FFC inför ramförhandlingarna: Viktigt att stimulera ekonomin och satsa på utbildning – servicen för barn och unga måste tryggas också under krisen

Det viktigaste är att stödja den ekonomiska återhämtningen och förebygga utdragen arbetslöshet. Samtidigt lönar det sig att utveckla arbetslivet och förbättra kunnandet hos hela befolkningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid barn och unga. Så här kan man sammanfatta fackcentralen FFC:s hälsningar till regeringens infor förhandlingarna om budgetramarna.
19.02.2021 12:22
FFC
FFC uppmanar regeringen att göra investeringar som stöder ekonomisk tillväxt. Det är samtidigt det bästa sättet att bekämpa långtidsarbetslöshet. Foto: iStock

FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta betonar att det är viktigt att regeringen vid ramförhandlingarna riktar blicken mot framtiden, även om politiken just nu måste föras i skuggan av coronapandemin.

– Den ekonomiska stimulansen måste fortsätta tills vidare. Arbetet med att få den offentliga ekonomin i balans ska vidta först senare, och då ska åtgärderna behandla olika befolkningsgrupper rättvist.

Enligt Kaukoranta är det viktigt att satsa på tjänster, kunnande och utbildning för arbetslösa – dels med anledning av coronapandemin, dels på lång sikt. Kaukoranta påminner om att investeringar som stöder ekonomisk tillväxt är det bästa sättet att bekämpa långtidsarbetslöshet.

– När det gäller stöden till företag måste man återgå till det normala konceptet där stöden dels sporrar till investeringar som ökar produktiviteten, dels stöder sysselsättningen. Staten måste också ta en aktivare roll när det gäller att främja grön teknologi.

Fler jobb för unga genom läroavtal och sysselsättningsbonus 

Coronapandemin har drabbat unga särskilt hårt och har försämrat deras ställning på arbetsmarknaden. FFC föreslår ett försök för att öka läroavtalsutbildningens dragningskraft genom en utbildningsersättning som betalas till arbetsgivarna. Ett anslag har redan reserverats för det här och det borde tas i bruk utan dröjsmål.

Dessutom föreslår FFC att Navigatorernas stödtjänster för unga ska utvecklas. FFC uppmanar också regeringen att införa en sysselsättningsbonus för arbetsgivare som anställer unga.

Högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken stöttar familjerna och främjar sysselsättningen. Varje barn borde kunna få en daghemsplats nära hemmet – nu finns stora regionala skillnader i hur det här förverkligas. Det finns inte heller tillräckligt många platser inom skiftdagvården.

Spelreglerna i arbetslivet i skick – lokala avtal måste vara balanserade

I regeringsprogrammet står bland annat att regeringen ska främja lönetransparens, ingripa i lönedumpning och förbättra ställningen för dem som arbetar med nolltimmarsavtal. Arbetet med att genomföra de här projekten, som förbättrar löntagarnas ställning och trygghet, måste fortsätta.

I arbetet med att främja lokala avtal är det viktigt att förtroendemännens ställning stärks. FFC påminner om att det i regeringsprogrammet står att lokala avtal främjas inom ramarna för kollektivavtalen, inte förbi dem.

FFC:s mål inför ramförhandlingarna 2021 (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.