FFC om budgetuppgörelsen: Regeringens svar på energikrisen är motiverat

Vid budgetförhandlingarna som avslutades på torsdagen fattade regeringen bland annat beslut om åtgärder för att stödja hushållen på grund av de stigande priserna och allt större energiräkningarna. Åtgärderna är i huvudsak tidsbundna och riktade, vilket också FFC hade önskat.
02.09.2022 10:00
FFC
Budgetförhandlingarna fördes på Ständerhuset i Helsingfors. Foto: Lauri Heikkinen / Statsrådets kansli / Creative Commons (CC-BY-2.0).

Det är viktigt att regeringen reagerar politiskt på de rekordstora elräkningarna, anser Jyrki Konola som är direktör på fackcentralen FFC.

– Samtidigt är det ärligt att erkänna att vi som nation inte kan låta staten ersätta alla tilläggskostnader som uppstår för oss. För stora kompensationer leder till att den offentliga skuldsättningen ökar, vilket på längre sikt skulle bli en börda för samma hushåll i form av skattehöjningar eller nedskärningar i utgifterna.

Det lönar sig att rikta stödet speciellt till låginkomsttagare och dem som drabbas värst av de stigande priserna. FFC har redan tidigare föreslagit att bland annat avgifterna för småbarnspedagogik ska sänkas och att avdraget för resekostnader tillfälligt ska höjas. De här metoderna tog regeringen nu i bruk.

För att underlätta den börda som elräkningarna orsakar beslöt regeringen också att sänka mervärdesskatten på el och ta i bruk nya riktade stöd till hushållen. Regeringen stöder låginkomsttagare bland annat genom att höja utkomststödet och uppvärmningsnormen i bostadsbidraget.

Jyrki Konola är direktör på FFC.

– De metoder för att bekämpa inflationens negativa effekter som finns i regeringens verktygslåda går i hög grad i rätt riktning och är under rådande förhållanden tillräckligt träffsäkra. Energikrisen tar ändå inte slut här, utan regeringen måste fortfarande söka efter sätt att sänka energipriserna och påskynda övergången från den fossila energin, som blir dyr, påpekar Jyrki Konola.

Regeringen beslöt att höja barnförhöjningen inom utkomstskyddet för arbetslösa nästa år. FFC hade önskat att regeringen i samband med budgetförhandlingarna också skulle ha rättat till sitt tidigare beslut om göra arbetsvillkoret inkomstbaserat. Reformen är i sig motiverad, men regeringen håller på att genomföra den på ett sätt som leder till en oskälig situation särskilt för snuttjobbare med låga inkomster. FFC har presenterat ett förslag på hur bristerna i reformen kunde åtgärdas.

– Det är motsägelsefullt att regeringen med den ena handen stöder hushållen och samtidigt med den andra handen gör nedskärningar i den sociala tryggheten för snuttjobbare. Vi hoppas att bristerna i reformen korrigeras senast vid utskottsbehandlingen i riksdagen, säger Jyrki Konola.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.