FFC:s styrelse: Arbetsgrupperna är bara teater

Oron för att regeringen Orpo-Purra förändrar Finland utifrån bristfällig information och med ideologisk glöd har ökat när beredningen av lagförslagen har inletts.
04.09.2023 13:45 Jonny Smeds
FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. Foto: Jaakko Lukumaa

– Tyvärr finns det inget i arbetsgruppernas arbete som tyder på att slutresultatet inte redan skulle vara fastslaget. De enda överraskningarna har arbetsgivarnas representanter stått för. I förhandlingarna har de rentav lyft fram hårdare försämringar för arbetstagarna, än de ursprungliga formuleringarna i regeringsprogrammet, utbrister fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Detta även om arbetsminister Arto Satonen i offentligheten har betonat att regeringen lyhört lyssnar på arbetsmarknadsorganisationerna. Enligt Eloranta verkar det som om regeringen först begränsar den arbetande befolkningens frihet att uttrycka sina åsikter och därefter driver igenom försämringar och nedskärningar som berör just de här människorna.

Organisationsmässiga åtgärder planeras

Ordförande Eloranta är också oroad över tidtabellen för beredningen.

– Regeringen håller på att göra många olika nedskärningar i den sociala tryggheten. Sammanlagt handlar det om hundratals miljoner euro. Man har väldigt bråttom och har inte gjort de bedömningar som FFC har efterlyst, av vilken sammanlagd effekt de olika försämringarna inom den sociala tryggheten har. Nu finns det en risk för att samma familjer och människor drabbas oproportionerligt hårt av de olika nedskärningarna.

Enligt Eloranta syns en kraftig ideologisk frenesi i regeringen Orpo-Purras arbete.

– Finansministeriets budgetförslag innehåller nedskärningar för låginkomsttagare och skattelättnader för höginkomsttagare. På regeringens arbetslista finns dessutom flera försämringar i arbetslivet som inte har någon betydelse när det handlar om att få de offentliga finanserna i balans.

Ordförande Jarkko Eloranta berättar att fackförbunden fortsätter planera och bereda organisationsmässiga åtgärder. Han säger att det handlar om att de är frustrerade över situationen. Till exempel diskussionen om att begränsa strejkrätten handlar om att förbjuda symtomen, men man funderar inte på vad de kan bero på.

– Vi hoppas att regeringen Orpo-Purra verkligen hör och lyssnar på arbetsmarknadsorganisationerna. Just nu ser det lite svagt ut. Det kan vara bra med seminarier som samlar de olika parterna inom trepartssamarbetet vid samma bord. Det är dock oklart hur genuin dialog de ger upphov till. Vid behov har vi andra sätt att göra vår röst hörd.

FFC ordnar storevenemang för medlemmarna lördagen den 9 september i Åbo och Uleåborg samt lördagen den 16 september i Tammerfors, Kuopio och Träskända. Evenemangen är finskspråkiga och öppna för medierna.

Läs mer om #VägandeSkäl som är FFC:s och fackförbundens reaktion på regeringens planer.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.