Tulluddens naturstig – Finlands sydligaste spets

Blogg 27.10.2015 17:01 Nykänen Anita

Det gör gott att ibland glömma all stress och ge sig ut på en naturvandring. Lite pick och pack i ryggsäcken tillsammans med kameran.

Jag var på semester och hade möjlighet att för första gången bekanta mig med Finlands sydligaste spets Tulludden i Hangö.

Den nya naturstigen öppnades på våren 2014. Stigen går genom ett naturskyddsområde ända till den yttre skärgården där Skärgårdshavet och Finska viken möts. I början av stigen ser man gamla bårvrak på stranden. Längs stränderna ser man strandkålen som växer längs strandbänken.

Strandkålen längs naturstigen.

Naturstigen är 6,7 km lång och den är markerad med vitmålade stolpar. Besökarna får endast röra sig längs de markerade stigarna. Naturstigen ligger på ett naturskyddsområde som inrättades år 1990.

Uddskatan med vattenområdet och stränderna fridlystes. Området ansågs vara ett värdefullt fågelobjekt redan år 1933. Området hör även till nationalparken som grundades 2008.

Tulludden är ett värdefullt häckningsområde för havsfåglarna. Hangö udd är den första viloplatsen för fåglarna på våren efter deras långa färder. Under de bästa dagarna passerar tiotusentals olika fåglar området. Man räknar med att ungefär en halv miljon flyttfåglar besöker udden.

På vägen till sydspetsen finns det 15 infotavlor om den fina naturen och områdets rika kulturarv inom både sjöfarten och krigshistorien. Det är Forstyrelsen och Hangö stad som har jobbat med naturstigen och infotavlorna.

Hangö udd har alltid ansets vara en viktig strategisk bas. När man har gått några kilometer in i skogen möter man de gamla baracker som användes som fångläger.

De gamla barackerna.

Då Sovjetunionen arrenderade området byggdes en kasern där. Man förhörde fångar som sedan skulle skickas tillbaka till Sovjetunionen. Ända till 1960-talet var där ett kvinnofängelse. Det var för kvinnor som hade dömts för rattfylleri eller lösdriveri.

Konstrasten är stor när du går genom barackområdet. På andra sidan staketet kan du se frihamnens område med sina långa rader av nya bilar. Samtidigt hör du brusandet från havet.

Om du besöker området på sommaren så kan du även möta djur som går och betar på området. På området finns också Finlands sydligaste fågelstation som drivs av föreningen Tringa. Man samlar in en hel del information genom att ringmärka rastande och flyttande fåglar.

När du kommer till den sydligaste spetsen öppnar sig havet framför dig.

Den yttersta udden.

På den sydligaste spetsen ser man fantastiska runda klippor, skog samt fina höga utsiktspunkter där man kan följa med det rika fågellivet i synnerhet på våren och hösten. Naturskyddsområdet skyddar också en stor mängd olika hotade växter.

Uddskatan lär även vara fladdermössens rastplats. De jagar insekter och väntar på bra väder för att flyga vidare till Estland och Sverige.

Vid klart väder kan man se klippön Gustavsvärn som ligger sydväst om Hangö samt Russarö fyr som ligger ett par kilometer sydväst om Gustavsvärn. Bakom Gustavsvärn ligger det öppna havet. Man kan också se Bengtskär, med då behöver man ett bra teleskop.

Tack vare den omväxlande naturen längs stigen kan jag absolut rekommendera en utflykt till området. Tyvärr gick himlen i moln när vi kom fram till udden, men trots det var det något magiskt i vyn.