Det måste ske en attitydförändring hos arbetsgivarna för att reformen av familjeledigheterna ska lyckas

I Finland förhåller sig arbetstagarna positivt till att familjeledigheterna fördelas jämnare mellan föräldrarna. Endast tre procent av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher berättar att atmosfären på den egna arbetsplatsen är avfärdande till en jämnare fördelning av familjeledigheterna. Det framgår av en enkät som FFC har gjort i månadsskiftet juni–juli.
15.08.2022 13:24
FFC
Reformen av familjeledigheterna har trätt i kraft, men attityderna på arbetsplatserna är avgörande för hur reformen ska lyckas. Foto: FPA

Stödet för en jämnare fördelning av familjeledigheterna är störst på arbetsplatserna inom den offentliga och privata servicesektorn, alltså de branscher där största delen av arbetstagarna är kvinnor. Det visar en enkät som FFC har gjort. 39 procent av de förtroendevalda inom den offentliga servicesektorn berättar att inställningen till en jämnare fördelning av familjeledigheterna är positiv på den egna arbetsplatsen. 60 procent bedömer att frågan inte har någon betydelse på arbetsplatsen. Motsvarande siffror inom den privata servicesektorn är 32 procent och 64 procent.

I de mansdominerade industri- och transportbranscherna bedömer ungefär 70 procent av de förtroendevalda att frågan om hur familjeledigheterna fördelas inte spelar någon roll på arbetsplatsen. I båda branscherna uppger 27 procent av de förtroendevalda att en jämnare fördelning av familjeledigheterna understöds på arbetsplatsen. Motståndet mot en jämnare fördelning av familjeledigheterna ligger på samma nivå i de mansdominerade branscher som i de FFC-anslutna branscherna i genomsnitt, alltså vid 3–4 procent.

Saana Siekkinen är direktör på FFC och hon lyfter fram att de förtroendevalda, som känner till vardagen på arbetsplatserna, inte upplever att det finns några hinder för en jämnare fördelning av familjeledigheterna. För att reformen av familjeledigheterna ska lyckas är det därför viktigt att arbetsgivarnas attityder inte hindrar att man avtalar om till exempel avlönad pappaledighet.

– Om det inte sker en attitydförändring hos arbetsgivarna ser det inte bra ut när det gäller att uppnå målen för familjeledighetsreformen, säger Saana Siekkinen.

FFC:s enkät besvarades av 860 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige i de FFC-anslutna branscherna i slutet av juni och början av juli.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.