FFC:s Eloranta: Regeringen skapar osäkerhet och misstro på arbetsmarknaden genom sitt eget agerande

I en intervju med STT (19.8) önskade arbetsminister Arto Satonen att arbetsfreden består när regeringen driver igenom sin lista över nedskärningar som drabbar arbetstagarna från många håll.
21.08.2023 13:56
FFC
FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. Foto: Jaakko Lukumaa

– Redan sättet som det här genomförs på väcker oroligheter. Först driver man igenom en lag som ska begränsa politiska strejker och kritik mot regeringens åtgärder. Därefter gör man nedskärningar i den sociala tryggheten och försämringar av arbetstagarnas rättigheter. Att motivera det med att ändringen av strejkrätten är juridiskt tydlig låter rentav som om man förringar yttrandefriheten, säger fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Eloranta riktar också kritik mot att de arbetsgrupper som redan har inlett sitt arbete på trepartsbasis liknar en kuliss. Det som hittills har landat på arbetsgruppernas bord har närmast varit färdigt formulerade punkter ur de kommande lagändringarna.

– Man kan framföra sina kommentarer, men slutresultatet har skrivits in i regeringsprogrammet. Det har knappt funnits några tecken på att regeringen ”lyhört ska lyssna” på parterna, såsom Satonen har sagt. Arbetsgivarsidan har inte heller några incitament att börja förhandla med arbetstagarsidan när regeringen serverar slutresultatet på silverfat, påpekar Eloranta.

När man ändrar lagar eller avtal till det sämre ur arbetstagarnas perspektiv, brukar man vanligtvis utöka skyddet på någon annan punkt. Regeringens åtgärder innehåller en lång lista över åtgärder som försämrar arbetstagarnas ställning, men åtgärderna som utökar arbetsgivarnas skyldigheter lyser med sin frånvaro. Regeringen försöker inte ens uppnå balans.

Som ett exempel nämner Eloranta planerna på att göra det lättare att säga upp arbetstagare genom att stryka "vägande skäl" från uppsägningsgrunderna.

– Det blir lättare att ge sparken och samtidigt byts den nuvarande etablerade rättspraxisen ut mot en ny situation som är oklar och lämnar rum för tolkning. Det tar flera år och många rättegångar innan vi vet var tröskeln för uppsägning på personrelaterade grunder slutligen kommer att ligga. Samtidigt som det blir lättare att ge sparken, försvagas utkomstskyddet för arbetslösa kraftigt. Man måste också komma ihåg att den som har fått sparken får arbetslöshetsersättning först efter en lång karenstid, konstaterar Jarkko Eloranta.

FFC:s styrelse meddelade för en vecka sedan att den börjar höja den organisationsmässiga aktionsberedskapen. Bland medlemmarna är bestörtningen över regeringens reformer stor. När löntagarna har obefintliga möjligheter att påverka genom trepartsarbetsgrupperna måste de bevaka sina intressen också utanför arbetsgrupperna.

Läs STT:s intervju med Arto Satonen på Yles webbplats (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.