Tycker du om att lära dig nya saker eller orsakar det bara stress? Kontinuerligt lärande måste göras till en del av vardagen för alla

Vad tänker du på när du hör orden kontinuerligt lärande? Känner du dig intresserad och inspirerad, eller orsakar orden bara stress och ångest? Faktum är att kontinuerligt lärande är något som vi har svårt att klara oss utan.
03.10.2019 11:00
LÖNTAGAREN
Det kan vara tungt att lära sig nytt om utbildningen inte görs till en integrerad del av jobbet. Foto: Riitta Veijola / Lehtikuva

Prognoser visar att en tredjedel av finländarnas nuvarande arbetstillfällen kommer att försvinna när digitaliseringen framskrider, och att uppskattningsvis en miljon finländare måste omskola sig under de kommande tio åren. Det här innebär att många som nu är ute i arbetslivet kommer att behöva lära sig nya arbetsuppgifter eller byta bransch.

Det är en enorm utmaning, medger Mikko Heinikoski som är chef för utbildningsfrågor och arbetskraftspolitik på FFC.

Mikko Heinikoski är chef för utbildningsfrågor och arbetskraftspolitik på FFC.

– Lyckligtvis råder det bred enighet i samhället om att det är viktigt med kontinuerligt lärande. Arbetsplatserna borde bli platser för lärande och vi måste utveckla flexibla sätt för arbetstagarna att utveckla sitt kunnande, både i samband med och vid sidan av arbetet. Det måste också bli lättare för arbetslösa att uppdatera sitt kunnande.

FFC har redan tidigare föreslagit att vuxenutbildningen ska förnyas  så att tröskeln att delta i utbildning blir lägre. Bland annat vill FFC att det ska bli möjligt att studera mindre studiehelheter än i dag, samt att det ska finnas olika sätt att synliggöra den kunskap man har samlat på sig under sin tid i arbetslivet.

Att teknologin och digitaliseringen går framåt kan kännas som ett hot, men utvecklingen innebär också en möjlighet att förbättra sysselsättningen. Konsultbolaget McKinsey har bedömt att det, genom att utnyttja automation och artificiell intelligens, är möjligt att skapa mer än 100 000 nya arbetstillfällen i Finland och få bruttonationalprodukten att växa med upp till tre procent fram till år 2030. Det här förutsätter ändå att arbetsplatserna och hela samhället investerar i kontinuerligt lärande och att man lyckas få folk att intressera sig för att lära sig nya saker.

Utbildningen måste bli mer jämlik

Mikko Heinikoski är bekymrad över att möjligheterna till utbildning för tillfället fördelas väldigt ojämnt. Det är vanligare att personer i tjänstemanna- och expertyrken får delta i utbildning som arbetsgivaren bekostar, än att personer i arbetaryrken får göra det. De som i lägst grad utnyttjar vuxenutbildningsstödet är personer i utförande yrken och i synnerhet män som jobbar inom industrin.

– Det är i arbetsgivarnas intresse att se till att alla arbetstagare kan hålla sitt kunnande uppdaterat, betonar Heinikoski.

Han anser att de arbetsgivare som klagar över bristen på kunnande borde satsa mer på att utbilda sina egna anställda så att de lär sig nya färdigheter.

– Utbildning är inte en kostnad utan en investering som med tiden ger god avkastning. Vårt samhälle är kunskapsintensivt och vi måste satsa på människorna om vi vill klara oss i den internationella konkurrensen.

Nuförtiden talas det mycket om hur viktigt det är med kunnande och kontinuerligt lärande, men på ett konkret plan har det tills vidare inte hänt så mycket. I regeringsprogrammet konstateras att det finns ett behov av att förnya vuxenutbildningen och överhuvudtaget utveckla folks kunnande. Arbetsmarknadsorganisationerna har tillsammans föreslagit att vuxenutbildningsstödet ska förnyas så att stödet blir mer flexibelt och så att det blir lättare att studera vid sidan av arbetet.

Inlärningen ska bli en del av arbetet

Många arbetstagare upplever att den nuvarande teknologin är en stressfaktor i det egna arbetet. Det här kan bero på att arbetstagarna inte får tillräcklig introduktion i hur de ska använda den nya teknologin, eller att man inte reserverar tillräckligt med tid för inlärningen. Det handlar också om attityder. Att lära sig något nytt är inget man gör vid sidan av det andra arbetet, om man får lite tid över. I stället måste inlärningen vara en integrerad del av det egna arbetet.

FFC har tillsammans med teknologibolaget Google letat efter praktiska lösningar som kan underlätta kontinuerligt lärande. Tidigare i år presenterade FFC och Google ett diskussionsunderlag, där man lyfter fram fyra åtgärdsförslag för att främja kontinuerligt lärande.

Förslagen går ut på att hjälpa arbetsplatserna att bli platser för digitalt lärande och se till att alla har bra baskunskaper. Det borde också bli lättare att lära sig nytt vid sidan av arbetet, och man borde synliggöra den inlärning som sker i vardagen men som inte syns i examensbevis eller arbetsintyg.

– Teknologin kan utnyttjas i lärandet och man kan göra det lättare att studera med hjälp av olika webbaserade inlärningsplattformar. Google är en föregångare inom det här området och vi fortsätter samarbeta med dem, berättar Mikko Heinikoski.

Pirjo Pajunen
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.