Finland behöver inte ett nytt konkurrenskraftsavtal som försämrar köpkraften – "Det skulle vara korkat"

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo föreslog under veckoslutet ett ”välfärdsavtal” och därefter sa näringsminister Mika Lintilä från Centern rakt ut att Finland behöver ett nytt konkurrenskraftsavtal. FFC:s ordförande Jarkko Eloranta avfärdar bestämt förslagen.
14.06.2022 09:06
LÖNTAGAREN
Foto: Patrik Lindström

– Vi behöver inget nytt konkurrenskraftsavtal. De nuvarande lönehöjningarna är inte ett hot mot Finlands konkurrenskraft, eftersom lönerna också stiger i våra konkurrentländer. En större risk är att finländarnas köpkraft försvagas och hemmamarknaden kollapsar vilket leder till att sysselsättningsgraden i Finland sjunker, konstaterar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Det kraftigt kritiserade konkurrenskraftsavtalet drevs igenom av Juha Sipiläs regering år 2016 och ledde bland annat till att arbetstiden tillfälligt förlängdes med i genomsnitt 24 timmar per år utan ersättning. Dessutom skars semesterpenningen inom den offentliga sektorn ner.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Enligt Jarkko Eloranta krävs det nu såväl lönehöjningar som andra metoder för att köpkraften och sysselsättningen ska kunna tryggas.

– Ingen har något att vinna på en löneinflation. I den här situationen skulle det passa bra med allmänna lönehöjningar i euro. Då skulle lönehöjningarna hjälpa alla, men relativt sett skulle de hjälpa låginkomsttagarna mest och löneskillnaderna skulle minska. Dessutom bör de socialförsäkringsavgifter som överfördes från arbetsgivarna till arbetstagarna år 2016, överföras tillbaka till arbetsgivarna. Också arbetsgivarna måste delta i att stödja finländarnas köpkraft och sysselsättning.

Om anställningsvillkoren försvagas och arbetstagarnas köpkraft därmed undermineras, blir politikerna tvungna att ta till dyrare åtgärder för att trygga köpkraften, påpekar Eloranta.

– Det skulle vara korkat att samtidigt å ena sidan försämra köpkraften och å andra sidan stödja den, säger Eloranta.

Han påpekar att det brukar leda till problem när politikerna utifrån driver igenom, dikterar eller tvingar parterna på arbetsmarknaden till vissa beslut.

– Sådant agerande har orsakat fler problem än det har löst, sammanfattar Jarkko Eloranta.

FFC avfärdar massiva skattesänkningar

På Samlingspartiets partimöte i Kalajoki föreslog partiordförande Petteri Orpo också att inkomstbeskattningen ska lindras med en ”arbetsmiljard”.

– Skattelättnader på en miljard måste finansieras på något sätt. Det får inte vara arbetstagarna som tvingas betala för det här. Att tala om nedskärningar i utkomstskyddet låter fortfarande inte trevligt, betonar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Eloranta ber Samlingspartiet precisera sina förslag och han bjuder in Petteri Orpo att diskutera Finlands riktning med FFC och löntagarrörelsen.

– Vår dörr står öppen. Jag påminner redan nu om att de misstag som Sipiläs regering gjorde under inga omständigheter får upprepas. Tvång och ensidiga beslut blir inte framgångsrika. Sådant hör inte hemma i det finländska avtalssamhället, betonar Eloranta.

FFC:s ordförande påpekar att de finländska löntagarna i stället behöver den trygghet som kollektivavtalen ger. Han efterlyser bland annat åtgärder för att bekämpa arbetsmarknadsbrottslighet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.