Världsfacket ITUC avskedade sin generalsekreterare Luca Visentini på grund av förtroendebrist

Styrelsen för världsfacket ITUC har avskedat organisationens generalsekreterare Luca Visentini på grund av förtroendebrist. Visentini utsågs till generalsekreterare så sent som i november, men kort därefter kom det fram att han misstänks för korruption.
15.03.2023 08:44
LÖNTAGAREN
Luca Visentini är en av de misstänkta i en stor muthärva. Foto: PES Communications / Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)

När misstankarna avslöjades i december krävde FFC tillsammans med flera andra medlemsorganisationer att frågan skulle utredas grundligt. Visentini avsattes tillfälligt från sin post och en särskild kommission under ledning av den tidigare svenska arbetsmarknadsministern Eva Nordmark inrättades. Kommissionen fick i uppdrag att utreda vad som har hänt och ge rekommendationer för fortsättningen.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta anser att styrelsen fattade rätt beslut.

– Fackföreningsrörelsen kan inte fungera utan fullt förtroende från sina medlemmar och samarbetspartner. ITUC har nu vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att förtroendet ska kunna återställas. FFC kommer för sin del att övervaka att de reformer som behövs verkligen slutförs och att ITUC tar sig ur krisen som en ännu starkare försvarare av arbetstagarnas rättigheter.

I enlighet med rekommendationerna från den särskilda kommissionen förbereder ITUC nu ändringar så att organisationen i fortsättningen ska kunna bekämpa korruption och missbruk effektivare.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.