FFC och Google samarbetar för att få arbetsplatserna att satsa på kontinuerligt lärande – Teknologin orsakar ångest, men allt fler borde omskola sig

Det uppskattas att uppemot en miljon finländare behöver omskola sig inom det närmaste årtiondet. Därför har fackcentralen FFC, teknologijätten Google och tankesmedjan Demos Helsinki tillsammans tagit fram fyra åtgärdsförslag för att skapa ett samhälle som bygger på kontinuerligt lärande. Nu vill de att också arbetsgivarna ska nappa på förslagen, så att alla finländare kan utveckla sina digitala färdigheter på jobbet.
05.04.2019 14:32
LÖNTAGAREN
Ojämlikheten ökar om inte alla arbetstagare får utveckla sina digitala färdigheter på jobbet. Foto: Marjaana Malkamäki

Sedan i höstas har FFC, Google Finland och Demos Helsinki samarbetat för att hitta konkreta sätt att få arbetsplatserna att satsa på kontinuerligt lärande. Nu har organisationerna presenterat ett diskussionsunderlag med fyra konkreta förslag.

FFC, Google och Demos Helsinki påpekar att möjligheterna att utveckla sitt kunnande inte fördelas jämnt i arbetslivet – personer i till exempel expertyrken har betydligt bättre tillgång till utbildning än personer i arbetaryrken. I värsta fall kan det här leda till att ojämlikheten och klyftorna ökar, så att en del av befolkningen hamnar allt mer på efterkälken när det gäller de digitala färdigheterna. 

– Var tredje person upplever att den nya teknologin orsakar ångest i arbetet. Arbetsgivarna måste förstå det värde som ett kontinuerligt lärande innebär, och reservera tid för arbetstagarna att utveckla sina färdigheter som en del av arbetsuppgifterna. Lärandet måste vara en del av innehållet i arbetet, säger Jarkko Eloranta som är ordförande för FFC.

Antti Järvinen, som är chef för Google i Finland, påpekar att teknologijätten under de senaste åren har lärt ut digitala färdigheter åt mer än tre miljoner européer som en del av programmet "Grow with Google".

– För oss är det här diskussionsunderlaget ett första steg mot att starta olika utbildningsprogram också i Finland senare i år, säger Järvinen.

Fyra åtgärdsförslag för att skapa ett samhälle som bygger på kontinuerligt lärande 

  1. Alla har rätt till goda baskunskaper. Under nästa regeringsperiod borde Finland starta ett brett program, som utnyttjar öppna plattformar för lärande, där man framför allt fokuserar på att utveckla människors digitala kunskaper.
  2. Arbetsplatserna ska bli platser för digitalt lärande. För tillfället varierar företagens förmåga att svara på kraven i den digitala tidsåldern. Finland behöver ett nationellt program för att utveckla arbetslivet. Målet med programmet ska vara att stöda arbetsplatserna och förbättra arbetshälsan när teknologin ställer krav på förändring.
  3. Det ska bli möjligt att lära sig vid sidan av arbetet. Vuxenutbildningsstödet måste garantera en möjlighet att studera och jobba samtidigt. I synnerhet måste man ta hänsyn till att också lågutbildade ska kunna utnyttja stödet.
  4. Att identifiera och värdesätta kunnandet ska bli en del av vardagen. Vid sidan av den formella arbetserfarenheten och examensintygen måste man synliggöra den inlärning som sker i vardagen. Samhället kan stöda kunskapskartläggningar på arbetsplatserna och det lönar sig att sprida befintliga verktyg (t.ex. Koski-tjänsten och Positiivinen CV).


Läs mer: FFC:s, Google Finlands och Demos Helsinkis diskussionsunderlag "Jatkuvasta oppimisesta totta" (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.