FFC välkomnar regeringens åtgärder för att stödja medborgarna under energikrisen

Många löntagare fruktar att de inte kommer att klara av sina elräkningar, när levnadskostnaderna ökar inom många områden. Därför anser fackcentralen FFC att de åtgärder som regeringen föreslår för att underlätta situationen är motiverade.
20.12.2022 09:10
FFC
Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva

Den energikris som har uppkommit som en följd av Rysslands angreppskrig har lett till att priset på el har mångdubblats. Vissa kommer att få en elräkning som är upp till tio gånger större än det långsiktiga genomsnittet.

– Finland klarade sig undan coronakrisen med relativt små skador, eftersom vi redan i början av pandemin beslöt att folk inte kommer att lämnas ensamma under undantagsförhållandena. Situationen är likadan nu, eftersom det för enskilda personer har varit omöjligt att förbereda sig på det stigande elpriset. Det skulle vara fel att lämna dem ensamma i den här situationen, konstaterar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Också bland folket finns ett starkt stöd för de åtgärder som regeringen nu vidtar. En enkät som Konsumentförbundet har låtit göra (på finska) visar att 78 procent av finländarna förhåller sig positivt till ett tidsbundet pristak på el. Också behovet är uppenbart – enligt samma enkät leder det stigande elpriset till att den egna ekonomin blir ansträngd för nästan 60 procent av finländarna. 

De åtgärder som regeringen föreslår är uppdelade i tre delar: Konsumenterna kommer att stödas genom en engångsersättning för elräkningarna i november och december. Därtill planerar regeringen att förlänga betalningstiderna för elräkningarna. Den tredje delen av paketet är ett tak på det elpris som konsumenterna betalar. Pristaket träder i kraft nästa år.

Jarkko Eloranta tror att åtgärderna kommer att hjälpa folk att ta sig igenom den värsta tiden.

– Det viktigaste är att man nu bereder åtgärderna utan dröjsmål. Utöver de kortsiktiga åtgärderna måste man fundera över hur Finland ska kunna öka sin självförsörjningsgrad när det gäller energi och minska beroendet av importerade fossila bränslen. Det enda sättet att lösa situationen på längre sikt är att se till att det i Finland och EU finns tillräckligt med elproduktionskapacitet som är oberoende av Ryssland.

Stöden ska finansieras genom en windfall-skatt på energibolagens höga vinster och genom de så kallade flaskhalsintäkter som stamnätsbolaget Fingrid får.

– Det är rättvist att man beskattar de oförtjänta vinster som har uppstått på grund av krisen och använder de här pengarna för att hjälpa medborgarna som har hamnat i trångmål, säger Eloranta.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.