.

Vi diskuterade även olika obehagliga situationer som kan hända på sjukhusens akutavdelning. Taxibilisterna har också med åren blivit mer och mer utsatta för farliga situationer.

Vi satte länge och läste igenom sidorna och konstaterade att det finns en hel del med andra yrken där arbetsmiljön har blivit orolig.

På sidorna fanns även råd om hur man skall agera sig i en hotsituation. Genom sitt eget beteende kan man påverka slutresultatet.

Man kan även läsa om hur man själv kan identifiera egna psykiska stresskänslor efter en hotfull situation. Vi reagerar alla på olika sätt.

Där finns även svar på varför en människa överhuvudtaget tar till våld.

Vi borde alltid komma ihåg att om vi ser någon människa som ser ut att ha ”tappat bort sig” eller annars bara irrar omkring, så ska vi gå fram och fråga om det behövs hjälp.

Också Löntagaren hade för några år sedan ett reportage om våld i arbetslivet.

Hur är det med din arbetsplats? Vet du vad du ska göra i en överraskande situation? Kom ihåg, om du ser en hotfull situation, lämna inte din arbetskamrat ensam.

Efter det dystra ämnet satte vi oss ner och tog en kopp kaffe. Då märkte vi att det satt sex stycken domherrar på berget utanför fönstret, stora och mulliga. På samma bild lyckades jag tyvärr bara få fyra av dem.

Jag kommer inte ihåg när jag senaste skulle ha sett en domherre på hemgården. Antagligen sökte de småkryp under laven på berget.

Domherren kallas också för ”julkortsfågeln”. Enligt Wikipedia har domherren många betydelser inom folkminnet. I Norge säger man att det blir ett lyckligt år om man ser domherren under julen. I svenskan har fågeln fått sitt namn av det röda bröstet som påminner om en katolsk prästs kördräkt. I vissa delar av Finland kallar man domherren för dödsfågeln. Man brukar även säga att om det kommer flera domherrar på gården så blir det en hård vinter.