Työtä toistemme puolesta - Arbete för varandra - Working for one another
Sari
Yliaho
Logistikarbetare och huvudförtroendeman på LKI i Pedersöre