Organisationerna på arbetsmarknaden vill ha ändringar i regeringens riktlinjer för vaccinationer mot coronaviruset

Regeringens riktlinjer för att vaccinera finländarna mot coronaviruset innehåller flera brister, anser centralorganisationerna på arbetsmarknaden. Därför vill organisationerna att regeringen snabbt gör de lagändringar som behövs för att kunna åtgärda problemen.
07.01.2021 13:49
LÖNTAGAREN
Företagshälsovården ska delta i arbetet med att vaccinera finländarna mot coronaviruset. Foto: Patrik Lindström

Regeringen godkände före jul en förordning om frivilliga vaccinationer mot coronaviruset. Samtidigt presenterade regeringen en promemoria med riktlinjerna för vaccinationerna.

I ett gemensamt ställningstagande (på finska) konstaterar Finlands Näringsliv EK samt de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK att det är bra att företagshälsovården ska delta i arbetet med att vaccinera finländarna mot coronaviruset. Organisationerna anser ändå att regeringens riktlinjer innehåller "avsevärda praktiska problem".

Bland annat vill organisationerna att staten ska ersätta arbetsgivaren för alla de kostnader som vaccinationerna orsakar. Enligt regeringen ska kostnaderna ersättas till 60 procent. Själva vaccinet kostar ingenting.

Organisationerna anser att FPA-ersättningen för vaccinationerna borde betalas ut genom ett separat system, och inte genom systemet för den ordinarie företagshälsovården. Kostnaderna för provtagning för coronaviruset har sedan årsskiftet genomförs genom ett separat system.

Dessutom vill organisationerna att coronavaccinationerna ska kunna utföras av alla proffs inom företagshälsovården som har rätt att vaccinera. Social- och hälsovårdsministeriet har planerat att endast företagshälsovårdare ska ha rätt att ge coronavaccinet så att FPA betalar. Enligt organisationerna på arbetsmarknaden skulle det här beslutet innebära att vaccinationsprocessen drar ut på tiden.

FFC, STTK, Akava och EK vill att regeringen snabbt gör de lagändringar som behövs för att uppfylla organisationernas förslag. I mars eller april är det tänkt att man ska börja vaccinera de finländare som är i arbetsföra ålder. Vaccinet ges först till personal inom social- och hälsovården samt till personer som är 70 år eller äldre.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.