Reformen av familjeledigheterna är inne på målrakan

Arbetet med att reformera familjeledigheterna har nått målrakan. Reformen är ett viktigt projekt för den sittande regeringen och den borde träda i kraft i augusti 2022. FFC deltar i arbetet med att bereda reformen utgående från den modell som regeringen har lagt fram.
26.01.2021 09:27
FFC
FFC:s mål är att papporna ska använda en större del av familjeledigheterna. Foto: Creative commons

Beredningen av reformen har gått bra och det är meningen att förslaget till reform ska sändas på remiss i början av mars. Sedan är det tänkt att riksdagen ska få behandla regeringens förslag under hösten, berättar Tuuli Glantz som är socialpolitisk expert på fackcentralen FFC.

Tillsammans med juristen Anu-Tuija Lehto har hon representerat FFC i den arbetsgrupp som har berett reformen. I samband med reformen måste man också göra ändringar i sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagstiftningen om småbarnspedagogik.

Med reformen av familjeledigheterna strävar regeringen efter att öka jämställdheten mellan föräldrarna, ta bättre hänsyn till olika familjer och se till att alla barn behandlas lika oberoende av familjeform. I den modell som regeringen har lagt fram som grund för beredningen av reformen bevaras hemvårdsstödet i sin nuvarande form.

FFC publicerade redan år 2016 sitt eget förslag till reform av familjeledigheterna.

FFC:s mål för familjeledigheterna är ett mer flexibelt system, som ...

  1. gör det lättare att kombinera jobb och familjeliv
  2. tar bättre hänsyn till olika familjer
  3. sporrar papporna att ta använda föräldraledighet


Det råder bred enighet kring att det behövs en reform av familjeledigheterna, men trots det har det visat sig vara svårt att genomföra reformen. Man försökte göra det redan under den förra regeringsperioden, men arbetet blev aldrig klart. Nu ser det bättre ut. Tuuli Glantz är hoppfull och tror att reformen den här gången kan genomföras. 

Tuuli Glantz är socialpolitisk expert på FFC.

– Familjeledigheterna måste förnyas så att det blir lättare att kombinera jobb och familj. Reformen behövs också så att familjeledigheterna ska fördelas jämnare mellan båda föräldrarna.

Om familjeledigheterna fördelas jämnare mellan föräldrarna, förbättras kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och de tjänar in mer lön och pension. Om pappornas familjeledigheter förlängs, stärks relationen mellan pappan och barnet – och också relationen mellan föräldrarna kan stärkas, påpekar Tuuli Glantz.

– Det nuvarande systemet för familjeledigheterna leder till att mammorna tar ut största delen av den inkomstrelaterade ledigheten i stället för att göra det möjligt för familjerna att beakta olika livssituationer.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.