Naturens värde

Blogg 23.02.2017 10:10 Nykänen Anita

Jag råkade se artikeln FFC efterlyser satsningar på turismen – kan ge 40 000 nya jobb i Löntagaren. Finland borde locka fler turister utanför sommar- och vintersäsongerna, säger FFC.

Artikeln fick mig att tänka på saken ur olika perspektiv. Kan man offra naturen för arbetsplatser och vinst? Var går gränsen?

Växer vår turism för tillfället bara därför att det är så oroligt runt omkring i världen? Är det orsaken till att norra Finland och våra nationalparker är så lockande? Eller är det som Jukka Kärnä från FFC säger i artikeln: "Det som lockar hit turisterna – Lappland och lugnet i den finländska naturen – kan inte flyttas till utlandet".

Jag träffade en bekant som är ytterst insatt i den finska naturens mångfald. Vi hade en lång diskussion om ämnet. Det är ingen skillnad vad jag frågar honom om, så går han igenom alla små detaljer, oberoende om det gäller djurvärlden, växter eller naturen i sin helhet.

Jag frågade vad han tycker om tanken på att staten och kommunerna skulle investera mera i naturturism. Hur mycket kunde det öka mängden turister i våra nationalparker runt omkring i landet?

Min bekanta ställde en motfråga: "Om vi töjer på säsongen för turismen inom naturupplevelser, när hinner naturen repa sig?"

Växthuseffekten är också ett ämne som det talas mycket om. Växthuseffekten kommer antagligen att påverka vår natur mer än vi vill medge. Borde vi även tänka på hur våra grönområden, sjöar och naturskyddsområdena i nationalparkerna, med mera, tål de jämt stigande mängderna av turister?

Vi lär nu redan ha en hel del med naturstigar som är ytterst slitna och i dåligt skick efter ökade mängder av besökare. På grund av brist på övervakning och städning har vi tyvärr en hel del med olagliga eldplatser och skräp kring olika områden och stränder. Problemet lär gälla både vinter- och sommartidens aktiviteter.

Enligt olika analyser har skötseln och bruksplaneringen av våra nationalparker ändrats med åren. Man gör inte planeringar och investeringar endast enligt den ekologiska naturskyddslagen. Även de ekonomiska möjligheterna inom turismnäringen räknas allt mera med i investeringarna och planeringarna.

Är det ändå rätt att "sälja" vår vackra natur bit för bit av ekonomiska skäl? I Finland är vi vana med att turistsäsongerna är sommaren och vintern. Vi är också vana med att ha möjlighet att röra oss i naturen i lugn och ro under hela året.

Nyligen kunde vi läsa om att Helsingfors fastighetsnämnd hade behandlat frågan om att sälja markområden som är belägna i närkommunerna, bland annat i Esbo och Vichtis.

I värsta fall skulle det även ha berört fina friluftsområden som hör till Nouxplatån. En del av Natura-naturskyddsområdena ligger på friluftsområdena. Som tur drogs förslaget tillbaka efter att man röstade för en ny beredning. Orsaken till att man vill sälja är bland annat fastighetskatten som Helsingfors betalar till kommunerna där marken ligger.

Vad är slutresultatet om vi i allt större utsträckning börjar använda våra grönområden för ekonomisk vinst? Antagligen får vi en hel del med nya arbetsplatser samt nya företag som är verksamma på områdena. Men vem övervakar att det inte blir en massa överflödiga evenemang som inte är lämpliga för naturområden. Och vem övervakar att det inte blir kortvariga avtal och verksamheter som lämnar efter sig tillfällig och dåligt byggt infrastruktur?

Det finns tyvärr exempel på olika försök att skapa alla tänkbara "evenemangsparker" på naturområden som starkt har stridit mot både naturskyddslagen och det sunda förnuftet.

Min bekanta hade träffat en kompis som bor nära en nationalpark. Den här personen hade berättat att många av invånarna i området inte själva kan njuta av naturparken på veckosluten på grund av de stora mängderna turister och osäkra bilister längs med vägarna.

Trots att området är rätt så stort så kryllar parken av grupper som springer omkring som yra höns. Det lär även vara samma problem vid skidspåren som är så fulla med skidåkare på veckosluten att de lokala invånarna hellre håller sig borta.

Om man gör om stora områden med tanke på turism och vinst, så går invånarna miste om sina viktiga friluftsområden. Till städernas skyldighet hör att värna om invånarnas välfärd. Genom att sköta den plikten får städerna också in pengar i sin kassa. Enligt flera undersökningar har vår livsmiljö en stor inverkan på vårt välmående. Närheten till naturen minskar risken för att bli sjuk och ökar glädjen och lyckan.

Den effekt som naturen har på oss håller greppet om oss en längre tid. När städerna blir allt tätare växer behovet av grönområden och det syns i invånarnas fritidsanvändning. Enligt olika undersökningar är naturen en viktig del av invånarnas liv.

Visste du att det räcker med 15–20 minuters vistelse i naturen för att sänka blodtrycket. Det räcker med att bara sitta i lugn och ro.

Vad betyder den fria naturen för dig? Är den värdefullare än de ekonomiska vinsterna?

Ta en färd till din käraste sjö
Sätt dig ner på berget
Ta ett djupt andetag, lyssna
Hörde du?
Vem sitter på björkens kvist?

Slut ögonen,
Ta ett djupt andetag
Känner du doften?
Öppna ögonen
hittade du blomman?

Ta ett djupt andetag
Lät blicken följa längs vattens yta
Sjön är full med solens stjärnor
Trollsländan flyger över sjön
Storlommen ropar efter sin familj

Ingeborg 2014