FFC:s modell för familjeledigheterna

FFC:s modell för familjeledigheterna ökar flexibiliteten, uppmuntrar papporna att ta familjeledigt och behandlar alla familjer jämlikt. Kostnaderna för modellen skiljer sig inte från kostnaderna för det nuvarande systemet, och FFC:s modell leder inte heller till att arbetsgivarnas skyldigheter ökar.

FFC:s modell i korthet