Frankrike har infört vaccinationskrav för många arbetstagare – FFC-expert: Bättre att uppmuntra arbetstagarna att vaccinera sig

I juli antog det franska parlamentet en lag om vaccinationskrav för personer som arbetar i kontakt med allmänheten. I Finland finns däremot inget vaccinationskrav. Karoliina Huovila från fackcentralen FFC uppmanar arbetsgivarna att låta personalen vaccinera sig på arbetstid utan inkomstbortfall.
10.08.2021 12:26
LÖNTAGAREN
I Frankrike måste personer som jobbar i kontakt med kunder vaccinera sig före slutet av augusti. Annars får de ingen lön. Foto: Gorilla

Vårdpersonal och de som jobbar på till exempel restauranger, biografer, konsertsalar, trafikmedel, museer och nöjesparker i Frankrike har nu några veckor på sig att vaccinera sig mot coronaviruset. Annars avbryts anställningsförhållandet och löneutbetalningen upphör.

Järnvägsarbetarnas fackförbund CGT Cheminots var ett av de första fackförbunden som meddelade att de inte accepterar hotet om uppsägning.

– Att bestraffa eller säga upp anställda på grund av att de inte har kunnat eller velat vaccinera sig är skandalöst, konstaterar Laurent Brun som är ordförande för CGT Cheminots.

Han betonar att arbetstagarna inte ska hotas med uppsägning, utan enligt lagen ska arbetsgivaren i stället först ordna möjlighet att ta vaccinet på arbetstid.

Ingen lön, men inte heller sparken

Den franska regeringen ville ursprungligen göra det till en uppsägningsgrund att vara ovaccinerad, men det gick inte igenom när lagen behandlades. I stället pausas anställningsförhållandet. I praktiken har dock arbetstagarna inga alternativ.

Arbetsminister Elisabeth Borne är missnöjd med att arbetstagarna i den slutliga versionen av lagen hamnar i limbo. Arbetstagarna får inte lön, men kan inte heller sägas upp. Det betyder att de inte heller får rätt till arbetslöshetsersättning.

Frankrike har också fattat beslut om att införa ett vaccinationspass. Ovaccinerade medborgare nekas i fortsättningen tillträde till bland annat restauranger, biografer, konserter, museer, nöjesparker och gym. Utan vaccinationspass kan man inte heller gå ombord på flygplan, fjärrtåg eller bussar.

Av dem som till exempel åker fjärrtåg krävs redan nu ett vaccinationspass. Personalen måste vaccinera sig före slutet av augusti, och det samma gäller andra yrken som står i kontakt med kunder.

Det statliga järnvägsbolaget SNCF försöker lösa den röriga situationen genom att flytta över personal från fjärrtrafiken till närtrafiken, där det ännu inte finns något vaccinationskrav för personalen.

I Finland kan arbetsgivaren inte beordra vaccinering

I Finland får arbetsgivaren inte tvinga sina anställda att vaccinera sig mot coronaviruset. Det påpekar Karoliina Huovila som är expert på anställningsvillkor på fackcentralen FFC. Hon uppmuntrar ändå alla arbetstagare att frivilligt vaccinera sig.

Karoliina Huovila är expert på anställningsvillkor på FFC.

– Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är utgångspunkten att arbetstagaren utför det arbete som man har kommit överens om i arbetsavtalet – oberoende av om arbetstagaren har vaccinerats eller inte. I vissa specialfall kan det dock uppstå situationer där ovaccinerade arbetstagare inte kan utföra alla sina arbetsuppgifter.

I lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs särskilt om arbetsuppgifter där arbetsgivaren inte får anlita ovaccinerad personal. Det handlar om hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar allvarligt sjuka människor.

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att se till att arbetsmiljön är sund och trygg.

– Att skydda arbetstagarna genom vaccinering kan vara ett sätt att uppfylla den här skyldigheten och därför bör arbetsgivaren göra det möjligt för personalen att vaccinera sig, säger Karoliina Huovila.

Arbetsgivaren kan uppmuntra till vaccination och göra det möjligt för personalen att vaccinera sig på arbetstid utan inkomstbortfall. Arbetstagarna behöver ändå inte berätta för arbetsgivaren om de har vaccinerat sig.

– Det handlar om uppgifter om hälsotillstånd som man inte behöver informera arbetsgivaren om. Arbetsgivaren får inte heller vaccinationsuppgifter via till exempel företagshälsovården. Arbetsgivaren kan endast få informationen av arbetstagaren själv.

Karoliina Huovila säger att det i många fall kan vara klokt av arbetstagarna att berätta om de har vaccinerat sig, eftersom det gör det lättare att värna om hälsosäkerheten på arbetsplatsen.

– Jag anser ändå att det inte finns någon anledning att utvidga arbetsgivarens direktionsrätt i den här frågan, ifall någon arbetstagare inte vill berätta.

Virpi Latva (Paris) och Pirjo Pajunen
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.